เทคโนโลยีชาวบ้าน

เทคโนโลยีชาวบ้านชื่อนิตยสาร: เทคโนโลยีชาวบ้าน
Print ISSN: 0858-141X
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 22 ก.ค. 2563  เทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นนิตยสารรายปักษ์ที่นำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านที่ทำการเกษตร ให้ชาวบ้านนำเสนอวิธีการทำมาหากินในอาชีพการเกษตรสู่การรับรู้ของผู้อ่านที่เป็นชาวบ้านและสนใจในอาชีพการเกษตร เพื่อยืนยันว่าอาชีพการเกษตรนั้น สามารถเลี้ยงชีพชอบได้ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างดี โดยใช้กระบวนการทั้งการคิด การดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นระดับชาวบ้าน ที่ได้มาจากการคิดค้นของชาวบ้านมาประกอบด้วย ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงมากนัก อย่างเช่น เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 723 (15 ก.ค.2563) มีบทความที่ชื่อว่า หนุ่มฉะเชิงเทราเลี้ยงปลานิลเสริมรายได้เน้นลดต้นทุนช่วยสร้างผลกำไรงาม  เป็นต้น

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 14 ฉบับที่ 278-284 (ม.ค.-เม.ย.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1  วารสาร 620 oเทคโนโลยีชาวบ้าน
2  วารสาร 620 oเทคโนโลยีชาวบ้าน (วารสาร)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 620 obuddy bike (นิตยสาร)
2 วารสาร 620 oCar Audio Media.Net
3 วารสาร 620 oComputerworld Thailand
4 วารสาร 620 oCons magazine (คอน แม็กกาซีน)
5 วารสาร 620 oConstruction and Property
6 วารสาร 620 oConstruction Varity (คอนสตรั๊กชั่น วาไรตี้ )
7 วารสาร 620 oEC Electrical & control
8 วารสาร 620 oEnergy Plus
9 วารสาร 620 oEngineering today
10 วารสาร 620 oEnvironmemtal treatment
11 วารสาร 620 oGear (เกียร์)
12 วารสาร 620 oGrand Prix
13 วารสาร 620 oGreen Network
14 วารสาร 620 oHobby electronics (วารสาร)
15 วารสาร 620 oMechanical Technology magazine
16 วารสาร 620 oModern Manufecturing (โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริง)
17 วารสาร 620 oOFF ROAD (นิตยสาร)
18 วารสาร 620 oPrototype electronics magazine
19 วารสาร 620 oRSU JET วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, วารสาร
20 วารสาร 620 oScreen
21 วารสาร 620 oThailand Construction Variety
22 วารสาร 620 oThaiprint Magazine
23 วารสาร 620 oThe rubber international
24 วารสาร 620 oThe Rubber International (เดอะรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
25 วารสาร 620 oWhat Hi Fi? (วารสาร)
26 วารสาร 620 oการจัดการสิ่งแวดล้อม, วารสาร
27 วารสาร 620 oข่าวช่าง (Constractors Times)
28 วารสาร 620 oเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ Semiconductor Electronics Plus
29 วารสาร 620 oเทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
30 วารสาร 620 oเทคโนโลยีชาวบ้าน (วารสาร)
31 วารสาร 620 oเทคโนโลยีภาคใต้, วารสาร
32 วารสาร 620 oเทคโนโลยีสุรนารี, วารสาร (Suranaree Journal of Science and Technology)
33 วารสาร 620 oนโยบายการขนส่งและจราจร, วารสาร
34 วารสาร 620 oนโยบายพลังงาน, วารสาร
35 วารสาร 620 oนักเลงมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
36 วารสาร 620 oนักเลงรถ (นิตยสาร)
37 วารสาร 620 oในวงการพิมพ์ (The Thai Printer)
38 วารสาร 620 oพลังงาน, วารสาร (Journal of Energy)
39 วารสาร 620 oฟอร์มูลา (นิตยสาร)
40 วารสาร 620 oไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (Electricity And Industry Magazine)
41 วารสาร 620 oไฟฟ้าสาร
42 วารสาร 620 oมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
43 วารสาร 620 oยางไทย
44 วารสาร 620 oยานยนต์
45 วารสาร 620 oโยธาสาร (Civil Engineering Magazine)
46 วารสาร 620 oรถวันนี้
47 วารสาร 620 oร้อย วัตต์ (100 วัตต์)
48 วารสาร 620 oวารสารการเชื่อมไทย
49 วารสาร 620 oวารสารวิจัยพลังงาน (Journal of Energy Research)
50 วารสาร 620 oวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (Kmutt Research and Development Journal)
51 วารสาร 620 oวารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University)
53 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร
54 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร
55 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร (Thailand Engineering Journal)
56 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา
57 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร ม.นเรศวร
58 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร มก. (วารสาร)
59 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร มข. (KKU Engineering Journal)
60 วารสาร 620 oวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (วารสาร)
61 วารสาร 620 oวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์
62 วารสาร 620 oวิศวสารลาดกระบัง (Ladkrabang Engineer Journal)
63 วารสาร 620 oส่งเสริมเทคโนโลยี (วารสาร)
64 วารสาร 620 oสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, วารสาร : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
65 วารสาร 620 oสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย วารสารธุรกิจไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
66 วารสาร 620 oสาร Nectec
67 วารสาร 620 oสิ่งแวดล้อมประเทศไทย Environment Thailand (วารสาร)
68 วารสาร 620 oสื่อพลัง
69 วารสาร 620 oเส้นทางสีเขียว
70 วารสาร 620 oหน้าจั่ว
71 วารสาร 620 oอาคารวันนี้
72 วารสาร 620 oอุตสาหกรรมสาร

 

เทคโนโลยีชาวบ้าน