เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม

บทเพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม
*พวกเราภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรี ด้วยสามัคคีมีในใจตน
มหาวิทยาลัยสยามนามมงคล เพื่อปวงชนทั่วเขตแดนไทย
สู่ทางชีวิตบัณฑิตดังฝัน ด้วยปณิธานจรรโลงก้าวไกร
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เทิดไว้
ด้วยดวงใจเพื่อ ชาติไทยวัฒนา มีฟันเฟือง แผนที่ชาติไทย
มีเรือใบร่วมเด่นเป็นตรา สีเหลืองน้ำตาลรักดังชีวา
มิรู้.. วันเสื่อมคลาย จะฝ่าฟันไปในสิ่งดีงาม
พระวิษณุกรรมเลิศล้ำนำชัย เหล่านักศึกษาสัญญาด้วยใจ
มส.คู่ไทยคู่ใจปวงชน * ( ซ้ำ 1 รอบ )
มส.คู่ไทยคู่ใจไชโย ( รอบ 2 )

เพลงมาร์ชประจำมหาวิทยาลัยสยาม

ใช้เปิดในพิธีๆสำคัญอาทิเช่น ใช้ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ใช้เป็นเพลงต้อนรับในพิธีต่างๆ