แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561

วารสาร-แนะนำวารสาร 16 พ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาอายุรศาสตร์
ISSN: –     0857-5630
จัดพิมพ์:  –     1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่  30  ฉบับที่  3 (ก.ค.-ก.ย.2560)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสาร 16 พ.ย.2561 วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่นำเสนอบทความทางวิชาการของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย บทความวิจัย อาทิเช่น เรื่อง “การศึกษาความแม่นยำในการตรวจย้อมสีต่างๆ โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น และอิมมูโนฟลูโอเรสเซนในการวินิจฉัยปอดติดเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวชีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระยะเวลา 5 ปี” เป็นต้น นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางอายุรศาสตร์ให้กับ อาจารย์  แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


วารสาร-แนะนำวารสาร 16 พ.ย.2561ชื่อวารสาร (Title) :-  M&C แม่และเด็ก
ISSN: –     0125-6963
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –   บ.เอส.พี.เอ็น การพิมพ์ จำกัด
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 42 ฉบับที่ 544 (ต.ค.-พ.ย.2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสาร 16 พ.ย.2561 นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับล่าสุดฉบับนี้มีการนำเสนอเนื้อหาบทความ ข่าวสาร รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแม่และลูก ซึ่งภายในฉบับจะมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจและหลากหลาย  อาทิเช่น คอลัมน์ Kids’s Fashion by Thai designers คอลัมน์สังสรรค์หรรษา คอลัมน์เติบโตแข็งแรง คอลัมน์พบคุณหมอ  ซึ่งมีทั้งจิปาถะคลินิก จิตวิทยาลูกรัก น่าสนใจทีเดียว อีกทั้งคอลัมน์ Family life คอลัมน์เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่  และคอลัมน์การสนุกกับจินตนาการ รวมถึงคอลัมน์อาหารอร่อยๆ ที่เหมาะกับคุณหนูๆ ทั้งหลาย เป็นต้น และท้ายฉบับยังมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย สนใจติดตามภายในฉบับได้นะคะ