ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC

 

แนะนำหนังสือประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

ชื่อหนังสือ : ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC

ผู้แต่ง : Revis-Seubert, Curtis M.

เลขเรียกหนังสือ : 428.0076 ร769ศ 2564

รายละเอียด : TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ หนังสือ “ศัพท์สอบ TOEIC : 1200 Keywords for the new TOEIC” เล่มนี้ รวบรวมสถานการณ์ 30 รูปแบบ ที่มักพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งเป็นคำศัพท์แกนกลางที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดตามสถานการณ์ สถานการณ์ละ 40 คำ นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังจัดทำไฟล์เสียงสำเนียงภาษาอังกฤษถึง 4 ประเทศ สามารถฝึกฝนทักษะการฟังสำเนียงทั้งอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา