แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559
bk_1_011259ชื่อหนังสือ :–         สมบัติแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง :–                   
Call Number :
–   อ 745.5 ส255 2559  รายละเอียด :–   “สมบัติแผ่นดิน” เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูและสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาและประเพณีของชาติไทยให้เป็น       ที่ประจักษ์ถึงความเจริญรุ่งเรื่องของแผ่นดิน พร้อมทั้งสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่มุ่งหวังให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ      บังเกิดความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน โดยภายในตัวเล่ม มีภาพประกอบสีที่สวยงามด้วย
bk_2_011259ชื่อหนังสือ :–        คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Word 2013 + Windows 8 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :–  ต 005.369 ค695 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Word 2013 + Windows 8 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาของ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word 2013 ที่แนะนำถึงเครื่องมือ และคุณลักษณะของคำสั่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เริ่มใช้โปรแกรมที่สนใจนำ     มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเอกสาร ทั้งในเรื่องการสร้าง การติดต่อสื่อสาร ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง   ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม สามารถบันทึกได้และได้มีการเพิ่มความหลากหลายของลูกเล่นด้านการบันทึกอีกด้วย
bk_3_011259ชื่อหนังสือ :–         Professional web design CS6 : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง :–           วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
Call Number :–  006.78 ว184ป 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “Professional web design CS6 : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ” เล่มนี้ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Adobe Photoshop CS6 การปรับทิศทางรูปภาพ การปรับแต่งสีภาพ ยกเลิกและย้อนกลับการทำงาน พิมพ์ข้อความบนภาพ การใช้เครื่องมือประเภท Brush และ Pencil รีทัชภาพถ่ายเตรียมพร้อมสร้างแกลเลอรีบนหน้าเว็บ เทคนิคเลเยอร์เพื่อสร้างและรีทัชภาพ ตามด้วยพื้นฐานความเข้าใจ Dreamweaver CS6 การสร้างและบริหารไซต์ รู้จักกับการใช้งานพื้นฐาน การทำงานกับรูปภาพและข้อความ การใช้รูปภาพบนหน้าเว็บเพจ การใช้ตารางเพื่อใส่วัตถุ การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ เทคนิคการใช้งาน Pen Tool การสร้างฟอร์ม การปรับแต่เว็บเพจให้เข้ากับบราวเซอร์ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกสู่การเป็นนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างดีเหมาะกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นต้น
bk_4_011259ชื่อหนังสือ :–        พลิกวิกฤติพารวย
ชื่อผู้แต่ง :–          คณิต นิมมาลัยรัตน์
Call Number :–  พ 332.6 ค129พ 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “พลิกวิกฤติพารวย : High Risk High Return” เล่มนี้ จะพาไปศึกษาวิกฤติการเงินที่ผ่านมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ วิกฤติหนี้สินสาธารณะยุโรป ที่ทำให้คนทั้งโลกกระอักกับพิษของการเงินมานักต่อนัก แกะปมปัญหาถึงซับไพรม์ พร้อมทั้งมุมมองในการสร้างโอกาสในวิกฤติง่ายๆ แบบพลิกฝ่ามือ นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนที่อ่านง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ออกแนวจินตนาการเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความสนุกในการอ่านมากยิ่งขึ้น สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
bk_5_011259ชื่อหนังสือ :–       ข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อผู้แต่ง :–          สุจริต คูณธนกุลวงศ์
Call Number :–   RH 333.91 ส749ข 2558  รายละเอียด :การปฏิรูปประเทศ นับเป็นวาระสำคัญของสังคมไทยที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน และพยายามเรียกร้อง ผลักดันให้การปฏิรูปเกิดความก้าวหน้า จนนำไปสู่การจัดตั้ง “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้มีการกำหนดเป็นหัวข้อการปฏิรูปไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 รวม 11 หัวข้อ และในการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อการปฏิรูปสำคัญเรื่องหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยกำหนดรวมอยู่ในหัวข้อ “การปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เนื่องมาจากสภาพวิกฤตของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา    ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาประเทศ  การจัดทำโครงการพัฒนาขนาดใหญ่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   สิทธิชุมชน และการคุ้มครองสุขภาวะของชุมชน ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่จะเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง      มากขึ้นในทุกภูมิภาค
bk_6_011259ชื่อหนังสือ :–         กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา
ชื่อผู้แต่ง :–            ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
Call Number :–    641.21 พ981ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา” เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานการวิจัย ซึ่งเป็นความพยายามของศูนย์วิจัยปัญหาสุราในการนำเสนอแนวคิดการมองสุราที่ต่างไปจากเดิม นั้นคือ ในเรื่องของความหมายที่กว้างกว่าการเป็นสินค้าที่สร้างผลกระทบในเชิงลบให้กับสังคมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสินค้าที่ผูกพันกับวิถี  ชีวิตของชุมชนและเพศสภาวะอย่างแยกออกได้ยาก หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในปัญหาสุราได้อย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งสำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั่วไป
bk_7_011259ชื่อหนังสือ :–        เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า : การแสวงหาแนวทางปกป้องผืนป่า บนพื้นฐานของการสร้างความมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตอันยั่งยืนของชุมชน
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :– 333.75 ม851 2558 รายละเอียด :-หนังสือ “เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า : การแสวงหาแนวทางปกป้องผืนป่า บนพื้นฐานของการสร้างความมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตอันยั่งยืนของชุมชน” เล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมตัวอย่างหรือต้นแบบการทำงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      ที่เกิดจากความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้ “คนกับป่า” อยู่ร่วมกัน  ได้โดยไม่เบียดเบียนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
bk_8_011259ชื่อหนังสือ :–            คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง :–                 
Call Number :–     382.095930596 ค695 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา” เล่มนี้ดำเนินการจัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจ  อาเซียนและเอเชีย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทางทางการค้า การลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงสิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการทำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ   ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ได้เนื้อหา ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในตลาดกัมพูชา และยังเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนด   แผนกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กร ด้วยมุมมองที่มีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุม ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่จะเป็นไป ในระยะข้างหน้า
bk_9_011259ชื่อหนังสือ :–        คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification
ชื่อผู้แต่ง :–            
Call Number :-   ต 005.369 คก695 2559  รายละเอียด :– หนังสือ คู่มือการเรียนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013 : เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Certification” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2013 ที่แนะนำเครื่องมือ เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบเชิงแผนภูมิที่โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น ทั้งการรองรับการบันทึกไฟล์ขึ้นระบบ Cloud และระบบ Microsoft OneDrive ช่วยให้ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาในขณะที่กำลังเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และยังได้ออกแบบ การใช้งานได้รองรับทั้งบน Computer Tablet และWindows Phone จากสถานที่และตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วโลก
bk_10_011259_ชื่อหนังสือ :–         กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ชื่อผู้แต่ง :–             
Call Number :    338.17385 ก188 2558  รายละเอียด :-หนังสือ “กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม” เล่มนี้เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ในกลุ่มเรื่องน้ำมันปาล์ม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับมหภาคที่เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสดและ น้ำมันปาล์ม ข้อวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ข้อวิเคราะห์นโยบายด้านราคา รวมถึงแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสีย ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานความคิดอันจะนำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มต่อไป
bk_11_011259_ชื่อหนังสือ :-      ก้าวต่อไปของกุ้งไทย : หลังวิกฤตโรคตายด่วน
ชื่อผู้แต่ง :–          
Call Number :– 639.68 ก535 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ก้าวต่อไปของกุ้งไทย : หลังวิกฤตโรคตายด่วน” เล่มนี้ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตายด่วนในกุ้งและการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ซึ่ง สวก. ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง   เนื้อหาในผลงานวิจัยยังได้เสนอแนวทางของการเลี้ยงกุ้งอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยทั้งลดต้นทุนการผลิต ปลอดโรค สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่เชื่อมั่นในตลาดโลก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเชิงระบบ
bk_12_011259ชื่อหนังสือ :–            สวัสดีโซลาร์เซลล์
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  621.31244 ส418 2558 รายละเอียด :– ไฟฟ้า เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากการขยายตัวของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า ฉะนั้นพลังงานทางเลือกจึงถือเป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ         ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทนที่ชื่อ “แสงอาทิตย์” สำหรับรายละเอียดได้มีการรวบรวมไว้ในหนังสือ “สวัสดีโซลาร์เซลล์” เล่มนี้แล้ว

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center