แนะนำหนังสือ 1 มกราคม 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือ :–         Thailand : a concise history
ชื่อผู้แต่ง :–           Savitri Suwansathit, Dhiravat na Pombejra, editors       
Call Number :
–  R 959.3 T364 2016  รายละเอียด :–   หนังสือ “Thailand : a concise history” เล่มนี้ เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีคุณค่ายิ่ง มีเนื้อหาที่กระชับ แต่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาการของชาติไทยได้เป็นอย่างดี และยังมีสาระที่เหมาะสมกับ การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องของประเทศไทย ให้กับผู้ใช้ที่เป็นชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรและนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาอยู่ในสถาบัน ประกอบกับผู้จัดทำ เป็นองค์กร/หน่วยงาน ของรัฐ ซึ่งเชื่อถือได้ในด้านข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานต่างๆ อีกด้วย
ชื่อหนังสือ :–         พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงสถิตในหัวใจราษฎร์
ชื่อผู้แต่ง :–           สำนักพิมพ์ DK พับลิชชิ่ง
Call Number :–   อ 923.1593 พ348 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงสถิตในหัวใจราษฎร์” เล่มนี้เป็นหนังสือประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชประวัติ ทรงพระราชสมภพ ทรงครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, ทรงพระผนวช พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระพุทธรูปประจำพระองค์ วัดประจำพระองค์พระราชกรณียกิจต่างๆ และภาพขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละภาพล้วนทรงคุณค่าและความประทับใจ ทั้งสิ้น รวมถึงภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่มีวันลืม พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ตลอดจนภาพพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
ชื่อหนังสือ :–         Hello! : ฉบับที่ 22
ชื่อผู้แต่ง :–           วราภรณ์ ศิริบุญมา, บรรณาธิการ
Call Number :–   อ 070.175 ฮ671 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “Hello!” เล่มนี้ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในเล่มมีภาพประมุขจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่มีวันลืม ภาพพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ, 99 เรื่องน่ารู้ของพ่อ ที่อยู่ในใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์, รวมภาพรอยแย้มพระสรวล, วาดรักและภักดีแด่ “องค์อัครศิลปิน” จากศิลปินต่างๆซึ่งสวยงามมากๆ เป็นต้น
ชื่อหนังสือ :–         ในหลวงของเรา 1
ชื่อผู้แต่ง :–           สยามสปอร์ต ซินดิเคท
Call Number :–  อ 923.1593 น967 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ในหลวงของเรา” ประกอบด้วย เล่ม1 และ เล่ม 2 ซึ่งภายในตัวเล่มประมวลภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาพประกอบสีและขาวดำ และมีหลากหลายภาพที่หาชมได้ยาก ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณอันล้ำเลิศให้ขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
ชื่อหนังสือ :–         ภาพเก่ากรุงเทพฯ : ประมวลภาพเก่ากรุงเทพฯ แบบดูง่าย
ชื่อผู้แต่ง :–           เอนก นาวิกมูล
Call Number :–   อ 959.3 อ893ภ 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “ภาพเก่ากรุงเทพฯ : ประมวลภาพเก่ากรุงเทพฯ แบบดูง่าย” เล่มนี้ ได้รวบรวมภาพเก่าของกรุงเทพฯที่หาชมได้ยาก ตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมาจนถึงใกล้เคียงกับปัจจุบันโดยเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งภาพถ่าย โปสต์การ์ด ภาพพิมพ์สอดสี ภาพข่าวจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ พร้อม คำบรรยายประกอบ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองสมัยนั้น และการพัฒนาของบ้านเมืองยุคต่อๆ มา โดยแต่ละภาพแสดงถึงสิ่งที่เคยมีในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ทั้งตลาดนัดท้องสนามหลวง หญิงสาวชาวกรุง ที่แต่งตัวแตกต่างกันตามฐานะ เรือค้าขายตามแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯ ขวดเครื่องดื่มที่มีลูกแก้วอยู่ข้างใน และอื่นๆ อีกมาก นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคุณค่าของภาพถ่ายเก่าต่อไป
ชื่อหนังสือ :–         หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
ชื่อผู้แต่ง :–           สุเมธ ตันติเวชกุล
Call Number :–   895.915 ส843ห 2549 รายละเอียด :– หนังสือ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคบาท” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนต้องการชี้แนะแนวทางให้กับประชาชน เพื่อให้หันมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ตกอยู่กับแหล่งอบายมุขและวัตถุมากเกินไป อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาสังคมไทยให้กลับมาเข้มแข็งได้ คืออยากให้ทุกคนยึด “ธรรมะ” เป็นที่ตั้ง โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเอา “ธรรมะ 10 ประการ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นทางสว่างให้เรา ได้เห็นและได้นำไปปฏิบัติ โดยนำมาประยุกต์เรียงร้อยถ้อยคำเป็นอักษร ด้วยกลวิธีการเขียน โดยใช้คำง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจ มองเห็นภาพ แต่ละถ้อยคำล้วนแล้วแต่ให้สาระข้อคิดดีๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ชื่อหนังสือ :–         สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง :–           ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
Call Number :–  787.87 ส478 2554 รายละเอียด :– หนังสือ “สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์” เล่มนี้ เป็นสื่อการสอนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี พร้อมทั้งมีการเผยแพร่และส่งเสริมการเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ภายใน 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือโน้ตกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 1 เล่ม ซึ่งประกอบด้วยเพลงจำนวน 15 เพลง และแผ่น ดีวีดี สอนเล่นกีตาร์อีกจำนวน 2 แผ่น
ชื่อหนังสือ :–           คีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง :–             ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ    
Call Number :–    782.42 ค479 2552
 รายละเอียด :– สำหรับสื่อการสอนชุด “คีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์” ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่วิธีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งใน 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือรวมโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ 15 เพลง จำนวน 1 เล่ม แผ่นดีวีดีสอนเล่นคีย์บอร์ดจำนวน 2 แผ่น และแผ่นซีดีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคีย์บอร์ดจำนวน 1 แผ่น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานการเล่นดนตรีมาบ้างแล้วได้ศึกษา พร้อมทั้งฝึกฝนวิธีการเล่นคีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง ผ่านวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย และละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ที่ศึกษา สามารถปฏิบัติตามได้จริง
ชื่อหนังสือ :–          อาเซียน ไทย และมหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
ชื่อผู้แต่ง :–           ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ
Call Number :- GP 341.2473 อ617 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “อาเซียน ไทย และมหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป” เล่มนี้ เป็นโครงการสัมมนา TU-ASEAN Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 : ความสัมพันธ์อาเซียน ไทย กับ สหรัฐอเมริกา ช่วงที่ 2 : ความสัมพันธ์อาเซียน ไทย กับ จีน และช่วงที่ 3 : ความสัมพันธ์อาเซียน ไทย กับ ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ชื่อหนังสือ :–            เทวะวงศ์ฯ สาร : ความท้าทายไร้พรมแดน
ชื่อผู้แต่ง :–             กระทรวงต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Call Number : 327.2 ท644 2558  รายละเอียด :-หนังสือรวมคำบรรยายด้านวิชาการทางการทูต ในชื่อ “เทวะวงศ์ฯ สาร : ความท้าทายไร้พรมแดน” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมคำบรรยายของสถาบันการต่างประเทศ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคำบรรยาย จากนักการทูตหลายๆ ท่าน มีข้อคิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เหมือนจะไกลตัวแต่กลับใกล้ตัวเรา หนังสือวิชาการเล่มนี้ได้สอดแทรกภาพไอค่อนและภาพประกอบที่ลดทอนความเป็นทางการ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปอ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลงานวิชาการได้สะดวกสบายกว่าเดิมและเป็นตัวอย่างของงานวิชาการต่อไปในอนาคต
ชื่อหนังสือ :-        ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7
ชื่อผู้แต่ง :–          ธีระ นุชเปี่ยม
Call Number :– 923.1593 ธ661ต 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่างประเทศของสยามตั้งแต่ ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) ถึง ค.ศ. 1938 (พ.ศ.2481) ซึ่งเป็นเวลาที่พาดผ่านสมัยรัชกาลที่ 7 ที่มีทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในบริบทปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สาระและประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับ ประเทศตะวันตก การมีบทบาทที่แข็งขันในสันนิบาตชาติ ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนเพื่อนบ้านและ ประเทศตะวันตกต่างๆ ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการปรากฏตัวตนและทิศทางใหม่ของสยามในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชที่มีความเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ
ชื่อหนังสือ :–      แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน
ชื่อผู้แต่ง :–          เออวดี เปรมัษเฐียร
Call Number :– 333.9539 อ917บ 2557 รายละเอียด :– การนำพืชอาหารมาใช้เป็นพืชพลังงาน ปัจจุบันมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่ง ก็เพื่อช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และหันมาสนับสนุนการใช้พืชอาหารที่มีคุณสมบัติ มาใช้ผลิตพลังงานทดแทน หนังสือ “แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน” เล่มนี้เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บทด้วยกัน และสำหรับงานชิ้นนี้ถือเป็นการ สร้างต้นแบบของแบบจำลองเพื่อใช้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดแบบจำลองให้ทันสมัยต่อไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center