แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2560

ชื่อหนังสือ :ศิลปะร่วมสมัยไทย

ชื่อผู้แต่ง : ธวัชชัย สมคง, บรรณาธิการ
Call Number :
อ 709.593 ศ523 2558 รายละเอียด :
–   แนะนำหนังสือ “ศิลปะร่วมสมัยไทย” เล่มนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่สรุปสาระสังเขปเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย อาทิเช่น ภูมิหลังความเป็นมาของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย การพัฒนาและวิวัฒนาการของศิลปะร่วมสมัย การเกิดขึ้นของหอศิลป์ต่างๆ การเผยแพร่ผลงานศิลปินสู่นานาชาติ รวมทั้งการบูรณาการและต่อยอด      องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจงาน   ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และยังมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อันทรงคุณค่าเพื่อ   การพัฒนาประเทศชาติสืบไป


ชื่อหนังสือ :-          เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ธนบัตร และพระเครื่อง ในรัชสมัยในหลวง รัชกาลที่ 9
ชื่อผู้แต่ง :-            คณะผู้จัดพิมพ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ธนบัตร และพระเครื่อง ในรัชสมัยในหลวง รัชกาลที่ 9
Call Number :-   อ 737.2 หร728 2559 รายละเอียด :– แนะนำหนังสือ “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ธนบัตร และพระเครื่อง ในรัชสมัยในหลวง รัชกาลที่ 9” เล่มนี้มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นหนังสือภาพสีตลอดทั้งเล่ม ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมรูปภาพทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรูปแบบต่างๆ มากมาย รวมถึงธนบัตรที่ระลึกทั้งชนิดและราคาที่แตกต่างกัน ตลอดจนวัตถุมงคลที่พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่    สนใจศึกษารวมถึงนักสะสมทั่วไป


ชื่อหนังสือ :–         ดิฉัน : ฉบับที่ 938
ชื่อผู้แต่ง :–           ภคินี อโนมะศิริ,บรรณาธิการ
Call Number :–    พ 895.911 พ453น 2560 รายละเอียด :– หนังสือ “ดิฉัน” ฉบับ 938 ประจำเดือนธันวาคม ฉบับนี้ได้นำเสนอเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมถึงบทความเรื่อง“ในรอยพระยุคลบาท สถานที่พระราชสมภพ” อีกทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับความสนพระราชหฤทัย     ด้านดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านด้านการถ่ายภาพ และรวมถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ภาพถ่ายขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทย ซึ่งแต่ละภาพล้วนทรงคุณค่าและประทับใจทั้งสิ้น


ชื่อหนังสือ :-         รักในนิรันดร์
ชื่อผู้แต่ง :-           กองบรรณาธิการนิตยสารดิฉัน
Call Number :-    อ 923.1593 ร285 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “รักในนิรันดร์” เล่มนี้ ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์อันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพชุดรักในนิรันดร์”  เพื่อร่วมกันจดจำถึง“ความรัก” ที่ทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงความรักใน“งาน” และทุกสิ่งที่ทรงทำ“รัก”ที่มีต่อประชาชนและแผ่นดินไทย และด้วยความรักนี้ จึงทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ภายในเล่มมีภาพประกอบที่สวยงามอีกด้วย


 ชื่อหนังสือ :-         แพรว : ฉบับที่ 893
ชื่อผู้แต่ง :-           ศิริเพ็ญ ผลัญชัย, บรรณาธิการ
Call Number :-   อ 070.175 พ963 2559  รายละเอียด :“แพรว : ฉบับที่ 893” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ-บพิตร รวมถึงภาพแห่งความประทับใจของในหลวง ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทย ตลอดจนพระราชประวัติ  พระราช      พิธีเฉลิมพระเกียรติการครองราชย์ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 9  พระราชกรณียกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปิน 100  ถ้อยถวายความอาลัย พระมหากษัตริย์     ในหัวใจ “ร่ำไห้ทั้งแผ่นดิน” ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พสกนิกรไทยร่วมน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชื่อหนังสือ :-         เหรียญของพ่อ รัชกาลที่9
ชื่อผู้แต่ง :-           คณะผู้จัดพิมพ์ เหรียญของพ่อ รัชกาลที่ 9
Call Number :-    อ 737.2 ห728 2559 รายละเอียด :–   หนังสือ เหรียญของพ่อ รัชกาลที่9” เล่มนี้ เป็นหนังสือภาพสีตลอดทั้งเล่ม ซึ่งได้มีการรวบรวมเหรียญกษาปณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนใช้ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ที่มีค่า 1 สตางค์ เป็นต้น รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิดและราคาที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งมีคำบรรยายใต้ภาพอย่าง ละเอียดด้วย

 


ชื่อหนังสือ :-           The story of eggs : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง :-             กิตติ ทรัพย์ชูกุล, ผู้เรียบเรียง
Call Number :-  641.375 ร852 2559 รายละเอียด : “โปรตีน” ที่มีในไข่ เป็น 1 ใน 5 หมู่อาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการนอกจาก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามินแล้ว โปรตีนยังมีหน้าที่สร้างเสริม และ ซ่อมแซมในส่วนของเซลล์ต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ เพราะ กล้ามเนื้อก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ให้แข็งแรงเป็นมัดสวยงาม และต้องการการซ่อมแซมเมื่อ   ได้รับบาดเจ็บ เป็นแผล รวมถึงเป็นส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน  หลังจากรับประทานโปรตีนเข้าไปแล้ว ร่างกายจะย่อยจนได้ส่วนที่เล็กที่สุดของ ซึ่งก็คือ “กรดอะมิโน” สำหรับแหล่ง     ของโปรตีนนั้นมีหลากหลายมาก เช่น เนื้อสัตว์ นม ถั่ว และไข่ขาว แต่สำหรับในไข่แดงนั้นจะมีโอเมก้า  ซึ่งจะเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายด้วย ผู้อ่านท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ในหนังสือ   “The story of eggs : เรื่องราวไข่ไก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย”


ชื่อหนังสือ :-         happening : ฉบับที่ 107
ชื่อผู้แต่ง :-           วิภว์ บูรพาเดชะ, บรรณาธิการ
Call Number :-    อ 070.175 ฮ851 2559 รายละเอียด :– หนังสือ happening : ฉบับที่ 107” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการเล่าเรื่อง“งาน”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอด 70 ปี โดยมีการค้นคว้ารวบรวมเรื่องราว 70 เรื่อง ของพระองค์ ทั้งเรื่องราวพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ     สิ่งของที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชน รวมถึงพระราชจริยวัตรที่ทรงทำเป็นแบบอย่าง และรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ      ที่พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในบ้านเมือง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้อ่านซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะนำไปส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆ ไป


ชื่อหนังสือ :-         เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาค
ชื่อผู้แต่ง :-           อนันต์ วัฒนกุลจรัส
Call Number :-    338.4791 อ167ศ 2555  รายละเอียด : หนังสือ “เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาค”  เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว:มุมมองจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาคกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: การเปรียบเทียบนานาประเทศ  เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาค:มุมองจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหาภาค: มุมมองจากแบบจำลองตารางบัญชีทางสังคม  เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาค : แบบจำลองดุลยภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวในภาคท่องเที่ยว ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเงินก้อน  และกรณีศึกษา : วิกฤติการณ์ท่องเที่ยวไทย เป็นต้น


ชื่อหนังสือ :-       การพยาบาลสุขภาพชุมชน : มิติการจัดบริการ
ชื่อผู้แต่ง :-         ปิยะนุช จิตตนูนท์, บรรณาธิการ
Call Number :-  610.7343 ก492 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาลสุขภาพชุมชน : มิติการจัดบริการ” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 หน่วยด้วยกันได้แก่ หน่วยที่ 1.ระบบบริการสุขภาพชุมชน หน่วยที่ 2. แนวคิดและหลักการจัดบริการสุขภาพชุมชน และหน่วยที่ 3.การจัดบริการสุขภาพชุมชน ซึ่งในแต่ละหน่วยก็ประกอบกอบด้วยเนื้อหาในแต่ละบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจทั่วไป และท่านใดสนใจก็สามารถตามอ่านรายละเอียดได้


ชื่อหนังสือ :-       ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ
ชื่อผู้แต่ง :-         วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ
Call Number :- 618.970231 ศ371 2558  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ประชากรสูงอายุ : แนวโน้มและประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ  ภาวะความเจ็บป่วยและมโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ  ทฤษฎีความสูงอายุ  กายภาพและสรีวิทยาในผู้สูงอายุ  จิตสังคม จิตวิญญาณและการปรับตัวในวัยสูงอายุ การประเมินผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเองในวัยสูงอายุภาวะปกติ การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเจ็บปวด และการพยาบาลกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรต่างๆ ได้นำไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อหนังสือ :-        สูติศาสตร์ระยะคลอด (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อผู้แต่ง :-           ศศิธร พุมดวง
Call Number :-  618.20231 ศ291ส 2559 รายละเอียด : หนังสือ“สูติศาสตร์ระยะคลอด (ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด การเปลี่ยนแปลงในระยะคลอด การลดปวดในระยะคลอด การพยาบาลในระยะที่ 1     ของการคลอด การพยาบาลในระยะที่ 2 ของการคลอด การพยาบาลระยะที่ 3 และ 4 ของการคลอด การคลอดแบบ ธรรมชาติ และการคลอดในน้ำ เป็นต้น

 


แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2560