แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560

[ad id=’5898′]

แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หนังสือ 13 ต.ค. 2560 ตะวันส่องหล้าชื่อหนังสือ : ตะวันส่องหล้า 
ชื่อผู้แต่ง : สุวิชา
Call Number : 923.1593 ส879ต 2560

รายละเอียด : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี(สกุลเดิม กิตติขจร) บุตรสาวของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ผู้เขียนเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดที่ได้ตามเสด็จเพื่อถวายงานในโอกาสต่างๆ หลายครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา และได้ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ตลอดจนพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์ จึงสามารถถ่ายทอดร้อยเรียงถ้อยคำด้วยภาษาที่สละสลวย ละเอียด ละเมียดละไม ชวนอ่าน ทำให้เรื่องที่เขียนน่าสนใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560


ครองใจคน หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : ครองใจคน
ชื่อผู้แต่ง : อมิตา อริยอัชฌา, ผู้เรียบเรียง
Call Number : พ 923.1593 ค168 2559
รายละเอียด : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง บันทึกอันทรงคุณค่าที่เล่าต่อกันในหมู่คนไทย เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม ใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผ่านความทรงจำของบุคคลผู้เคยได้เข้าเฝ้าและได้ถวายงาน ทุกเรื่องราวที่จะสะกดหัวใจที่จงรักภักดี ให้ข้อคิดที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขที่พอเพียง ชอบธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ ความเป็นสิริมงคล ในการนำไปใช้เป็นหลักคิดในการทำงานใดๆ ให้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

 


The visionary : ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : The Visionary : ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
ชื่อผู้แต่ง : ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
Call Number : พ 089.95911 ด919 2560
รายละเอียด : เป็นหนังสือเสียงที่ทรงคุณค่า ถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 ศิลปินดารานักร้องชื่อดัง เช่น ตูน บอดี้สแลม, หมาก ปริญ สุภารัตน์, แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์, ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ, บอยด์ โกสิยะพงษ์ เป็นต้น เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ” ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ท่าน ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์ แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า ซึ่งผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Visionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด ร่วมเรียนรู้จาก 9 แนวพระราชดำริผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านจากการทรงงานตลอดรัชสมัย 70 ปี ได้แก่ อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED, อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี, จะนำใครต้องได้ใจคน, ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด, แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้, คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก, ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง, มองหาศัตรูที่แท้จริง, แยกความอยากออกจากความจำเป็น นอกจากนี้ผู้จัดทำได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำขึ้นแสดงบนสังคมออนไลน์ สามารถรับฟังได้ผ่าน Channel youtube    หรือคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิต


เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย
ชื่อผู้แต่ง : บริษัท ไทยคูน แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง
Call Number : อ 923.1593 ท711 2560
รายละเอียด : หนังสือพิเศษรวมทุกเรื่องราวและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บูรพจักรีราช เป็นการลำดับเรื่องราวสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 พร้อมแผนภูมิการสืบราชสันตติวงศ์ ตีพิมพ์แบบ Panorama ขนาด 80*52 เซนติเมตร
ส่วนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย ดำเนินเรื่องตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ เสด็จครองราชย์ มีพระคู่พระบารมี พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ไปจนถึงเรื่องของแนวคิด พระราชดำรัสและทฤษฎีเพื่อพสกนิกรของพระองค์ รวมถึงโครงการหลวง และแบรนด์ของปวงประชา (Royal Brand)
ส่วนที่ 3 ในหลวงของปวงประชา นำเสนอภาพถ่ายหายาก ถ่ายโดยประชาชนทั่วประเทศ ในเหตุการณ์ หรือวาระสำคัญต่างๆ จำนวนกว่า 100 ภาพ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อให้คนรุ่นต่อๆ ไป ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตราบนานเท่านาน


His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Conservation on Natural Resources and Environment, หนังสือ 13 ต.ค. 2560His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Conservation on Natural Resources and Environment, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Conservation on Natural Resources and Environment
ชื่อผู้แต่ง : Nongpa-nga Sukavanich, ed.
Call Number :  R 923.1593 H673 2013
รายละเอียด : This book’s published by Department of Environmental Policy Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand in 2007 (B.E. 2550). …. The book includes more than a thousand images about His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Initiatives and Speeches on Natural Resources Conservation, more than 450 pages. And more than a hundred pages for His Majesty’s Activities on Natural Resources Conservation, His Majesty’s Honours and Recognition, From Our Hearts – all Thai people. There are separated printing books in Thai and English. The book has totally 600 pages, and both two languages books, there are all same pictures, same layout and limited printing copies.    click issuu.com link


กลางใจราษฎร์, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : กลางใจราษฎร์ – พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง : เบเคอร์, คริส 
Call Number : อ 923.1593 บ779ก 2556
รายละเอียด : หนังสืออันทรงคุณค่า แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่นำเสนอเรื่องราว พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอย่างละเอียดของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่มีเนื้อหาน่าติดตาม มีความสมดุล และเป็นกลางในการเสนอประเด็นต่าง ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจในประเด็นที่ไม่ค่อยมีการเผยแพร่ โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่คือ ประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์, พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจ และ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในหลายประเด็นมีการให้ข้อมูลที่นำเสนอแบบข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาและเป็นกลาง อ่านง่าย และรวบรวมรัชสมัยของพระองค์ไว้ได้อย่างครบถ้วนผ่านมุมมองของทั้งชาวต่างประเทศและคนในประเทศรอบด้าน


พ่อก็พอเพียง, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : เพียงพ่อก็พอเพียง หนังสือ 3 มิติ (เล่ม 1-3)
ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิศิริวัฒนา
Call Number : อ 923.1593 พ944 2555 ล1-3
รายละเอียด : หนังสือเทิดพระเกียรติชุดนี้ มีจำนวน 3 เล่ม ภาพวาดระบายสีน้ำโดย อาจารย์ทวีพงษ์ สิมาภรณ์วนิช ผสานกับเทคนิคการทำหนังสือ Pop-up ประกอบรูปเล่มด้วยมือทุกขั้นตอน ภายในเล่มบรรจุเนื้อหาพิเศษ ประกอบด้วย แสง สี เสียง มีมุมมองแบบ 3 มิติ ตื่นตาตื่นใจน่าอ่าน เรียบเรียงและบรรจงถ้อยคำถ่ายทอดเรื่องราว พระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติว่า “ทรงเป็นพระราชาที่รักประชาชนมากที่สุดพระองค์หนึ่ง” อันจะทำให้คนไทยได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดมิได้ ของความงดงาม ความรัก ความภักดีที่มีต่อองค์พ่อหลวงของแผ่นดินไปสู่เยาวชนคนรุ่นหลังผู้รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ ” เพียงพ่อก็พอเพียง (The Soul of Siam) ” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนม์ 84 พรรษา (ปี พ.ศ.2554) วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรตินี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจการอ่านหนังสือ ที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติว่า “ทรงเป็นพระราชาที่รักประชาชนมากที่สุดพระองค์หนึ่ง”


กลางใจราษฎร์, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Call Number : อ 923.1593 จ688 2560
รายละเอียด : หากนับระยะเวลา 70 ปี (พ.ศ. 2489-2559) ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 กับ 85 ปี ของการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรี 26 คน มีคณะรัฐมนตรี 46 ชุด นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คนไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันประดับธงชาติและธงครบรอบ 70 ปี ครองราชย์ โดยพร้อมเพรียงกันตลอดทั้งเดือน


my King, หนังสือ 13 ต.ค. 2560ชื่อหนังสือ : ในหลวงของเรา My King
ชื่อผู้แต่ง : ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์, บรรณาธิการ
Call Number : อ 923.1593 น967 2555
รายละเอียด : หนังสือในหลวงของเรา My King พร้อม DVD ภาพยนตร์สารคดีชุด My King – ในหลวงของเรา 1 แผ่น และ CD เพลงจากศิลปินที่ร่วมโครงการยิ้มให้พ่อ 1 แผ่น

“My King ในหลวงของเรา” สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ 9 ด้าน ผ่านพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ จัดทำโดยความร่วมมือของ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ร่วมกับ “บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด” และได้ทีมงานมืออาชีพจาก “เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก” มาเป็นผู้ผลิตและถ่ายทำสารคดี โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล และลงพื้นที่ถ่ายทำนานกว่า 2 ปี เพื่อ “เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา” แห่ง “องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี” ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชประวัติและวิชาของพ่อทั้ง 9 ประการ ที่พระองค์ทรงพระราชทานสู่ปวงชนชาวไทย อันเป็นบทเรียนที่ได้จากการทรงงานด้วยพระองค์เอง และกลายมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของคนไทยทั้งแผ่นดิน พร้อมความประทับใจจาก 66 นักเขียนกิติมศักดิ์ระดับประเทศ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 66 ปี ซึ่งมาบรรจบในปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “วิชาแห่งพระอัจฉริยภาพจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ประทับในหัวใจ” ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของนักเขียนกิตติมศักดิ์แต่ละท่านที่ได้รับการตกผลึกพลังแห่งการเรียนรู้จากพ่อของแผ่นดิน


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center