แนะนำหนังสือ 15 มี.ค. 2561

[box type=”note”]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่ง: ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า  
Call Number: อ 923.19593 ส966 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “แสงแห่งแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เล่มนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งแผ่นดินที่เรืองรองส่องสว่างในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินตลอดรัชสมัย โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วนในรูปแบบ “ภาพเล่าเรื่อง” ด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ มากกว่า 600 ภาพ รวมถึงการชมคลิปโดยใช้โปรแกรมอ่าน QR Code ประกอบเรื่อง ซึ่งภายในเล่มจะมีทั้งหมด 23 จุด ด้วยกัน นับตั้งแต่วันเสด็จพระราชสมภพ เส้นทางแห่งการเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่     ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย ทรงร่วมทุกข์สุขกับราษฎรอย่างต่อเนื่องเนิ่นนาน อีกทั้งยังทรงเป็นแสงสว่างยามประเทศชาติเผชิญผองภัยและวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่ามาตลอด 70 ปี พระเกียรติภูมิอันแผ่ไพศาลไม่เพียงปรากฏในแผ่นดินไทย หากแต่ยังทรงได้รับการยกย่องสดุดีในระดับประชาคมโลกดังเป็นที่ประจักษ์แล้ว[/box]
[box] ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ชื่อผู้แต่ง: มานี รักษาเกียรติศักดิ์, บรรณาธิการ
Call Number: 617.48 ก499 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งทั้งการผ่าตัดและ หรือหัตถการได้มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีศัลยแพทย์เฉพาะทาง มีการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังพิเศษ การให้ยาระงับความรู้สึกจึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดด้วยการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทราบขั้นตอนการผ่าตัดและการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังพิเศษ มีการให้สารน้ำที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเพื่อลดการเสียเลือดและลดการใช้เลือด ป้องกันและแก้ไข  การรวบรวมความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ การผ่าตัด หัตถการ และการแปลผลทางรังสีวินิจฉัย หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคลากรทางวิสัญญี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหรือหัตถการที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เภสัชวิทยา เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง: พยงค์ เทพอักษร, บรรณาธิการ
Call Number: 615.1 ภส778 2553 ล2
รายละเอียด:  หนังสือ “เภสัชวิทยา เล่ม 2” เล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากตำราเภสัชวิทยา เล่ม 1 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับฤทธิ์ของยาและข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ รวม 8 บท ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ และยาต้านอักเสบ ยาชาเฉพาะที่ ยาต้านจุลชีพ ยาฆ่าปรสิต น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย วิตามินและเกลือแร่ และยาสำหรับโรคทางเดินอาหาร หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และต่อการพัฒนาวิชาการ ซึ่งจะส่งผลคุณภาพการให้บริการด้านเภสัชกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: สร้างสรรค์ ปั้นแต่งเว็บไซต์ให้สวยด้วย CSS
ชื่อผู้แต่ง: กุลวดี โภคสวัสดิ์
Call Number: 006.74 ก728ส 2554
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สร้างสรรค์ ปั้นแต่งเว็บไซต์ให้สวยด้วย CSS” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ CSS เพื่อใช้งานจริง ทั้งการตกแต่งเว็บเพจแนวใหม่ที่นำมาใช้แทนการตกแต่งแบบเดิมที่ต้องเขียนรายละเอียดการตกแต่งทั้งหมดใน HTML โดยตรง  การใช้ CSS จะมีคำสั่งพิเศษเฉพาะเพื่อใช้ในการตกแต่ง การปรับปรุงแก้ไขทำได้ง่าย ช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมลดการเขียนคำสั่งลงไปอย่างมาก ปัจจุบัน CSS ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เป็นที่ยอมรับและมีผู้นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ที่สนใจในเรื่องการตกแต่งเว็บไซต์ด้วย CSS สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้รู้จัก CSS ไปจนถึงการใช้งานจริงได้ โดยการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท แต่ละบทจะอธิบายถึงการใช้คำสั่งต่างๆ พร้อมตัวอย่างโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: Grant’s atlas of anatomy
ชื่อผู้แต่ง: Agur, Anne M. R. 
Call Number: 611.00222 A284G 2017
รายละเอียด: หนังสือ Grant’s atlas of anatomy” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทางด้านกายวิภาคของมนุษย์ มีภาพประกอบจากตัวอย่างจริงมานำเสนอพร้อมคำบรรยายภาพ ซึ่งถือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องและดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้กายวิภาคของมนุษย์ สามารถทำให้การใช้งานและการเรียนรู้ง่ายขึ้น ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้มีปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในห้องทดลอง[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS
ชื่อผู้แต่ง: ยุทธ ไกยวรรณ์
Call Number: 001.420285 ย351ห 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS” เล่มนี้ได้นำเสนอหลักการของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักสถิติที่ใช้ในการวิจัย จะอธิบายความหมายและหลักการใช้สถิติในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS จะอธิบายถึงการใช้คำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม SPSS แบบ step by step เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนที่ 3 การเข้าสู่โปรแกรม SPSS และการตรวจสอบความเชื่อมั่นเครื่องมือวิจัย จะอธิบายถึงการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อมั่น ตลอดจนการตรวจสอบความยากง่ายของเครื่องมือ และส่วนที่ 4 เป็นส่วนของการใช้คำสั่ง SPSS ตรวจสอบรายงานและการดัดแปลงข้อมูล หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสถิติ และการเลือกใช้โปรแกรม SPSS ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงานวิจัย[/box] [box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การสอบบัญชี
ชื่อผู้แต่ง: นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Call Number: 657.45 น619ก 2559
รายละเอียด: หนังสือ “การสอบบัญชี” เล่มนี้ มีเนื้อหาภายในเล่มมี 14 บท โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี วิชาชีพสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษา โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง: จันทร์เพ็ญ สันตวาจา
Call Number: 610.73 จ272น 2556
รายละเอียด: หนังสือ “แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล” เล่มนี้เป็นคู่มือในการศึกษาแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคคลากรทางสุขภาพ ที่ทันสมัยปรับเปลี่ยนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยมีเนื้อหาแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย การพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลกระบวนการพยาบาล และประวัติความเป็นมาของการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: International business
ชื่อผู้แต่ง: Hill, Charles W. L.
Call Number: 658.049 H645I 2016
รายละเอียด: หนังสือ “International business” เล่มนี้ยังเน้นย้ำถึงเนื้อหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มความสำคัญให้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกหรือธุรกิจระหว่างประเทศ ว่าการจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร รวมถึงข้อมูลตัวอย่างและกรณีที่เน้นความท้าทายและโอกาสในการทำธุรกิจในเอเชียตลอดจนบทบาทของธุรกิจในเอเชีย และในตลาดโลก มีการเปลี่ยนแปลง และการแนะนำเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้อ่านทุกคน[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีอาคาร
ชื่อผู้แต่ง: เกชา ธีระโกเมน
Call Number: 690 ก751ท 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “เทคโนโลยีอาคาร” เล่มนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นตำราวิชาการ แต่ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 บทด้วยกัน คือเริ่มตั้งแต่ อาคารเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ เปลือกอาคาร แกนอาคาร ระบบปอดอาคาร ระบบสมองอาคาร ระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร และระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร และยังมีพื้นฐานของไฟ เป็นต้น  และในฐานะเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบอาคารมานานกว่า 30 ปี ตามประสบการณ์ของผู้เขียน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักออกแบบอาคารท่านอื่น รวมทั้งนักออกแบบอาคารรุ่นหลัง[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง
ชื่อผู้แต่ง: วิสูตร จิระดำเกิง
Call Number: 658.404 ว796ก 2560
รายละเอียด: การบริหารโครงการเป็นศาสตร์ที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน หนังสือ “การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง” เล่มนี้จึงได้นำเสนอศาสตร์และศิลป์ในการบริหารโครงการ คือ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการ โดยพยายามนำเสนอในรูปแบบที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองมาให้ทราบ อย่างไรก็ดีการจะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ข้างต้นแล้ว จะต้องมีศิลป์ในการบริหารคนอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ รวมถึงผู้สนใจโดยทั่วไป[/box]

 

[box]ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2561ชื่อหนังสือ: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ชื่อผู้แต่ง: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
Call Number: 004.21 อ978ก 2560
รายละเอียด:  หนังสือ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ มีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ชัดเจน เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการยกระดับความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะความรู้ในวิชาชีพได้[/box]

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามe-library librarySiam UniversityAcademic Resource Center