แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อหนังสือ :–         ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค
ชื่อผู้แต่ง :–           พระคลัง (หน), เจ้าพระยา      
Call Number :
–    อ 895.911 พ323ล 2549  รายละเอียด :–   หนังสือ “ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค” จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 ปี และทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสำหรับลิลิตพยุหยาตราเพชรพวงฯ เป็นบทนิพนธ์ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และ ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารคและทางชลมารค เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อีกทั้งเนื้อหาภายในเล่มยังมี คำอธิบายศัพท์ และภาพชุมนุม ริ้วกระบวนเพชรพวง จากต้นฉบับ และ ภาพกระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารคและทางชลมารค ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดีทั้งเล่ม และตัวเล่มมีขนาดใหญ่
ชื่อหนังสือ :–         อปทาน 2
ชื่อผู้แต่ง :–           หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ
Call Number :–    294.382 ห313อ 2558 ล2 รายละเอียด :– หนังสือ “อปทาน 2” เล่มนี้ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้มาแล้วคือ อปทาน ๑ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของทั้ง ๒ เล่ม ไม่ได้ต่อกัน สำหรับเล่มนี้ก็เป็นคัมภีร์ที่นับเนื่องอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก และเนื่องจากคัมภีร์อปทาน เป็นตอนที่อ่านง่าย ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ธรรมะขั้นใดก็สามารถอ่านได้ เพราะเป็นการบอกเล่าชี้แจง เรื่องราวผลของ การกระทำความดีการสร้างบารมีของพระอรหันต์แต่ละรูปในตอนเริ่มต้น เส้นทางสร้างบารมีของท่าน ซึ่งบางเรื่องก็ ดูเหมือนทำบุญเพียงนิดเดียว แต่ก็บังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ในกาลต่อมา ฉะนั้นคำพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย ในทำนองเดียวกันไม่ควรดูหมิ่นบาปกรรมจำนวนน้อยเหมือนกัน รวมความก็คือ ชื่อว่าบุญ และบาปแล้ว ไม่ควรดูหมิ่นว่านิดเดียว หนังสือเล่มนี้ออกมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน จะเกิดคุณประโยชน์แก่ท่านสาธุชน และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่พระพุทธศาสนา
ชื่อหนังสือ :–          การพัฒนาสื่อ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D
ชื่อผู้แต่ง :–            วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
Call Number :–   006.8 ว742ก 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “การพัฒนาสื่อ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D” เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาสื่อ ออกเมนเต็ดเรีบลลิตี แนวคิด หลักการ ความหมาย การประยุกต์ใช้และพัฒนาการในปัจจุบันและอนาคต กระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออก เมนเต็ดเรียลลิตี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างชุดการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Processing และ Open Space 3D ที่สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูผู้สอน และบุคคลทั่วไป
ชื่อหนังสือ :–         การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์
ชื่อผู้แต่ง :–           กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
Call Number :–   618.2 ก125ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์เป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะ, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคของต่อมธัยรอยด์, การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ที่เป็นโรคหอบหืด, และการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นวัณโรค เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษา วิชาชีพพยาบาล ซึ่งต้องมั่นฝึกฝนประสบการณ์ เพื่อการดูแลและการพยาบาลที่ดีแก่ผู้รับบริการสุขภาพ
ชื่อหนังสือ :–         แฮร์รี่พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและภาคสอง บทละครเวที ฉบับซ้อมใหญ่
ชื่อผู้แต่ง :–           โรว์ลิ่ง, เจ. เค
Call Number :–   น ร942ฮ 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “แฮร์รี่พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป ภาคหนึ่งและภาคสอง บทละครเวที ฉบับซ้อมใหญ่” เป็นนวนิยายแปล ซึ่งเป็นเรื่องราวลำดับที่แปดในชุดแฮร์รี พอตเตอร์ และเป็นภาคแรกที่จัดแสดงบนเวทีอย่างเป็นทางการ นี่คือเรื่องราวในสิบเก้าปีต่อมา เกิดเป็นแฮร์รี่ พอตเตอร์ ชีวิตไม่เคยง่ายเลยแล้วยิ่งตอนนี้เมื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนตร์ ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ต้องเป็นสามี และเป็นพ่อของลูกๆ วัยเรียนอีกสามคน แฮร์รี่ก็ยิ่งเจอศึกหนัก ระหว่างที่แฮร์รี่พยายามจัดการกับอดีตซึ่งไม่ยอมอยู่ในที่ที่ควรอยู่ อัลบัสลูกชายคนเล็กก็กำลังดิ้นรนแบกรับชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ภาระซึ่งเขาไม่เคยต้องการเมื่ออดีตกับปัจจุบันหลอมรวมกันราวลางร้าย สองพ่อลูกต้องรับรู้ความจริงที่ไม่น่าอภิรมย์ ความจริงที่ว่าบางครั้งความชั่วร้ายอาจมาจากที่ที่เราคาดไม่ถึง
ชื่อหนังสือ :–          ปริศนาชายแดนใต้ สู่ทางออกอย่างยั่งยืนได้จริงหรือ
ชื่อผู้แต่ง :–            ภูวเดช อินทวงศ์
Call Number :–    พ 303.6 ภ686ป 2558 รายละเอียด :– หนังสือ “ปริศนาชายแดนใต้ สู่ทางออกอย่างยั่งยืนได้จริงหรือ” เล่มนี้เป็นเรื่องราวของ “จังหวัดชายแดนใต้” เป็นประดุจรั้วบ้านของผืนแผ่นดินไทย ผ่านประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา และวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์พิเศษ ในดินแดนจังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้ผืนแผ่นดินไทยแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกัน นี่คือความมีเสน่ห์ของประเทศไทย อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดชายแดนใต้กันแน่ จะรู้ลึกรู้จริงทุกๆปัญหาที่ซ่อนเงื่อนมานาน บางกลุ่มก็ได้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบางกลุ่มก็เสียประโยชน์ แต่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย ใครได้ใครเสีย ต้องอ่าน
ชื่อหนังสือ :–          พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน
ชื่อผู้แต่ง :–            วศิน ปัญญาวุธตระกูล, บรรณาธิการ
Call Number :– อ 959.333 พ381 2556 รายละเอียด :– หนังสือ “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน” เล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ข้อมูล หลักฐาน การวิเคราะห์ มุมมอง และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทั้งจากการบรรยาย และการลงพื้นที่ ณ สถานที่จริง จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของพระราชวังจันทน์ ในฐานะราชสำนักเมืองพิษณุโลกในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ จะเกิดประโยชน์ยิ่ง ในการศึกษาต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแง่มุมมองต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพระราชวังจันทร์ให้ เป็นมรดกโลกและความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไป
ชื่อหนังสือ :–        สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม (รวมบทความวิชาการ ว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์)
ชื่อผู้แต่ง :–          อภิรัฐ คำวัง  
Call Number :–   294.6092 อ261ส 2559
 รายละเอียด :– หนังสือ “สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการและบทความวิจัย จากการค้นคว้าเรื่องราวของชาวไทยซิกข์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยซิกข์ และศาสนาซิกข์ในสังคมไทย และเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อวงการวิชาการของไทย เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ :–         พลวัตการจัดการไฟป่า : ประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการไฟในสถานการณ์หมอกควัน
ชื่อผู้แต่ง :–           อานุภาพ นุ่นสง
Call Number :-   634.9618 อ625พ 2556  รายละเอียด :– หนังสือ “พลวัตการจัดการไฟป่า : ประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการไฟในสถานการณ์หมอกควัน” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา นิเวศและพัฒนาการการจัดการไฟป่า ประสบการณ์การจัดการไฟและหมอกควันของชุมชนท้องถิ่น บทบาทการสนับสนุนการบริหารจัดการไฟและหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีการขยายผลการปฏิบัติการให้เข็มข้นมากขึ้น โอกาสในการรอดพ้นจาก ปริมาณหมอกควันที่เกินมาตรฐานได้มากยิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ :–          Co-Management การจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์
ชื่อผู้แต่ง :–            รายา ผกามาศ
Call Number :     333.715 ร452ค 2558  รายละเอียด :-หนังสือ “Co-Management การจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์” เป็นแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมา มีแนวความคิดและการปฏิบัติที่แยกส่วนกัน การใช้มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาก็มักยึดแนวทางเดียว นอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วกลับยิ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นสะท้อนลักษณะการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ และยังเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายกฎหมายต่อไป
ชื่อหนังสือ :-        เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย
ชื่อผู้แต่ง :–          งามพรรณ เวชชาชีวะ
Call Number :–  พ 364.1323 ง337ป 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย” หนังสือเล่มนี้ชื่อ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย ความจริงที่ต้องเปิดเผย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทางด้านการป่องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการเผยแพร่คดีทุจริต ซึ่งจะทำให้ประชาชนรับทราบถึงกระบวนการทุจริตที่ เกิดขึ้นและเมื่อทราบขั้นตอนและพบเห็นการทุจริตแล้วจะได้ช่วยแจ้งเบาะแส อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ ป.ป.ช. จะทำให้นักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำทุจริต และเมื่อเปิดอ่านเนื้อหาภายในเล่ม ก็จะทราบว่าใน 10 คดีทุจริตมีคดีใดบ้าง
ชื่อหนังสือ :–       ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่ง :–         ธีระ แก้วประจันทร์
Call Number :– 915.9304 ป119 2559 ล22 รายละเอียด :– หนังสือ “ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช” เล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วย วัดแจ้งวรวิหารพระอารามหลวงที่กรมศิลปากรนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย และนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหัวเมืองเอกทางภาคใต้ที่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาและสนใจในประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center