แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558
BK581216 v1ชื่อหนังสือ : พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number : 
อ 923.1593 พ326 2558 รายละเอียด : หนังสือ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน ง่ายแก่การทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยได้มีการ   แบ่งเนื้อหาดังกล่าวออกเป็น 6 ภาค ด้วยกัน ภาค1 ความเบื้องต้น, อักษรพระปรมาภิไธย ภปร, ธงไตรรงค์, ประเทศที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ภาค 2  พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญ  ภาค3 พระราชสมัญญา  ภาค4  ปริญญากิตติมศักดิ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์   ภาค5 สิทธิบัตรและรางวัล และภาค6 เป็นบันทึกภาพเหตุการณ์งานนิทรรศการ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแผ่ขยายกว้างขวางออกไปอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป
BK581216 v2ชื่อหนังสือ : จุติ
ชื่อผู้แต่ง :  อุทิศ เหมะมูล
Call Number : น อ824จ 2558 รายละเอียด : นวนิยายเรื่อง “จุติ” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบจากจำนวน 9 เล่มสุดท้าย ที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือกในเล่มมีเนื้อหาทั้งหมด 57 ตอน แบ่งเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย บรรพ 1 แม่เฒ่าอภินิหาร, ภาค 2 การผจญภัยในโลกสมคบคิดของ ดร. สยาม, ตอน 3 ชะตาลิขิตดาว, เล่ม 4 โจทย์และทางออกของนักเขียนเงา, โฟลเดอร์ 5 การเกิดมีและดำรงอยู่ของมายา โดยทั้งห้าภาคนี้มีเสียงเล่าและกลวิธีการเล่าแตกต่างกันไป ทั้งเป็นเรื่องเล่าผจญภัย ทั้งเล่นล้อ ท้าทาย และตั้งคำถามกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และความทรงจำของมนุษย์ที่ส่งทอดกันรุ่นต่อรุ่น เสนอการพลิกผันและกลายกลับของตำนาน พงศาวดาร ความเชื่อ และความทรงจำ ที่ถูกสร้างและเขียนทับทบกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งห้าเสียงเล่าในห้าภาคทำหน้าที่เป็น ‘รอยต่อ’ และ ‘ระหว่าง’ การดับและเกิดใหม่ เป็นการ ‘จุติ’ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเรื่องเล่าที่แตกต่างไปตามเงื่อนไขแห่ง   ยุคสมัย โดยนับเป็นสาแหรกของครอบครัวหนึ่งแต่หลายรุ่น
BK581216 v3ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์
ชื่อผู้แต่ง :  ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์
Call Number : 5320.532 ป413ป 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ประวัติศาสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์” เล่มนี้มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การเกิดสงครามคอมมิวนิสต์ไปจนการสิ้นสุดสงครามคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศ โดยจากการกำเนิดของลัทธิคอมมิวนิสต์  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศรัสเซีย(สงครามกลางเมือง)  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศจีน(สงครามประชาชน)  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศเกาหลีเหนือ(สงครามนานาชาติ)  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศเวียดนาม(สงครามป่าประสานเมือง)  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศลาว (สงครามรัฐสภา – กองกำลังต่างชาติ)  คอมมิวนิสต์ยึดประเทศเขมร(สงครามประชาชน – กองกำลังต่างชาติ)  คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย(สงครามประชาชน)  และการปิดฉากสงครามคอมมิวนิสต์
BK581216 v4ชื่อหนังสือ : การบริหารการผลิต
ชื่อผู้แต่ง : กิตติ กอบัวแก้ว
Call Number : 658.5 ก671ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การบริหารการผลิต” เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 9 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ พื้นฐานของการบริหารการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนกำลังการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือ ตลอดจนเรื่องการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งในเนื้อหาแต่ละหัวข้อได้สอดแทรกแนวคิดต่างๆ ไว้ด้วย
BK581216 v5ชื่อหนังสือ : เปลี่ยนความอยากเป็นทุน เปลี่ยนคุณเป็นเศรษฐียุคใหม่
ชื่อผู้แต่ง : อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
Call Number : พ 650.1 อ727ป 2558 รายละเอียด : “ต๊อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์” เป็นที่รู้จักกันดี และเป็นคนที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบในความมุมานะของเขา หรืออีกชื่อก็คือ “เถ้าแก่น้อย” ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่เพิ่งผ่านไปหยกๆ แล้วจะยังไงต่อไป จากเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง มีฝันใหญ่ๆ และไปได้ถึงแล้ว ต่อจากนั้นฝันของเขาคืออะไร จะลงมือทำอะไรต่อไป เรื่องราวตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ เพราะของจริงอยู่ต่อจากนี้ เมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่แกร่งกว่า และเวทีที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ด้วยประสบการณ์ที่ก้าวผ่านจากการเป็นเถ้าแก่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจใหญ่ กลายมาเป็นนักธุรกิจที่ต้องมองภาพที่ไกลขึ้น กว้างขึ้น และเป้าหมายใหญ่ขึ้น ทั้งหมดนี้เขาจะรับมือกับมันอย่างไรติดตามหาคำตอบได้ในเล่มนี้
BK581216 v6ชื่อหนังสือ : กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศ
ชื่อผู้แต่ง : ชาญชัย แสวงศักดิ์   
Call Number : 342 ช486ก 2558 รายละเอียด : หนังสือ “กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศ” เป็นหนังสือที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนของไทย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษากันต่อไป เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 ภาคด้วยกัน ประกอบด้วย ภาค 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ ภาค 2 สถาบันและหลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน และในภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายหมาชนในประเทศไทย โดยได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการปกครอง การปฏิรูปศาล การปฏิรูประบบกฎหมายของไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก และยังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร และอุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชน เป็นต้น
BK581216 v7ชื่อหนังสือ : กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า
ชื่อผู้แต่ง : ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
Call Number : 617.585062 ธ582ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า” เล่มนี้ กล่าวถึงกายวิภาคศาสตร์ของข้อเท้าและเท้า จลนวิทยาของข้อเท้าและเท้า การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด บริเวณข้อเท้าและเท้า การรักษาทางกายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า การดัดดึงข้อเท้าและข้อต่อในเท้า และการออกกำลังกายบริเวณข้อเท้าและเท้า โดยเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและเท้า ผู้อ่านสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางคลินิกได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทางกายภาพบำบัดได้อย่างสัมฤทธิผล
BK581216 v8ชื่อหนังสือ : ตระกูลว่านไทย : คุณค่าว่านไทย
ชื่อผู้แต่ง : โชติอนันต์ 
Call Number : 635.93434 ช838ต 2552
 รายละเอียด : “ว่าน” เป็นชื่อเรียกพืชบางชนิดที่มีหัวบ้าง ไม่มีหัวบ้าง ใช้ทำยาบ้าง หรือเชื่อกันว่าอยู่ยงคงกระพันและเป็นสิริมงคล ซึ่งในความเป็นจริง คนไทยปลูกว่านเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชสมุนไพรป้องกันอันตราย กันและแก้พิษร้าย แม้กระทั่งยาเบื่อเมา ทั้งยังเป็นพืชเสี่ยงทายให้รู้ถึงโชคดีหรือโชคร้าย อำนาจวาสนาของผู้เป็นเจ้าของว่านชนิดนั้น หนังสือ “ตระกูลว่านไทย : คุณค่าว่านไทย” เล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลตระกูลว่านในเมืองไทยกว่า 100 ชนิด เช่น กงจักรพระอินทร์ กระแจะจันทน์ กระบี่ทอง กวักพุทธเจ้าหลวง กวักนางพญาใหญ่ กวักแม่จันทน์ กวักแม่ทองคำ เป็นต้น ในเชิงวิชาการไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานในการศึกษาต่อไป
BK581216 v9ชื่อหนังสือ : ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom+Photoshop
ชื่อผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
Call Number :  006.6869 ก854ต 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom+Photoshop” เป็นหนังสือเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Lightroom + Photoshop เวอร์ชันใหม่ล่าสุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการ Process ภาพจำนวนมาก วิธีตกแต่งภาพให้สวยงามอลังการ พร้อมเทคนิคการประยุกต์ใช้งานจากประสบการณ์ของมืออาชีพ นอกเหนือจากพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องแล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีใช้ Lightroom เพื่อสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบอีกมากมาย พร้อมทั้งเพิ่มความสมบูรณ์ในการเรียนรู้โปรแกรมด้วยตัวอย่าง Workshop ระดับมืออาชีพในแบบ VDO Tutorial สำหรัประยุกต์ใช้งานในระดับสูงอีกด้วย
ชื่อหนังสือ : ดันเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ด้วย Google adwords
ชื่อผู้แต่ง : ศุภณัฐ สุขโข
Call Number : 659.144 ศ686ด 2558 รายละเอียด : “Google Adwords” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถลงโฆษณาในเว็บไซต์ Google ซึ่งข้อความโฆษณาจะแสดงอยู่ข้างๆ ผลการค้นหา เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับโลก เพราะนอกจากลงโฆษณาได้ในราคาถูกเเล้วยังให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วย หนังสือ “ดันเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ด้วย Google Adwords” เล่มนี้ ได้อธิบายถึงวิธีการลงโฆษณาใน Google Adwords อย่างละเอียดตั้งเเต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สามารถใช้งานได้จริง มีรูปภาพประกอบในเเต่ละขั้นตอนพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจตามได้โดยง่าย เนื้อหาเริ่มตั้งเเต่พื้นฐานทำให้เข้าใจง่าย
BK581216 v11ชื่อหนังสือ : ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552)
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 305.895940593 ม112 2554  รายละเอียด : หนังสือ “ม้งลาวในประเทศไทย : นโยบายและการดำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552)” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการอพยพของชาวม้งลาวที่เข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงยุค  โลกาภิวัตน์ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่ ผู้อพยพชาวม้งจากประเทศลาวในศูนย์อพยพในประเทศไทย  การตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามและการกลับถิ่นฐานเดิมโดยสมัครใจ  ม้งลาวถ้ำกระบอกกับปัญหาความมั่นคงและการไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา  การส่งชาวม้งลาวบ้านห้วยน้ำขาวและชาวม้งลาวหนองคายกลับประเทศ และในตอนท้ายมีบทสรุปวิเคราะห์ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ายิ่ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
BK581216 v12ชื่อหนังสือ : คดีปกครองต้องรู้
ชื่อผู้แต่ง : ครองธรรม ธรรมรัฐ
Call Number : พ 342.066 ค155ค 2558 รายละเอียด : “คดีปกครองต้องรู้” เป็นหนังสือที่มาจากการคัดเลือกบทความในคอลัมน์ “ครบเครื่องคดีปกครอง” ของ ครองธรรม ธรรมรัฐ ในเว็บผู้จัดการออนไลน์ โดยแต่ละบทความผู้เขียนเลือกสรรคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด มาเรียบเรียงในรูปแบบของการเล่าเรื่อง ผ่านตัวละครที่สมมุติขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ชวนติดตาม และปรับภาษากฎหมายที่เป็นทางการมาเป็นภาษาแบบชาวบ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นให้ทุกท่านได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเอง ทั้งการต่อสู้ เรียกร้องสิทธิกับภาครัฐ หน้าที่การงาน หรือแม้แต่เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อไม่ต้องถูกใครรังแกหรือเสียเปรียบใคร

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center