แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์
ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ
Call Number:  919.3 น672 2561                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิวซีแลนด์เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีแถบสีแดงพาดอยู่ด้านบน นำเสนอข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ ในส่วนของสถานที่จะมีแถบสีฟ้าพาดอยู่ด้านบน และจะให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีหมายเลขกำกับไว้พร้อมแผนที่ และภาพสีสวยตื่นตา และในส่วนของข้อควรรู้ในการท่องเที่ยวดูจากแถบสีเหลืองด้านบน เนื้อหาส่วนนี้จะเน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งรายละเอียดที่พัก ร้านค้า และเทศกาลสำคัญ ดรรชนีที่อยู่ท้ายเล่มจะช่วยในการค้นหาได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในประเทศและผู้คน เช่นเดียวกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รูปภาพน่าตื่นตา พบกับภาพถ่ายสี่สีสวยสดนับร้อยๆ โดยช่างภาพเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดทุกมุมมองของ “ประเทศนิวซีแลนด์” ที่งดงามด้วยธรรมชาติหลากหลาย ทั้งเทือกเขาสูง ธารน้ำแข็ง หาดทราย และป่าเขาลำเนาไพร เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์อย่างลึกซึ้ง บอกเล่าเรื่องราวของผู้คน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้อย่างดี  ที่สำคัญยังมีแผนที่และเลขหมายอ้างอิงที่สอดคล้องกันกับในส่วนของเนื้อหา เพื่อช่วยให้คุณท่องเที่ยวและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน
ชื่อผู้แต่ง: วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, บรรณาธิการ
Call Number: 615.1 ก461 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 หนังสือ “การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมบทนิพนธ์ของผู้ที่เชี่ยวชาญและมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องของ ยาที่พบบ่อยในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน เรื่อง เภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและหลักการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยวิกฤต เรื่อง การป้องกันหลอดเลือดดำส่วยปลายอักเสบ และเรื่อง บทบาทพยาบาลในการบริหารยาในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินให้ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งตารางยาที่ไม่ต้องปรับขนาดในภาวะไตวาย Y-site compatibility ซึ่งจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: คนเก่งต้องเก่งคน : Intros und Extros
ชื่อผู้แต่ง: เลอห์เคิน, ซิลเวีย.
Call Number: พ 658.3 ล815ค 2561                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561หนังสือ “คนเก่งต้องเก่งคน : Intros und Extros” เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์แง่มุมที่น่าสนใจของ “คน” ทั้งคนที่เก็บตัวและคนที่เปิดเผย ว่าเขาต้องการอะไร รวมถึงข้อดี และข้อควรระวัง เพราะไม่มีใครที่เป็นคนเก็บตัวหรือเปิดเผยเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว “คน” จะมีบุคลิกภาพทั้งสองแบบผสมกัน อีกทั้งยังช่วยให้เราค้นพบตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหน รวมถึงคนอื่นๆ รอบตัวเราด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหายุ่งยากในแต่ละวัน ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการงาน  โดยเฉพาะทุกวันนี้ โลกของงานและธุรกิจมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผู้คนรอบข้างด้วย หนังสือเล่มนี้จึงขอมอบทักษะการเป็นคน “เก่งคน” ที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างราบรื่นเข้ากับทุกคน บริหารคนได้อย่างชาญฉลาด เป็นนักขายที่เก่งกาจ และอีกมากมาย


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร)
ชื่อผู้แต่ง: จิรนันท์ ไชยบุปผา
Call Number: 343.04 4932561                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 หนังสือ “หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) เล่มนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายภาษีอากร โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อความคิดทั่วไป 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ากฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีจากประชาชน และเป็นเครื่องมือของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ จึงส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายลำดับรองในรูปของพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ หรือคำสั่งเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีจนก่อให้เกิดความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และยากต่อการศึกษาทำความเข้าใจ ผู้เขียนได้พยายามอธิบายหลักกฎหมายที่สำคัญ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับเนติบัณฑิต ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: มิยากุจิ เคล็ดลับจำแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ
ชื่อผู้แต่ง: มิยากุจิ, คิมิโทช
Call Number: พ 153.14 ม581ม 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 หนังสือมิยากุจิ เคล็ดลับจำแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ” เล่มนี้ แนะนำเทคนิคการเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยทีเดียว ภายในเล่มผู้อ่านจะได้พบกับเทคนิคการจำที่ไม่น่าจะทำได้จริง ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เทคนิคการจำแบบมิยากุจิจะพลิกชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือ การเอาชนะอุปสรรคด้วย “เทคนิคการจำ” ทำไมเทคนิคการจำแบบมิยากุจิ จึงช่วยให้จดจำข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ อีกทั้ง “เทคนิคการอ่าน” ที่ทำให้อ่านหนังสือที่ไม่ถนัดได้อย่างราบรื่น รวมถึง“เทคนิคการบริหารเวลา” ทำอย่างไรไม่ให้เวลาสูญเปล่า หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น เพียงแค่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ และฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แค่นี้ก็สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จ นำพาชีวิตไปในทางที่ดีได้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
Call Number: 347.09 115 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561  หนังสือกฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มมีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่ยังมีกฎหมายและระเบียบที่ออกใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รวบรวมไว้ภายในเล่มนี้ ซึ่งเล่มนี้ได้มีการเพิ่มข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทนิยาม การไกล่เกลี่ยคดีชั้นอุทธรณ์ และคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอม และระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติขึ้นมาใช้เฉพาะกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา  เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: รู้ทันอนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ
ชื่อผู้แต่ง: รอส, อเล็ก
Call Number:  658.4063 1952560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 หนังสือรู้ทันอนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ เกี่ยวกับอนาคตที่ดีที่สุดในโลกเล่มหนึ่งเลยทีเดียว มีอะไรมากมายที่น่าติดตาม ทั้ง สตีฟ จ๊อบส์ ใช้วิธีอะไรพลิก Apple จากใกล้ตายเป็นบริษัทชั้นนำได้ภายใน 5 ปี   แจ็ค หม่า เคยเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ขึ้นเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งของจีนได้อย่างไร  คนธรรมดาหลายแสนคนทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จได้ในเวลาสั้นๆ มีอะไรพิเศษกว่าคุณ มองเผินๆ อาจมี 100 เหตุผล แต่แท้จริงแล้วทุกคนมีความลับ 1 ข้อ ที่เหมือนกัน นั่นคือ “พวกเขารู้ทันอนาคต จึงคว้าโอกาสได้ก่อนใคร” ในหนังสือเล่มนี้ อเล็ก รอส มือหนึ่งด้านนวัตกรรมของอเมริกา และอดีตที่ปรึกษาของบารัก โอบามา จะเฉลยทุกอย่างเกี่ยวกับ “โลกอนาคต” ใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อเตรียมคุณไม่ให้ตกยุคและรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญที่สุดของเล่มนี้ ก็คือ บทสุดท้ายหรือบทสรุป สำหรับในรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา จะต้องเตรียมเรียนรู้และปรับตัวให้ทันอนาคตอย่างไร  ควรมีทักษะอะไรบ้างถึงจะเป็นผู้ชนะในโลกใหม่ต่อไปได้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: เจาะลึก แปรรูป ปตท
ชื่อผู้แต่ง: นฤมล สอาดโฉม
Call Number: 338.925 2762561                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 ทำไมต้องมีการแปลงสภาพและแปรรูปการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ความมั่นคงทางพลังงานกับราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติ การดำเนินการแปรรูปถูกต้องหรือไม่  การกระจายหุ้นของ ปตท. ไม่เป็นธรรมจริงหรือ เติบโตมาทุกวันนี้จากอะไร ปตท. เป็นของใคร ปตท. ผูกขาดจริงหรือ ท่อก๊าซเป็นของใคร และการแปรรูป ปตท. บรรลุเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนจริงหรือ และอื่นๆ อีกมาก หนังสือ “เจาะลึก แปรรูป ปตท” เล่มนี้ มีคำตอบ

 


 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
ชื่อผู้แต่ง: ปวริศว เลิศธรรมเทวี
Call Number: RH 342.593 4932561                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561  หนังสือ “รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ” เล่มนี้ เป็นการศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีทางรัฐธรรมนูญของไทยและของต่างประเทศ 8 ประเทศอีกด้วย รายงานการวิจัยเล่มนี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางวิชาการในการนำประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าในทางวิชาการต่อไป


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC
ชื่อผู้แต่ง: อี กี แทก
Call Number: 428.0076 อ769ผ 2560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561 หนังสือ “ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมข้อสอบเสมือนจริงให้ผู้เข้าสอบได้ลองเตรียมตัวก่อน ทั้งนี้เพื่อดูความยากง่ายของข้อสอบ  ซึ่งความจริงแล้วข้อสอบ TOEIC นั้นไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เป็นการเน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด ภายในเล่มจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด เสมือนการสอบแบบจำลองสนามจริง ซึ่งได้ผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเอง ให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา ทั้งยังสำรวจตัวเองว่ายังบกพร่องในจุดไหน และควรเสริมจุดนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: เปิดร้านออนไลน์โคตรง่ายด้วย WooCommerce
ชื่อผู้แต่ง: สุมลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล
Call Number:   658.872 8422560                 
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561  หนังสือ “เปิดร้านออนไลน์โคตรง่ายด้วย WooCommerce” เล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการในการเปิดร้าค้าออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม E-commerce ที่ใช้ง่ายที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุด นั่นก็คือ WooCommerce  ซึ่งเมื่อเราสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce เราจะได้ร้านค้าออนไลน์ระดับมืออาชีพที่มีฟังก์ชันการทำงานทุกอย่างครบถ้วน ไล่ตั้งแต่ระบบหน้าร้านที่มีรายได้สินค้าให้เลือก ระบบตะกร้าสินค้า ตัวเลือกในการจัดส่งที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริการขนส่งสินค้าในบ้านเราได้ ช่องทางรับชำระเงินที่ปลอดภัยหายห่วง รูปแบบการโพสต์ขายสินค้าที่หลากหลาย ไล่ไปจนถึงการสร้างคูปองเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เมื่ออ่านแล้วคุณจะรู้ว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 พ.ย.2561ชื่อหนังสือ: วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)
ชื่อผู้แต่ง: วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Call Number: 345.05 5592561 1                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561  หนังสือ “วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)” เล่มนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด ทั้งบททั่วไป ศาล คู่ความ การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารคำพิพากษาและคำสั่ง โดยภายในเล่มได้ให้เนื้อหาไว้อย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมข้อสังเกตที่ช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น