แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561 ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริพระดาบส
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 630.7 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561  “โครงการพระราชดำริพระดาบส” หนึ่งในหนังสือชุดศาสตร์พระราชา ซึ่งได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดีในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป และเมื่อ พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  มีพระราชปณิธานที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ และใน   ปี พ.ศ. 2533 จึงมีโรงเรียนพระดาบสขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ ๙ ได้พระราชทานทุนทรัพย์เป็นทุนประเดิม โดยเปิดการสอนเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาด อาทิเช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์  
ชื่อผู้แต่ง: ชุติมา วีรนิชพงศ์
Call Number: 615.19 ช617ค 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้เข้ารอบรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ.2560 จากผลงานรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบ 8 เล่ม ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องสั้นไว้ 11 เรื่อง ทั้งนี้ผู้เขียนยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว เล่าเรื่องความไม่เป็นธรรมที่รายล้อมอยู่รอบตัวอย่างชาญฉลาด สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมจากภาษาของผู้เขียนเอง ผสมผสานภาษาไทยภาคกลางกับภาษาอีสานเข้าด้วยกัน แทรกจังหวะการเล่าเรื่องที่กระตุกต่อมทางภาษาได้น่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะกับการผูกเรื่อง สร้างตัวละคร ผู้เขียนได้แทรกทัศนคติของผู้เขียนลงไปอย่างชัดแจ้ง ทว่าแนบเนียนมีความตรงไปตรงมาตามสไตล์หากแต่ยอกย้อนลักหลั่นจากภาพการสะท้อนสังคม อ่านจบไปทีละเรื่องๆ แล้วพบว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาด เหมือนดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561ชื่อหนังสือ: เสน่หานุสรณ์
ชื่อผู้แต่ง: เงาจันทร์
Call Number: รส ง822ส 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เสน่หานุสรณ์” เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เข้ารอบรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นทั้งหมด ๑๐ เรื่อง เนื้อหาภายในเล่มล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก ทั้งในด้านสุขและทุกข์ เรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครที่มีหลากหลายมิติ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาถึงโดยทุกเรื่องมีข้อสรุปและข้อคิดที่ให้ผู้อ่านได้รู้สึก เข้าใจ คิดตาม และอยากอ่านต่อ แม้ว่าในแทบทุกเรื่องจะคุมโทนเป็นสีเทาๆ แต่ก็สอดแทรกแนวคิดที่เป็นสัจธรรม การเขียนเป็นแบบพรรณนาโวหาร สร้างฉาก สร้างบุคลิกตัวชายหญิง พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ กิเลสตัณหา ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเรื่อง ทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่ต่างกันไปอยู่บ้างเพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีแต่ความเศร้าเท่านั้น


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่่อหนังสือ: ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี
ชื่อผู้แต่ง: ประภาพร ช่างไม้, บรรณาธิการ
Call Number: พ 332.6327 ซ361 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี” เล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นการเลือกซื้อกองทุนรวม ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลงทุนและออมเงิน โดยที่ความเสี่ยงไม่สูงเหมือนการลงทุนเองผ่านตลาดเงินตลาดทุน เพียงแค่ผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ให้ดี รวมถึงรู้ระดับความเสี่ยงและความต้องการของตัวผู้ลงทุนเอง ต้องรู้ว่ากองทุนรวมคืออะไร เตรียมตัวก่อนลงทุน รู้จักกองทุนรวมประเภทต่างๆ เรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้อกองทุนรวม รวมถึงกองทุนรวมประเภทไหนที่เหมาะกับเรา เป็นต้น ซื้อที่ไหน ซื้อเท่าไหร่ ซื้ออย่างไร ทุกคำถามมีคำตอบในหนังสือเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยตนเอง

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ
ชื่อผู้แต่ง: เทมพลาร์, ริชาร์ด
Call Number: พ 658 ท636ก 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ” เล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นเรื่องของการจัดการทีม ซึ่งมีกฎอยู่ทั้งหมด 37 ข้อ และในส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการบริหารจัดการตัวเอง ซึ่งมีทั้งหมด 70 ข้อ รวมเป็น 107 ข้อ ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งกลยุทธ์และเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถหยิบเอาธรรมชาติของการเป็นนักบริหาร ออกมาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และจากนั้นทุกอย่างในชีวิตก็จะง่ายดายมาก หากคุณมีทักษะการบริหารจัดการอย่างเข้าใจแล้ว ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นในทุกภารกิจของคุณ ตามกฎของ Richard Templar ต้องลองพิสูจน์กันดู

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ “เหนือ” คน
ชื่อผู้แต่ง: เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
Call Number: พ 158 ฌ999จ 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ “เหนือ” คน” ทุกความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับทักษะไหวพริบ และกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคน ดังนั้นหนังสือ “จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ “เหนือ” คน” เล่มนี้จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่คนสำเร็จและรวยที่สุดในโลกไม่เคยบอกใคร คนพวกนี้แทบไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น แทบไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจ และแทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อน สร้างความสัมพันธ์ และสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ คนพวกนี้คือนักพูดที่ยอดเยี่ยม นักขายที่มีเสน่ห์ นักจูงใจที่เก่งกาจ คนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กร ผู้บริหารที่หาตัวจับยาก ผู้นำที่หาใครเทียบยาก แน่นอนพวกเขาคือคนที่สำเร็จและรวยสุดๆ เพราะพวกเขาคือคนส่วนน้อยที่มีจิตวิทยาในการเอาชนะใจคน

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: เคาะขายทำเงินล้านได้ด้วย ebay PayPal
ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ
Call Number: 658.872 ค837 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เคาะขายทำเงินล้านได้ด้วย ebay PayPal” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประมูล การสั่งซื้อ และการวางขายสินค้าบน ebay อย่างเป็นขั้นตอน การรับจ่ายเงินผ่านบัญชี PayPal การเปิดหน้าร้านออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาด หาสินค้า และเสนอขายอย่างมืออาชีพ ตรงใจกลุ่มลูกค้า รู้จัก PayPal สำหรับจัดการเรื่องการเงิน ตลอดจนข้อควรระวังต่างๆ ในการใช้ eBay ซึ่งภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าบน ebay ในแบบฉบับของคุณเองได้ ดังนั้นการลงทุน

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: สมองเศรษฐี ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ
ชื่อผู้แต่ง: ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Call Number:  พ 158.1 ข519ส 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สมองเศรษฐี ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ”  การหาเงินไม่ถูกวิธี เก็บเงินไม่เก่ง ใช้เงินไม่เป็น และมีทัศนคติต่อเงินที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความทุกข์ยากเป็นอย่างมาก หนังสือ “สมองเศรษฐี ความมั่งมีสร้างด้วยสมองและสองมือ” เล่มนี้จะพาคุณเปลี่ยนความคิด และ ชีวิต จิตใจ ด้วยเนื้อหาที่มีเทคนิคที่แพรวพราว ที่ประสานมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และหลักพุทธศาสตร์ ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเน้นย้ำความมั่งคั่งด้วยนิยามความเข้าใจใหม่ของคำว่า “เศรษฐี” แต่เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐที่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของเงินหลักพัน ก็น่าจะมีโอกาสทำเงินล้านได้เช่นกัน

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: สมองทองคำ
ชื่อผู้แต่ง: ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Call Number: พ 158.1 ข519สท 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สมองทองคำ” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่หลากหลายมิติ ทั้งมุมมองธุรกิจ การเงิน การตลาด บริหาร จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา ตลอดจนแรงบันดาลใจ ผ่านตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมายจากทั่วโลก รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่า หนังสือเล่มนี้ผ่านการทดสอบด้วยตัวนักเขียนเองมาแล้วจริงๆ โดยนำเคล็ดลับที่ได้มาอธิบายให้ง่ายขึ้น เน้นในรูปแบบที่สนุกสนาน เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และขอย้ำว่าหนังสือสมองทองคำและสมองเศรษฐี เป็นหนังสือที่อ่านจบได้อย่างสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ไม่ได้เป็นภาคต่อเหมือนนิยาย ยกเว้นบทสุดท้ายของสมองทองคำ ที่เป็นการสร้างโมเดล 3 H ซึ่งต่อยอดจากหนังสือสมองเศรษฐีเล็กน้อย

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: ก้าวแรกอ่านงบการเงิน : สำหรับนักลงทุนหุ้น
ชื่อผู้แต่ง: เอิญ สุริยะฉาย
Call Number: 657.3 อ918ก 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ก้าวแรกอ่านงบการเงิน : สำหรับนักลงทุนหุ้น” เล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายในการศึกษาวิธีการอ่านงบการเงินที่ใครๆ มองว่าเป็นเรื่องยาก เหมือนค่อยๆ เรียนรู้ก้าวไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทำความรู้จักงบการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนประกอบอื่นของงบการเงิน ตัวอย่างการวิเคราะห์งบจริง ตลอดจนเทคนิคการแกะงบการเงินที่ยากขึ้นได้ เผยทุกเคล็ดลับที่นักลงทุนควรรู้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิธีการอ่านงบการเงิน ลักษณะการอธิบายเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ และการใช้สีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel Formulas+Functions ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง: พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Call Number:  005.369 พ553ร 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel Formulas+Functions ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้มีการประยุกต์ใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel ซึงครบถ้วนกับการเรียนรู้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ที่จะช่วยให้การใช้งาน Excel สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้อธิบายพื้นฐานการใช้สูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ โดยได้กล่าวถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ในหมวด Financial, Logical, Text, Date & Time, Lookup & Reference, Math & Trig, Statistical, Information และ Engineering พร้อมคำอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน  ต่าง ๆ ได้

 


ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2561ชื่อหนังสือ: พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ชื่อผู้แต่ง: ทักษิณ เทพชาตรี
Call Number: 624.1821 ท338พ 2559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 2 วิธี คือ 1.วิธีกำลังที่ยอมให้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ และ 2 วิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ที่กำหนดในมาตรฐานของ AISC ล่าสุด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยได้เน้นพฤติกรรมขององค์อาคารเหล็กแต่ละประเภทภายใต้การรับน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งขั้นตอนและที่มาของข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุในมาตรฐาน AISC เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์และสามารถนำไปพัฒนาความรู้ขั้นสูงต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนิสิต นักศึกษา วิศวกรโยธา และผู้สนใจทั่วไปด้วย

 

 


 

แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561