แนะนำหนังสือ 16 มีนาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
BK_1_160359ชื่อหนังสือ :–      Hurwitz’s clinical pediatric dermatology : a textbook of skin disorders of childhood and adolescence
ชื่อผู้แต่ง :–        Paller, Amy S.   
Call Number :
– WS 260 P166H 2016 / 618.925 P166H 2016 รายละเอียด :“Hurwitz’s clinical pediatric dermatology : a textbook of skin disorders of childhood and adolescence”  เป็นหนังสือตำราโรคผิวหนังในวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีเนื้อหาที่กล่าวถึงในเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมทั้งเรื่องของเนื้องอกและโรคเนื้องอกผิวหนัง โรคผิวหนังมะเร็ง  แบคทีเรียวัณโรค การติดเชื้อ โรคไวรัสของ     ผิวหนัง โรคผิวหนังเนื่องจากเชื้อรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของการเผาผลาญของร่างกาย หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึง และง่ายต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญในทุกประเภทของโรคผิวหนัง     ในเด็ก ภายในตัวเล่มยังมีภาพประกอบสี และตัวอย่างของโรคผิวหนังแต่ละชนิดด้วย
BK_2_160359ชื่อหนังสือ :–       Nelson textbook of pediatrics volume 1
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :–  WS100 K65N 2016 v1 / 618.92 K65N 2016 v1 รายละเอียด :“Nelson textbook of pediatrics” ทั้ง (volume1 และ volume 2) เป็นตำราและเป็นคู่มือกุมารเวชศาสตร์อีกเล่มหนึ่งที่ดีเยี่ยม มีเนื้อหาสาระสำคัญในด้านความรู้พื้นฐานการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรักษา โดยนำเอาวิธีการที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพประชากรเด็ก รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็ก ทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงมาตรฐานไว้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับกุมารแพทย์ทั่วโลก
BK_3_160359ชื่อหนังสือ :–     Total otolaryngology-head and neck surgery
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– WV 168 T717 2015 / 617.51 T717 2015 รายละเอียด :“Total otolaryngology-head and neck surgery” เป็นหนังสือที่รวมเกี่ยวกับเรื่องโสตศอนาสิก หัว และการผ่าตัดคอ แบบครบวงจรมีการนำเสนอวิธีการที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยและการรักษาศีรษะและลำคอ   ที่มีความผิดปกติอย่างละเอียด ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ภายในตัวเล่มมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อทางคลินิก เช่น การถ่ายภาพรังสีของการนำเสนอผลงานทางคลินิกที่พบบ่อย, การติดเชื้อในลำคอ, หุ่นยนต์ผ่าตัด, การผ่าตัดริ้วรอยบนใบหน้า, เลเซอร์ และอื่นๆ อีกมาก
BK_4_160359ชื่อหนังสือ :–     Handbook of olfaction and gestation
ชื่อผู้แต่ง :–       
Call Number :– WV 301 H236 2015 / 612.86 H236 2015 รายละเอียด :“Handbook of olfaction and gestation” เล่มนี้เป็นผลการวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวกับความไวของการดมกลิ่น การรับกลิ่น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานทางคลินิก และความรู้ที่นำมาใช้กับความรู้สึกของของการสูดดมสารเคมี ซึ่ง     ทั้งหมดนี้ได้รวบรวมคู่มือการดมกลิ่น และมีการพัฒนาล่าสุดในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าล่าสุดในชีววิทยาระบบประสาท อณูชีววิทยาและเทคนิคการถ่ายภาพการทำงานที่ทันสมัย
BK_5_160359ชื่อหนังสือ :–       Vascular lesions of the head and neck : diagnosis and management
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– WG 220 V331 2015 / 616.81 V331 2015 รายละเอียด :“Vascular lesions of the head and neck : diagnosis and management” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการจัดการโรคหลอดเลือดของศีรษะและลำคอ หลอดเลือดแต่กำเนิด ซึ่งถือเป็นการพัฒนาล่าสุด มีทั้งการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ เทคนิคการสอดสายสวน มีการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและโปรโตคอลรังสี  มีการรักษาโดยสเปกตรัมของทั้งแพทย์หูคอจมูก, หูคอจมูกเด็ก ศัลยแพทย์พลาสติกใบหน้า แพทย์รังสีวิทยาหลอดเลือด  กุมารแพทย์, แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์เด็กทั่วไป
BK_6_160359ชื่อหนังสือ :–      Symptom-based diagnosis in pediatrics
ชื่อผู้แต่ง :–        Shah, Samir S. 
Call Number :WS 200 S525S 2014 / 618.920075 S525S 2014 รายละเอียด :“Symptom-based diagnosis in pediatrics” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคตามอาการในเด็กซึ่งเป็นอาการพื้นฐานทั่วไป ทั้งการหายใจดังเสียงดัง อาเจียน ไอ อาการปวดท้อง อาการท้องผูก คอบวม อาการเจ็บหน้าอก ดีซ่าน อุจจาระร่วง เป็นลมหมดสติ ชัก ผื่น ซีด ไข้ เป็นต้น ในตัวเล่มมีเนื้อหา 19 บทด้วยกัน มีทั้งการสอนวิธีการวินิจฉัยอาการโดยให้สอดคล้องกับการประวัติตรวจร่างกายตามอาการที่เจ็บป่วย การวินิจฉัยโรคอุบัติการณ์และระบาดวิทยาอาการทางคลินิก, วิธีการวินิจฉัยและการรักษา โดยมีภาพประกอบสีสดใส รวมถึงตารางเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดขึ้นได้
BK_7_160359ชื่อหนังสือ :–         Netter’s atlas of anatomy for speech, swallowing, and hearing
ชื่อผู้แต่ง :–           McFarland, David H.
Call Number :– WF 17 M143N 2015 / 611.8 M143N 2015 รายละเอียด :“Netter’s atlas of anatomy for speech, swallowing, and hearing” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยว กับทางด้านกายวิภาคศาสตร์ทั้งในเรื่องการพูด ซึ่งเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อริมฝีปากรวมถึงการแสดงออกทางสีหน้า  ส่วนในเรื่องการกลืน เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อของคอหอย หลอดอาหาร กล้ามเนื้อของลิ้น และในเรื่อง  ของระบบการได้ยิน ซึ่งเกี่ยวกับทางกายวิภาคของหู ประสาทหูและอวัยวะต่างๆ ภายในหู นอกจากนี้ยังมี ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล่องเสียง ระบบประสาท  เส้นประสาทสมอง เส้นเลือดสมอง เป็นต้น และยังมีคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทางด้านกายวิภาคด้วยต้องติดตาม
BK_8_160359ชื่อหนังสือ :–      Klaus and Fanaroff’s care of the high-risk neonate
ชื่อผู้แต่ง :–        Fanaroff, Avroy A.  
Call Number :– WS 420 F199K 2013 / 618.9201 F199K 2013
 รายละเอียด :– หนังสือ Klaus and Fanaroff’s care of the high-risk neonate” เล่มนี้เป็นตำราอีกเล่มหนึ่งที่โดดเด่น และสำคัญยิ่งในการดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งยังคงซึ่งนวัตกรรมใหม่ในการนำเสนอ       และครอบคลุมแนวทางใหม่, อุปกรณ์ และการรักษา และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ ทำให้โอกาสการ     อยู่รอดของทารกที่มีความเสี่ยงสูงมีเพิ่มมากขึ้น
BK_9_160359ชื่อหนังสือ :–      The color atlas of pediatrics
ชื่อผู้แต่ง :–        
Call Number :- WS 17 C718 2015 / 617.9200022 C718 2015 รายละเอียด :– หนังสือ The color atlas of pediatrics” เล่มนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยภาพ ที่เกี่ยวกับรูปแบบ  ของสีที่มากกว่า 2,000 ภาพ ซึ่งจะช่วยให้การมองเห็นในการวินิจฉัยความหลากหลายของสภาพทั่วไปและความผิดปกติภายในร่างกายของเด็กทั้งหมด ทั้งในเรื่องของหู จมูกและลำคอ สุขภาพช่องปาก หัวใจและการไหลเวียน ปอด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและไต เป็นต้น
BK_10_160359ชื่อหนังสือ :–       Textbook of the neurogenic bladder
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :–  WJ 500 T355 2016 /616.62 T355 2016 รายละเอียด :“Textbook of the neurogenic bladder” เล่มนี้ได้มีการรวบรวมทีมงานที่มีความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในการพัฒนาทรัพยากรที่มีความจำเป็นสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขภาพ  ภายในตำราเล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้ครอบคลุมทางด้านกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ, กระเพาะปัสสาวะ โดยได้มีการวินิจฉัยและการจัดการกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสรีรวิทยาอีกด้วย
BK_11_160359ชื่อหนังสือ :-       Pediatric dermatology volume 1
ชื่อผู้แต่ง :–         
Call Number :– WS 260 P371 2011 v1 / 618.925 P371 2011 v1  รายละเอียด :“Pediatric dermatology volume 1” จะมี volume 1 และvolume 2 ส่วนในเล่มที่กำลังนำเสนอขณะนี้มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังในเด็ก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการวินิจฉัยอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพผิวเด็กที่มีความผิดปกติ เช่นโรคเนื้องอกผิวหนังในเด็กกับการรักษาระบบใหม่ โรคคาวาซากิ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีภาพประกอบเกี่ยวกับโรคผิวหนัง พร้อมตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติทางคลินิกด้วย

BK_12_160359ชื่อหนังสือ :–       Colon and rectal surgery : anorectal operations
ชื่อผู้แต่ง :–           
Call Number :–  WI 650 C719 2012 / 617.555 C719 2012 รายละเอียด :– หนังสือ Colon and rectal surgery : anorectal operations” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรื่องการผ่าตัดซึ่งภายในเล่มจะกล่าวถึงการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนพร้อมมีภาพประกอบสีสวยงาม มีการอธิบายเทคนิคอย่างละเอียด มีการประเมินตัวชี้วัดและมีการเสนอแนวทางในการวางแผนก่อนการผ่าตัดตลอดจนอาการแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดและการติดตามผลหลังผ่าตัดด้วย

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center