แนะนำหนังสือ 16 สิงหาคม 2559

 

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
BK_1_160859ชื่อหนังสือ :–         หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระปกเกล้าฯ
ชื่อผู้แต่ง :–           ชมพร เพชรอนันต์กุล    
Call Number :
– 895.911 ช172ห 2558  รายละเอียด :–   หนังสือ หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระปกเกล้าฯ” เป็นผลงานกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเพียงผลงานเดียว จากผู้ส่งผลงานทั้งกวีนิพนธ์และสารคดีเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นรวมจำนวน 125 ผลงาน สำหรับวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรตินี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ120 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  พระเกียรติคุณ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆโดยการถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวที่ทรงคุณค่าผ่านงานเขียน       บทกวีนิพนธ์ภายในหนังสือเล่มนี้
BK_2_160859ชื่อหนังสือ :–        ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ชื่อผู้แต่ง :–           โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์
Call Number :–  330.959 ส972ร 2558 รายละเอียด :หนังสือ “การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ และการจัดการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างการพยาบาล     สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการสุขภาพ     เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งมีผลต่อการลดภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในสตรีมีครรภ์   และทารกได้
BK_3_160859ชื่อหนังสือ :–         การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน
ชื่อผู้แต่ง :–           สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
Call Number :– 618.3646 ส816ก 2559 รายละเอียด :– หนังสือ “ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์” เล่มนี้ เป็นการประมวลผลของการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิวัฒนาการทางนโยบายของไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพื่อเผยแพร่การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเอกสารและการสัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ “มองเมือง อาเซียน” ซึ่งออกอากาศทาง Voice TV หนังสือเล่มนี้ จะประกอบด้วยหนังสือ DVD หนังสารคดี และ CD e-book เพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้อ่านและผู้ชมในเรื่องการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และยังได้ประโยชน์ในการสาธิตให้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เหมาะอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ก้าวไกลในเวทีอาเซียน
BK_4_160859ชื่อหนังสือ :–       คำให้การพระสุเทพ ปภากโร กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553
ชื่อผู้แต่ง :–          พระสุเทพ ปภากโร  
Call Number :– 320.9593 พ414ค 2558  รายละเอียด :หนังสือ “คำให้การพระสุเทพ ปภากโร กรณีการก่อเหตุร้ายในการชุมนุมของ นปช. เมื่อปี 2553” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีการก่อเหตุร้ายของกลุ่ม นปช. และกอง  กำลังติดอาวุธชายชุดดำในปี 2552-2553 ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากเหตุการณ์จริงทั้งหมด ผ่านสถานการณ์ภาพถ่ายและหลักฐาน     พยานในเหตุการณ์ โดยอธิบายถึงต้นเหตุของการชุมนุมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด รวมถึงชี้แจงการแก้ไขสถานการณ์ของ “พระสุเทพ ปภากโร” หรือ “นายสุเทพ เทือกสุบรรณ” ในฐานะผู้อำนวยการศุนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)ในขณะนั้นเพื่อให้เห็นถึงการออกคำสั่งของ(ศอฉ.)ที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักและขั้นตอน
BK_5_160859ชื่อหนังสือ :–          ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง :–             อาณัติ รัตนถิรกุล  
Call Number :–  371.3344678 อ618ส 2558  รายละเอียด :–  ปัจจุบันการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือนิยมเรียกกันในชื่อระบบ e-learning กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดเพราะผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา หนังสือ “ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบ e-Learning ในองค์กรด้วยโปรแกรม “Moodle” อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ประกอบด้วย  5 ภาคได้แก่ ภาคที่1 ภาพรวม ระบบ e-Learning  ภาคที่ 2 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้บริหารระบบ ภาคที่ 3 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้จัดการศูนย์อีเลิร์นนิ่ง และผู้สร้างรายวิชา ภาคที่ 4 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้สอน ภาคที่ 5 การใช้งาน Moodle ในฐานะผู้เรียน รวมทั้งในภาคผนวกได้แนะนำการติดตั้ง Moodle บน CentOS Linux ทั้งแบบธรรมดาและติดตั้งแบบ Git การติดตั้งบน Microsoft Windows Server 2012 และการผูกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเข้ากับระบบฐานข้อมูลกลาง (LDAP Server)
BK_6_160859ชื่อหนังสือ :–          จัดการคอเลสเตอรอลให้อยู่หมัด
ชื่อผู้แต่ง :–            อิชิกะวะ, โทะชิสึงุ
Call Number :–  พ 616.399705 อ714จ 2558 รายละเอียด :หนังสือ “จัดการคอเลสเตอรอลให้อยู่หมัด เล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องไขมันในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล โรคที่เกิดจากคอเลสเตอรอล หรือสาเหตุที่ทำให้คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นและชนิดดีลดลง พร้อมรูปประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเผาผลาญไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น เนื้อหาภายในเล่มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอล และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ  ซึ่งสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันโรคภัยที่เกิดจากคอเลสเตอรอลได้
BK_7_160859ชื่อหนังสือ :–           สถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม
ชื่อผู้แต่ง :–             ธีระ สินเดชารักษ์       
Call Number :-  519.5 ธ661ส 2558  รายละเอียด :– “สถิติ” สำหรับการทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้เขียนตระหนักและทราบดีจากการเป็นผู้หนึ่งที่เผอิญหลงเข้ามาอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง การต่อสู้โต้แย้งถกเถียง ถึง    ความจำเป็น ความสำคัญและความเชื่อถือได้ของวิธีการทางสถิติในการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งทางสังคม สถิติจึงทั้งถูกตั้งคำถาม ท้าทาย และมองผ่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ ใช้ดีและควรใช้จริงหรือ? จนกระทั่งค้นพบทางออกของการใช้ความที่รู้นั้นให้เป็นประโยชน์และได้พยายามนำเอาสิ่งที่ค้นพบสื่อสารแก่ผู้สนใจผ่านการเปิดตำราหนังสือ “สถิติประยุกต์ : ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม”   เล่มนี้ แน่นอนว่าวิธีที่พบทางสว่างไม่ได้มีวิธีเดียว สถิติเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่สามารถศึกษาได้
BK_8_160859ชื่อหนังสือ :–            การป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ำ เล่มที่ 1 : การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง :–               วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
Call Number :    621.317 ว742ก 2549 ล1 รายละเอียด :– หนังสือ “การป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ำ เล่มที่ 1 : การป้องกันเสิร์จในระบบไฟฟ้า” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทันสมัย นำมาประยุกต์ใช้งานสำหรับการป้องกันแรงดันเกินเนื่องจากฟ้าผ่าแม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่โลกเราได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจึงมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรฐานนานาชาติ (IEC) ได้กำหนดเป็นมาตรฐานใหม่ และการจำลองรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าเพื่อการทดสอบก็แตกต่างไปจากเดิม หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา และผู้สนใจ อ่านแล้วทำให้เข้าใจเนื้อหา และสามารถเขียนข้อกำหนดทางเทคนิคขึ้นได้อย่างถูกต้อง
BK_9_160859ชื่อหนังสือ :-          การป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ำ เล่มที่ 2 : การป้องกันแรงดันเกินในระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง :–             วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์  
Call Number :–   621.317 ว742ก 2549 ล2  รายละเอียด :– หนังสือ “การป้องกันแรงดันเกินในระบบแรงต่ำ เล่มที่ 2 : การป้องกันแรงดันเกินในระบบสารสนเทศ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกันเสิร์จในระบบแรงต่ำ สำหรับระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบการรับส่งข้อมูลระบบประมวลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดและการควบคุมซึ่งมีชิ้นส่วนประกอบมูลฐานเป็นอิเล็กทรอนิกส์    การเกิดการรบกวนจากเสิร์จเข้าสู่บริภัณฑ์ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงกลไกการคัปปลิง ดังนั้นชนิดการรบกวนรวมไปถึงชนิดของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกลไกการคัปปลิง และชนิดของการรบกวนน้อย ผู้อ่านและผู้สนใจศึกษาสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้งาน ในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
BK_10_160859ชื่อหนังสือ :–           อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน  
ชื่อผู้แต่ง :–               
Call Number :  341.2473 อ617 2559  รายละเอียด :– หนังสือ “อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน (ASEAN 2025: Forging Ahead Together)” ฉบับพร้อมคำแปลภาษาไทย มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025  แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. 2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 เป็นต้น
BK_11_160859ชื่อหนังสือ :-      วิทยุชายแดน : บทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ชื่อผู้แต่ง :–                    วีรพงษ์ พลนิกรกิจ  
Call Number :–          384.54 ว828ว 2558  รายละเอียด :– หนังสือ “วิทยุชายแดน : บทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” เล่มนี้เกิดขึ้นจากการประมวลผลการวิจัยจากโครงการวิจัย 4 โครงการ ซึ่งได้แก่ แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุกระจายเสียงตามแนวชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหภาพพม่า, กัมพูชา, และมาเลเซีย ซึ่งผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมองสื่อวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะความสำคัญของวิทยุชายแดนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
BK_12_160859ชื่อหนังสือ :–        การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยงสูง 1
ชื่อผู้แต่ง :–          สมบูรณ์ บุณยเกียรติ    
Call Number :– 618.3 ส258ก 2557 ล1 รายละเอียด :– หนังสือ “การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยงสูง 1” เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีนํ้าเดินก่อนกำหนด    การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีนํ้าครํ่าน้อย  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์แฝดนํ้า  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์แฝด  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นความดันโลหิตสูง  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย  การวินิจฉัยก่อนคลอด  การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์  การประเมินสุขภาพทารกระยะคลอด และการตรวจอุลตร้าซาวด์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ นักศึกษาพยาบาล พยาบาล และบุคลากรทากงการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center