แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง           :        New Inside Out : Pre-intermediate
ผู้จัดทำ           :         Sue Kay and Vaughan Jones 
Call Number  :     VCD 00838 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room
รายละเอียด      :       CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A // แผ่นที่ 2 : Unit 5 ถึง Unit 8 + Review B และ แผ่นที่ 3 = Unit 9 ถึง Unit 12 + Review C&D ผลงานของ Sue Kay ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน ELT มากกว่า 25 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ELT Teacher 2 Writer ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eltjam.com/elt-entrepreneurs-elt-teacher-2-writer

 


ชื่อเรื่อง              :         พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
ผู้จัดทำ               :         กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Call Number  :         VCD 1246 M ติดต่อบรรณารักษ์ห้อง Study Room
รายละเอียด      :         MP3 ที่มาพร้อมหนังสือ พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน หนึ่งในตัวช่วยให้ผู้อ่านตลอดจนผู้ที่สนใจได้ฝึกออกเสียงของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามเสียงเจ้าของภาษา ในสถานการณ์ที่มักพบบ่อยในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 24 Chapters เช่น การอวยพร (Blessings) อวยพรช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ อวยพรวันเกิด หรืออวยพรวันครบรอบ การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (Congratulations) ยินดีที่สำเร็จการศึกษา ยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานแต่งงาน หรือ การนัดหมาย (Appointment) เลื่อนนัด ยกเลิกนัด หรือยืนยันการนัดหมาย เป็นต้น ทำให้สามารถเลือกรูปแบบและสำนวนประโยคไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นการสร้างความมั่นใจเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง