แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561

New Inside Out : Pre-intermediate ห้องสมุด-ซี Altดี-แนะนำซีดี 16 ธ.ค. 2561ชื่อเรื่อง : New Inside Out : Pre-intermediate
ผู้แต่ง :  Sue Kay and Vaughan Jones
เลขเรียก (Call Number) :  VCD 00838 M
รายละเอียด : แนะนำ CD-ROM ประกอบหนังสือ New Inside Out ระดับ Pre-intermediate เป็นการฝึกฝนทักษะการฟัง ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 แผ่นหลัก ได้แก่ แผ่นที่ 1 : Unit 1 ถึง Unit 4 + Review A // แผ่นที่ 2 : Unit 5 ถึง Unit 8 + Review B และ แผ่นที่ 3 = Unit 9 ถึง Unit 12 + Review C&D ผลงานของ Sue Kay ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน ELT มากกว่า 25 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ELT Teacher 2 Writer

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eltjam.com/elt-entrepreneurs-elt-teacher-2-writer

 

Speaking-English-with-foreigners_ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ธ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :- พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
ผู้จัดทำ :–  กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
เลขเรียก (Call Number) :– VCD 1246 M
รายละเอียด :- แนะนำ MP3 ที่มาพร้อมหนังสือ พูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน หนึ่งในตัวช่วยให้ผู้อ่านตลอดจนผู้ที่สนใจได้ฝึกออกเสียงของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามเสียงเจ้าของภาษา ในสถานการณ์ที่มักพบบ่อยในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 24 Chapters เช่น การอวยพร (Blessings) อวยพรช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ อวยพรวันเกิด หรืออวยพรวันครบรอบ การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (Congratulations) ยินดีที่สำเร็จการศึกษา ยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานแต่งงาน หรือ การนัดหมาย (Appointment) เลื่อนนัด ยกเลิกนัด หรือยืนยันการนัดหมาย เป็นต้น ทำให้สามารถเลือกรูปแบบและสำนวนประโยคไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นการสร้างความมั่นใจเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

King 9_ 77 provinces ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ธ.ค. 2561ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย”
ผู้แต่ง :   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช)   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)
เลขเรียก (Call Number) :-  
รายละเอียด : แนะนำ วีดิทัศน์  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอนำเสนอ วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗ จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” เป็นวีดิทัศน์สารคดีที่มุ่งเน้นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ได้รับชมวีดิทัศน์ชุดนี้ โดยเรื่องราวของวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัด จำนวน ๗๗ ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ยังความซาบซึ้งและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

New HSK level 1 ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ธ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :- New HSK Level 1
ผู้จัดทำ :–  Wang, Jiang
เลขเรียก (Call Number) :– VCD 1162 M 2012 v1
รายละเอียด :- แนะนำ VCD New HSK Level 1 ซึ่ง HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอิน (Pinyin) ของภาษาจีนว่า Hanyu Shuiping Kaoshi ซึ่งหมายถึง การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดขึ้นโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China : PRC) ข้อสอบมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา เนื่องจากสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีน หรือเป็นเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาจีนในการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดย VCD New HSK Level 1 สามารถนำมาใช้ในการเตรียมตัวและช่วยให้ผู้สอบได้พัฒนาทักษะการฟังในการสอบภาษาจีนในระดับที่ 1 พร้อมรูปแบบการทดสอบ รวมไปถึงคำศัพท์ โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 พ.ย. 2561ชื่อเรื่อง : Malacca : The Exclusive Insight on Special City of Malaysia
ผู้แต่ง : China Central Television : CCTV
เลขเรียก (Call Number) :-  DVD 00523 M 2009
รายละเอียด : แนะนำ DVD  รัฐมะละกา (Malacca) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) โดยมีขนาดเล็กเป็นลำดับที่ 3 รองจาก รัฐเปอร์ลิสหรือปะลิส (Perlis) และรัฐปีนัง (Penang) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในคาบสมุทรมลายู โดยมี “มะละกา”( Malacca Town) เป็นเมืองหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์สำคัญของสหพันธรัฐมาเลเซีย กระทั่งมะละกาและจอร์จทาวน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage Committee Session) ครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก (Québec, Quebec) สหพันธรัฐแคนาดา โดยภายในซีดีแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น
Episode 1 : The prosperity of Malacca
Episode 2 : From the past till now
Episode 3 : Historical Attractions
Episode 4 : From the Inside
Malacca is the third smallest Malaysian state after Perlis and Penang. It is located in the Southern region of the Malay Peninsula on the Straits of Malacca. It borders Negeri Sembilan to the North and the state of Johor to the South. The capital is Malacca Town. This historical city centre has been listed as A UNESCO World Heritage Site since 7 July 2008.

 

Boya Chinese ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 พ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :- Boya Chinese
ผู้จัดทำ :–  Li, Xiao Qi
เลขเรียก (Call Number) :– VCD 1159 M
รายละเอียด :- แนะนำ VCD Boya Chinese ซึ่งเป็นซีดีประกอบหนังสือ Boya Chinese : Advance 1 เน้นการใช้ภาษาจีน ทั้งการสื่อสาร หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค คำศัพท์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน โดยซีดีแผ่นแรกครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 1 ถึง 5 และซีดีแผ่นที่ 2 จะเป็นเนื้อหาในบทที่ 6 ถึง 10

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง :  สนุก กับข่าวสั้นอ่านง่าย Quick Easy and Fun
ผู้แต่ง :     Fredrickson, Terry L.
เลขเรียก (Call Number) :- VCD 1082 M

รายละเอียด : แนะนำ CD  Quick Easy and Fun  ที่ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียง ในหนังสือ Quick, easy and fun สนุกกับข่าวสั้นอ่านง่าย ซึ่งได้รวบรวมข่าวสั้นอ่านง่ายที่เคยลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำมาจัดแยกประเภทของข่าวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันออกเป็นบทๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ผลงานโดย Terry L. Fredrickson (MA in TESOL<Teaching English to Speakers of Other Languages>) บรรณาธิการพิเศษหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 30 ปี

ชื่อเรื่อง :-      English for Job Application
ผู้จัดทำ :–      Tipamas Chumworatayee
เลขเรียก (Call Number) :–  VCD 1079 M
รายละเอียด :- แนะนำ VCD  English for Job Application  ที่ใช้ร่วมกับการอ่านออกเสียงในหนังสือ English for Job Application โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังมองหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเว็บไซต์มาช่วยในการหาตำแหน่งงานและการกรอกใบสมัครงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความแท้ทายอย่างมากสำหรับผู้หางาน โดยแต่ละบทมีคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อให้ได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ก่อนทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์ท้ายบท โดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสมัครงานจริงได้อย่างมั่นใจ ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

รายงานประจำปี-ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authority of Thailand
เลขเรียก (Call Number) :–
รายละเอียด : แนะนำ CD ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอข้อมูลประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (General Information on the Tourism Authority of Thailand) ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมา (TAT Background) พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์ (TAT’s Vision, Mission and Organisational Targets) คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ททท. (TAT Board of Directors and TAT Executives) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ (Structure, Power and Duties of Subcommittees and Committees Appointed by the TAT Board of Directors) ผลการดำเนินงาน (TAT Operations) และภาคผนวก (Appendix) ในรูปแบบ Bilingual

National Geographic-My Brilliant Brainชื่อเรื่อง :- My Brilliant Brain ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์
ผู้จัดทำ :– National Geographic
เลขเรียก (Call Number) :– DVD 00415 M
รายละเอียด :- แนะนำ DVD My Brilliant Brain ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์ สารคดีไขรหัสอัจฉริยภาพแห่งมนุษย์แบบละเอียดลึกซึ้ง อธิบายลักษณะและความแตกต่างของความฉลาดแห่งสมองมนุษย์ ความเหมือนที่แตกต่างที่สุดของอัจฉริยภาพระหว่างเพศหญิงและชาย ภายในประกอบด้วยเรื่องราว 3 ตอน 3 ชั่วโมง ได้แก่ I อัจฉริยะตั้งแต่เกิด – Born Genius II อัจฉริยะโดยบังเอิญ – Accidental Genius และ III อัจฉริยะกำหนดได้ – Make Me a Genius เรียบเรียงข้อมูลและให้เสียงภาษาไทยโดย วนิษา เรซ (Vanessa Race) หรือคุณหนูดี สารคดีคุณภาพเจ้าของรางวัลแบมฟ์รอคกี้อวอร์ด สาขารายการวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยายอดเยี่ยม ผลงานโดย National Geographic และ STG Multimedia


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เตรียมสอบ CU-TEPชื่อเรื่อง :-  The Best Test Preparation for CU-TEP : เตรียมสอบ CU-TEP
ผู้แต่ง :-      Thai Graduate Research Examinations Institute
เลขเรียก (Call Number) :-  CD 428.0076 ตส717
 
รายละเอียด : แนะนำ CD  The Best Test Preparation for CU-TEP : เตรียมสอบ CU-TEP  ซึ่ง CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Language Institute) สำหรับให้ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) ไว้ใช้ทดสอบเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศไทย เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) โดยข้อสอบ CU-TEP นั้นมีทั้งหมด 4 Part คือ Part Listening, Part Reading, Part Writing และ Part Speaking แต่ในส่วนของ Part Speaking จะจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่ต้องการทดสอบเท่านั้น คะแนน CU-TEP มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ นอกจากนี้ คะแนน CU-TEP อาจสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ ปริญญาโทและปริญญาเอก หรือใช้ยื่นเพื่อเข้าทำงานได้ในบางบริษัท หรือองค์กรที่กำหนดใช้คะแนน CU-TEP เป็นมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอีกด้วย   Audio CD เตรียมสอบ CU-TEP ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับบุคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบและเพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีควรใช้ร่วมกันกับหนังสือเตรียมสอบ CU-TEP

เคล็ดลับสอบ IELTSชื่อเรื่อง :-      เคล็ดลับสอบ IELTS
ผู้จัดทำ :–      ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
เลขเรียก (Call Number) :–  VCD 1247 M 2557
รายละเอียด :- แนะนำ VCD  เคล็ดลับสอบ IELTS ซึ่ง IELTS มาจากคำเต็มว่า “International English Language Testing System” เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP (IELTS Australia) ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติสูงสุด  โดย CD-ROM เคล็ดลับสอบ IELTS บันทึกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 4 ประเทศทำให้ได้ฟังสำเนียงที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการสอบแบบนี้มาก่อน อีกทั้งประกอบด้วยเนื้อหาของ IELTS ครบทุกส่วน พร้อมทั้งรูปแบบการสอบคล้ายของจริง (Model Test) ทั้ง 2 รูปแบบการสอบ (Academic & General Training) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ควรใช้คู่กันกับหนังสือเคล็ดลับสอบ IELTS ที่เขียนขึ้นมาเพื่อผู้สอบที่เป็นคนไทย มีคำอธิบายที่เป็นภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ยากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย และไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561

ชื่อเรื่อง :-  รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar
ผู้แต่ง :-      TGRE Institute Publication
เลขเรียก (Call Number) :-  CD 428.0076 ช533ร 2546
รายละเอียด : แนะนำ CD  Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร ถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยผลคะแนน TOEFL จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นต้น หรือจะใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในการสอบTOEFLจะเป็นการทดสอบครบทุกด้าน กล่าวคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยผลคะแนน TOEFL จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี    CD-ROM รวมหลักไวยากรณ์ TOEFL Grammar ได้รวบรวมชุดฝึกทดสอบหลักไวยากรณ์ต่างๆ ด้วยข้อสอบเสมือนจริง พร้อมภาพ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ก.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-    ทีเด็ดพิชิต TOEIC
ผู้จัดทำ :-      Sky Book
CALL NUMBER: VCD 0809 ผ 1-2
รายละเอียด : แนะนำ VCD  TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ถือเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน องค์กร รวมถึงบริษัทข้ามชาติที่ต้องการผลคะแนน TOEIC เช่น บริษัทสายการบิน ซึ่งแต่ละสายการบินก็กำหนดคะแนนของ TOEIC แตกต่างกันไป
Audio CD ทีเด็ดพิชิต TOEIC ประกอบด้วย 4 แผ่น เหมาะสำหรับบุคลที่ต้องการเตรียมตัวสอบ และเพื่อให้ได้ผลสอบที่ดีควรใช้ร่วมกันกับ หนังสือทีเด็ดพิชิต TOEIC ซึ่งรวมข้อสอบจำนวนกว่า 900 ข้อพร้อมเฉลย ครอบคลุมทฤษฎีครบ 7 Parts กล่าวคือ Pictures, Question-Response, Short Conversations, Short Talks, Complete Sentences, Error Recognition และ Reading Comprehension โดย Exercises และ Tests ทุกชุดในภาค Listening มีเสียงจาก Audio CD ประกอบทุกชุด


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กันยายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ก.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-   Coronary Artery Bypass Graft : An overview
ผู้แต่ง :-       Focus Media
เลขเรียก (Call Number) :- CD 00626 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD  Coronary Artery Bypass Graft : An overview ที่ให้ความรู้เรื่องการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส (Coronary Artery Bypass Grafting : CABG) ถือเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันวิธีหนึ่ง เพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันทำให้เลือดผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น วิธีการคือแพทย์จะนำหลอดเลือดที่มีคุณภาพดีจากส่วนอื่นในร่างกายผู้ป่วย อาจเป็นหลอดเลือดดำจากขาหรือหลอดเลือดแดงจากทรวงอกหรือปลายแขน มาต่อทำทางเบี่ยงข้ามหลอดเลือดแดงส่วนที่ตีบหรืออุดตัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้หลอดเลือดชนิดใดมาตัดต่อ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากซีดีรอมแผ่นนี้  Coronary artery bypass graft or CABG surgery is the recommended mode of treatment for patients with severe narrowing or blockage in coronary arteries. The procedure involves creating new routes for normal blood flow around the blocked arteries. New routes are created using arteries or veins from other parts of the body like leg, arm or thorax. This presentation provides information on the process involved in CABG, its types and guidelines on managing angina.

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ก.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      โยคะรักษาโรค ปรับสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติ
ผู้จัดทำ :–      บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค จำกัด
เลขเรียก (Call Number) :–  VCD 1090
รายละเอียด :- แนะนำ VCD  โยคะรักษาโรค ปรับสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติโยคะเป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย และค่อยๆ เผยแพร่ไปทั่วโลก จนได้เข้าสู่ประเทศไทยในรูปแบบของตำราฤาษีดัดตนของวัดโพธิ์ หรือที่รู้จักกันว่าเป็น “วิชาโยคะ” โยคะเป็นศาสตร์ที่ทำให้เข้าถึงสมาธิและการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก ช่วยให้ร่างกายมีการปรับสมดุลภายใน ช่วยให้ระบบอวัยวะต่างๆ มีการทำงานได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีให้กับร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งพายาชนิดใด ลดอาการปวดเมื่อยทั้งร่างกาย ปรับระบบไหลเวียนโลหิต กระตุ้นอวัยวะภายใน เเก้ปวดหลัง บำบัดโรคเบาหวาน ลดความเครียด ป้องกันโรคภูมิเเพ้ ลดอาการท้องผูก บรรเทาอาการกรดไหลย้อน เป็นต้น

วีซีดีฝึกโยคะด้วยตัวเองในกลุ่มโยคะอาสนะบำบัด ทั้งท่าอาสนะในกลุ่มท่านั่ง ท่าอาสนะในกลุ่มท่ายืน และท่าอาสนะในกลุ่มท่านอน ผลงานของธัญภา ขวัญกิจเมธี (ครูจุ๋ม) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวีซีดี


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  LASIK & Cataract : An overview
ผู้แต่ง :-      Focus Media
เลขเรียก (Call Number) :- CD 00646 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD  LASIK & Cataract : An overview ที่ให้ความรู้ในเรื่อง“LASIK” (Laser In Situ Keratomileusis) และ ต้อกระจก อธิบายถึงภาพโดยรวมประเด็นหลักในเรื่องการรักษาสายตาสั้น ยาว และเอียง โดยการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Microkeratome และรายละเอียดในเรื่อง “ต้อกระจก” ซึ่งเป็นโรคที่เลนส์แก้วตามีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็นไม่มีอาการเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย สามารถรักษาให้หายขาดได้
This presentation has two sections. The first section discusses in details the anatomy and functioning of the eyes, refractory errors and correction with “LASIK”, its advantages and various other factors. The second section deals with “Cataract” – a condition in which the eye lens is clouded affection vision, its diagnosis and surgery.

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      โคลนและหิมะถล่ม : Landslide and Snowslide
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00646 M 2010
รายละเอียด :- แนะนำ E-book โคลนและหิมะถล่ม : Landslide หนึ่งใน E-book รวมความรู้ ชุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยซีดีรอมเรื่อง “โคลนและหิมะถล่ม”จะครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ความหมาย ประวัติความเป็นมาทั้งในและต่างประเทศ สาเหตุ ประเภท ลักษณะ วิธีการเอาตัวรอด ไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสนอแนะแนวทางที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิต พร้อมเกร็ดความรู้ช่วยเสริมความเข้าใจ เน้นข้อเท็จจริง ไม่แทรกความคิดเห็น โดย Siam Archives Co., Ltd.

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  Parkinson’s Disease
ผู้แต่ง :-     Focus Media
เลขเรียก (Call Number) :-  VCD 1248 M 2555
รายละเอียด : แนะนำ CD  Parkinson’s Disease ซึ่งเป็นผลงานของ Dr.Richard J.Davenport ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน ภายในนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน (PD) อธิบายถึงอาการของโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับปมประสาทบาซัล (basal ganglia) ที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวผิดปกติ ให้รายละเอียดในเรื่องการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การปลูกถ่ายเซลล์ Dopamine เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250289/
โรคพาร์กินสัน (PD) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและมีปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมากจึงได้มีการจัดตั้ง “วันโรคพาร์กินสัน” ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อ “เจมส์ พาร์กินสัน” (Dr.James Parkinson) ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่ได้อธิบายลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในปี พ.ศ.2360 ในบทความที่ชื่อว่า “Shaking Palsy” และมีการใช้ดอกทิวลิปสีแดงเป็นสัญลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

  1. https://www.daysoftheyear.com/days/world-parkinsons-disease-day/
  2. https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/persons/richard-davenport(dc3a85f2-b6e8-471f-acc9-37361f814fb8)/publications.html
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250289/

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ
ผู้จัดทำ :–      พรรณนิภา รอดวรรณะ
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 657.42 พ263ก 2560
รายละเอียด :- แนะนำ CD การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ ซึ่งเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวีซีดีที่ให้ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุนที่เป็นแนวทฤษฎีและแนวปฏิบัติซึ่งเป็นทั้งหลักและกระบวนการทางบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและคำนวณต้นทุนการผลิต กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การควบคุมการผลิต การตั้งราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต วัตถุประสงค์โดยตรงของการบัญชีต้นทุน คือ การคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการผลิต ในการคำนวณต้นทุนการผลิตอาจมีการจัดสรรตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และในบางลักษณะอาจมีการจัดสรรในอัตราล่วงหน้า การบัญชีต้นทุนมาตรฐานจึงเป็นลักษณะหนึ่งของการคำนวณต้นทุนในอัตราล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กิจการกำหนด ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการจัดซื้อ  ระบบการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน เป็นต้น พร้อมภาคผนวกที่นำเสนอกระบวนการคำนวณต้นทุน ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ก.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  เทคนิคสอบ  TOEIC SPEAKING AND WRITING TESTS
ผู้แต่ง :-     ธนพลวิทยากร
เลขเรียก (Call Number) :- VCD 1248 M 2555
รายละเอียด : เทคนิคสอบ TOEIC SPEAKING AND WRITING TESTS ในเนื้อหาซีดีแผ่นนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาและมีจุดมุ่งหมายของการจัดทำแบบทดสอบนี้ เพื่อวัดความสามารถของผู้เข้าสอบในด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ เช่นการเขียนในสถานที่ทำงาน การใช้สำนวนที่สำคัญ สำนวนทั่วไป และคำศัพท์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการวัดความคล่องแคล่วด้านภาษาอังกฤษ ในเชิงธุรกิจ อาจมีการติดต่อ ประสานงาน เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ และการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ ในสังคมยุคใหม่ ใครที่สนใจอยากจะมีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการเขียนนี้ก็ลองหามายืมฟังกันได้

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ก.ค. 2561

 

ชื่อเรื่อง :-      โบราณสถาน โบราณวัตถุ ANCIENT REMAINS & ANTIQUES
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00582 M 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD สยามจดหมายเหตุ ชุดที่ 8 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุได้รวบรวมเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับนักโบราณคดีมีใครบ้างที่คุณยังไม่รู้ และการกลับมาของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์  ในปี 2550 ประกาศผล 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ รวมถึงการค้นพบภาพเขียนสีน้ำมันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่อัฟกานิสถาน เห็นไหมค่ะมี แต่เรื่องราวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย ใครที่สนใจเรื่องราวโบราณสถานและโบราณวัตถุก็ลองมาหายืมดูกันได้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ชื่อเรื่อง :-   เจาะเกราะ CU –TEP แนวใหม่
ผู้แต่ง :-      หน้าต่างสู่โลกกว้าง
เลขเรียก (Call Number) :-   CD 00619 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  เจาะเกราะ CU –TEP แนวใหม่วีซีดีแผ่นนี้ได้รวบรวมเนื้อหาด้วยหลักการที่จะจัดการกับข้อสอบ CU –TEP ได้ทุก PART ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน หรือการเขียน โดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องการฟัง ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนักศึกษาหลายรุ่นที่เข้าสอบแล้วว่าช่วยคนที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องให้สอบผ่านมานักต่อนักแล้ว และซีดีแผ่นนี้พรั่งพร้อมไปด้วยหลักการที่เด็ดที่จะจัดการกับข้อสอบ CU-TEP ได้ พร้อมหนังสือประกอบในการอ่านอีกด้วย ใครสนใจที่จะสอบภาษาอังกฤษก็ลองหามาฟังกันได้

 

ชื่อเรื่อง :-      เทศกาล   FESTIVAL
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00581 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD การท่องเที่ยว ชุดที่ 7 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง ได้รวบรวมเรื่องราว การจัดงานเทศกาลประจำปีของทุกจังหวัดในประเทศไทย อย่างเช่น ปี พ.ศ.2536 เทศกาลขนมเข่งใหญ่ที่สุดในโลกเฉลิมฉลองงานเทศกาลตรุษจีน ในปี พ.ศ.2545 งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ งานสงกรานต์ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ทั่วไทย และเทศกาลที่เด่นของโลก เช่น จีนจัดเทศกาลวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น และยังมีเทศกาลอีกมากมายที่น่าสนใจจากซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-  TOEIC Listening
ผู้แต่ง :-     ที.จี.อาร์.อี.
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 1005 M 2004
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  TOEIC Listening ได้รวบรวมเนื้อหาของการสอบ TOEIC ในส่วนของการฟังเพราะเป็นส่วนที่บอกถึงความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ การพูดคุย  การสนทนา ของผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจภาษาอังกฤษที่พูดมากน้อยเพียงใด ดังนั้นซีดีแผ่นนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหมายในการเตรียมสอบ TOEIC Listening เป็นการทบทวนการฟังทั้งหมด เช่นการฟังประกอบภาพ การฟังคำถาม-คำตอบ การฟังสนทนาสั้นๆ เพื่อให้เกิดทักษะความเคยชินกับข้อสอบการฟังแบบต่าง ๆ และพร้อมที่จะเข้าสอบด้วยความเชื่อมั่นรวมทั้งผู้ที่จะนำไปใช้งานก็เกิดความมั่นใจในการฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ใครสนใจซีดีแผ่นนี้ก็ลองหามาฟังกันได้

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      การท่องเที่ยว TOURISM
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00580 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD การท่องเที่ยว ชุดที่ 6 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง ได้รวบรวมเรื่องราว การท่องเที่ยว 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวโลก และเลือกแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ได้รับเลือกเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของโลกส่วนในต่างประเทศสิงคโปร์และบรูไนร่วมมือเปิดน่านฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังรวบรวมข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้อีกมากมายจากซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-  AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING STEP BY STEP : HOW MUCH DOES IT COST?
ผู้แต่ง :-    HOME COLLEGE
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 00178 M 2004
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Automatic English Step By Step : How Much Does It Cost? ซีดีแผ่นนี้ เป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้า และการเปรียบเทียบด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ ขนาด สี ฯลฯ รวมทั้งการเลือกซื้อสินค้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถบอกถึงปริมาณและจำนวนการใช้ รวมถึงลักษณะนามของสินค้าได้ถูกต้องที่ต้องการ และ เพื่อให้ได้ฝึกออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา โดยเริ่มจากการเรียนรู้ในการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและซีดีแผ่นนี้ยังให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      วิทยุ โทรทัศน์ (RADIO &TELEVISION)
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00579 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ศิลปะ วิทยุ โทรทัศน์ ชุดที่ 5 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง  ในยุคนี้เราต้องก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันในวงการวิทยุและโทรทัศน์มีหลักการทำงานอะไรบ้าง เปิดประวัติ Guru ในแวดวงวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อค้นหา Hero ในแบบของคุณและยังมีข่าวสารในวงการวิทยุโทรทัศน์อีกมากมาที่เราไม่เคยรู้เรื่องราววงการบันเทิงมาก่อนและซีดีแผ่นนี้ก็จะช่วยให้คุณได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงที่สนุกสนานได้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  Job Interview
ผู้แต่ง :    Right beyond
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 1092 M 2006
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Job Interview บทสนทนาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน  ที่จะช่วยและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะทั้งการฟัง การพูด และการบอกเล่าประวัติต่างๆ ทั้งการศึกษา งานอดิเรกและที่สำคัญคือ เรื่องของทัศนคติ  เราจะไปเรียนรู้ทุกขั้นตอนรวมถึงตัวอย่างของการสัมภาษณ์งานแบบประโยคต่อประโยคในการสมัครงาน และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ใครสนใจภาษาอังกฤษที่จะใช้สมัครงานก็ลองหามาฟังกันได้

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      หนังสือพิมพ์ NEWSPAPER MEDIA
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00578 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD หนังสือพิมพ์ ชุดที่ 4 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิต หนังสือพิมพ์ จากรุ่นปู่ถึงรุ่นหลาน รู้เบื้องหลังการทำข่าวในมุมของนักหนังสือพิมพ์ ข่าวแบบไหนจึงจะเป็น Scoop  และเสรีภาพกับสังคมของคนข่าวเรื่องราวกว่า 30 ปี แต่ละเรื่องที่กล่าวมานี้ล้วนแต่หน้าสนใจยังมีอีกมากมายที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5
ผู้แต่ง :-    เนชั่นบุ๊คส์
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 1258 M 2557
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5  รวบรวม เนื้อหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพูดผิด อีกนับ 1,000 คำ เพื่อง่ายต่อการฟังยิ่งขึ้น  และนอกจากนี้ CD MP3 มีความยาวกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ฝึกออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา ถ่ายทอดโดย “ครูคริส” คริสโตเฟอร์ไรท์  โดยเริ่มจากการเรียนรู้นี้จะช่วยคุณไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ยากนัก

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      ศิลปะ  ART
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00577 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ศิลปะ ชุดที่ 3 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ เคล็ดลับการนำศิลปะมาสร้างมูลค่าให้กับงานของคุณ  มีการขายงานศิลปะเปิดประมูลกันที่ไหนกันบ้าง และการท่องไปในโลกศิลปะ ยุค Pre-history ใครสนใจในงานศิลปะนี้ก็ไม่ควรพลาดและยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้

 

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 เม.ย. 2561 ชื่อเรื่อง :-  กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นหมอ
ผู้แต่ง :-      ทีวีบูรพา
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 00731 M 2550 ต1-2
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นหมอ  ซีดีแผ่นนี้ได้แนะนำอาชีพหนึ่ง ที่จะต้องมีความเสียสละ นั้นคือ หมอ การที่เราจะเป็นหมอได้ ต้องผ่านการเรียนรู้และรำเรียนอะไรมาบ้าง นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การเรียนวิชาแพทย์จะต้องผ่านการทดสอบและการวัดผลสอบที่ได้กำหนดไว้ก่อน ในการเรียนนี้จะต้องศึกษาคณะแพทย์ 6 ปี  โดยในปีแรกจะต้องศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชั้นปีที่ 2 ศึกษาพื้นฐานวิชาแพทย์ กายวิภาคศาสตร์ จะต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ และฝึกการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนหนักขึ้นกว่าเดิม ที่มีปัญหาในเรื่องเรียน มีความเครียด โดยมีอาจารย์หมอให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาในการเรียน และจากนั้นในชั้นเรียนปีที่ 4 นักศึกษาแพทย์ก็จะได้พบผู้ป่วยจริง ในชั้นเรียนปีที่ 5 เป็นการฝึกปฏิบัติสูติศาสตร์  นรีเวชวิทยา ในชั้นปีที่ 5 ศึกษาการคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และในชั้นปีที่ 6 การเตรียมตัวเป็นแพทย์ ซึ่งใครสนใจในอาชีพหมอก็ลองมาหายืมดูกันได้

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 เม.ย. 2561

 

ชื่อเรื่อง :-      ภาพยนตร์  FILM
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00576 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ภาพยนตร์ ชุดที่ 2 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ในการถ่ายทำด้วยเทคนิคต่าง ๆ เคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลในวงการภาพยนตร์รวมถึงเจาะลึกแวดวงภาพยนตร์ด้วยข่าวทั้งในและต่างประเทศ และยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 เมษายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-  ระบบกล้ามเนื้อ
ผู้แต่ง :-      มัลติมีเดีย เมคเกอร์
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 00628 M 2548 ช2
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  ระบบกล้ามเนื้อ รวบรวมเนื้อหาในการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกายของเรา ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมายทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตเป็นปกติ กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งกล้ามเนื้อต่าง ๆ ก็มีหน้าที่ของการเคลื่อนไหวและการทำงานโดยการหดตัวและคลายตัว เช่น กล้ามเนื้อลายควบคุมการทำงานโดยส่วนของสมอง   ส่วนกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจควบคุมการทำงานโดยกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมองและไขสันหลัง ใครที่สนใจอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบกล้ามเนื้อนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้จากซีดีแผ่นนี้

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      ดนตรี MUSIC
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00575 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ดนตรี ชุดที่ 1 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ดนตรีไม่ว่าใครที่อยากเป็นนักดนตรี จะทำอย่างไรดี การฟังดนตรีแบบไหนให้เข้ากับตัวคุณ และมารู้จักดนตรีต่าง ๆ จากชีวิตจริงของบุคคลในวงการตั้งแต่ระดับตำนานจนถึงไอดอล และยังมีอีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรีในซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  โรคของหัวใจ
ผู้แต่ง :-      มัลติมีเดีย เมคเกอร์
เลขเรียก (Call Number) :-  VCD 00628 M 2548 ช5
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  โรคของหัวใจ แผ่นนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคของหัวใจ เราจะได้ทราบถึงโรคหัวใจเกิดจากอะไร อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคนี้ หัวใจทำหน้าอะไร และเราจะมีวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจได้ ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองจากซีดีแผ่นนี้

 

 

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      ไข้เลือดออก DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00588 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ไข้เลือดออก ชุดที่ 4 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ยุงลาย อันตรายตัวจิ๋วที่อยู่ใกล้ตัวคุณ การที่โลกร้อน ! เชื้อไข้เลือดออกจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่และชิคุนกุนย่า ต่างกันอย่างไร และเราก็จะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับไข้เลือดออกทั้งในและต่างประเทศ ว่าเชื้อไวรัสที่ถูกค้นพบในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการค้นพบยุงขนาดใหญ่ และต่างประเทศกัมพูชา ที่เกิดไข้เลือดออกแพร่ระบาดอย่างหนักมีผู้ที่เสียชีวิตมากถึง 407 คน เราควรรู้จักดูแลและวิธีป้องกันไข้เลือดออกได้จากรวมความรู้ ในซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-  สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติ
ผู้แต่ง :-     เอ็มไอเอส
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 00752 M 2551
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติ ชุดนี้จะเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติและใช้ได้จริงสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้โดยไม่ดูเป็นทางการจนเกินไปนัก ในบทสนทนาจะมีมุกสอดแทรกเพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนานพร้อมกับได้สาระความรู้ อย่างเช่น การสนทนาพูดคุยกับเพื่อนในสถานการณ์ต่าง ๆ  การสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหาร คลินิกความงามและสปาในแต่ละบทสนทนาจะทำเป็นละครเรื่องหนึ่ง และยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกด้วย

 

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      เอดส์  AIDS
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00587 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD เอดส์ ชุดที่ 3 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่อง เรามียารักษาโรคเอดส์แล้วหรือยัง  การดูแลตัวคุณและคนใกล้ชิด ไม่ให้ติดเอดส์ได้อย่างไร  และถ้าเป็นเอดส์จะทำอย่างไร นับได้ว่าซีดีแผ่นนี้ช่วยให้เราได้รู้จักการปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ยากนัก

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง : Speaking Thai in a Flash
ผู้แต่ง :  –
เลขเรียก (Call Number) :-   VCD 1089 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Speaking Thai in a Flash เป็นการพูดภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณพูดภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มการเรียนรู้จากพื้นฐานพยัญชนะไทย แต่ละบทมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์เฉพาะที่คุณประสบในชีวิตประจำวันของคุณ และในซีดี Thailalnd นี้จะช่วยคุณไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการพูดภาษาไทยได้โดยไม่ยากนัก

 

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง :-      มะเร็ง Cancer
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00586 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD มะเร็ง ชุดที่ 2 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่อง เราทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายจริงหรือไม่  มี 5 อันดับมะเร็งอันตรายที่คนไทยเป็นมากที่สุด การทำคีโมคืออะไร การฉายรังสีรักษามะเร็งให้หายขาดได้จริงหรือ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับมะเร็ง ซีดีรอมแผ่นนี้พร้อมให้ความรู้และวิธีการดูแลการรักษามะเร็งที่เป็นประโยชน์มากศึกษาเพิ่มเติมได้จากซีดีแผ่นนี้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง : Fast-Track TOEIC listening
ผู้แต่ง :  –
เลขเรียก (Call Number) :-    VCD 00997 2009
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Fast-Track TOEIC listening   แผ่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องการสนทนา การพูดคุย การฟัง การตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง และได้รับประโยชน์จากซีดีชุดนี้ ควรหามาฟังเพิ่มเติมก็จะได้ผลดี

 

 

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง :-      ไข้หวัดนก
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00585 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ไข้หวัดนก ชุดที่ 1ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่องไข้หวัดนกหายไปจากประทศไทยแล้วจริงหรือ รวมถึงเคล็ดลับการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดนกและการดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากโรคระบาดในอนาคต ซึ่งโอกาสการกลายพันธุ์ของไข้หวัดนกและนวัตกรรมในการรักษา และรู้ข่าวทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับไข้หวัดนกอีกด้วย ใครสนใจก็ลองมายืมดูได้

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

แนะนำซีดี 16 มกราคม 2561ชื่อเรื่อง : XXX : return of xander cage ทลายแผนยึดโลก
ผู้แต่ง :  Caruso, D.J., Driector
เลขเรียก (Call Number) :-   DVD 00671 2017
รายละเอียด : แนะนำ DVD ภาพยนตร์เรื่อง  XXX : return of xander cage ทลายแผนยึดโลก เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสัญชาติอเมริกาที่ออกฉายในปี ค.ศ. 2017 โดย วิน ดีเซล กลับมารับบท แซนเดอร์ เคจ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผันตัวมาทำงานในรัฐบาล โดยแซนเดอร์ต้องเผชิญหน้ากับเซียง นักรบสุดอันตราย ในภารกิจทวงคืนอาวุธอันตรายอย่าง Pandora’s Box ซึ่ง NSA ได้ค้นพบว่ามีคนคิดค้นกล่องแพนดอร่าที่สามารถจะสั่งการให้ดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือโลกเป็นหมื่นดวง

ชื่อเรื่อง :-      Power rangers พาวเวอร์ เรนเจอร์ ฮีโร่ทีมมหากาฬ
ผู้จัดทำ :–      Israelite, Dean, Driector
เลขเรียก (Call Number) :–  DVD 00672 2017
รายละเอียด :- แนะนำ DVD ภาพยนตร์เรื่อง Power rangers พาวเวอร์ เรนเจอร์ ฮีโร่ทีมมหากาฬ  เป็นภาพยนตร์แนวซุเปอร์ฮีโร่อเมริกันในปี ค.ศ. 2017 ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มของนักเรียนไฮสคูลที่ค้นพบว่าเมืองแองเจิ้ล โกรฟ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น กำลังถูกคุกคามด้วยภัยรุกรานจากน้ำมือของราชินีปีศาจร้ายจากนอกโลก ริต้า รัพัลซ่าพวกเขาจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติในนาม พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ที่จะร่วมกันต่อสู้หยุดยั้งแผนร้ายถล่มโลกไว้ให้ทันการณ์ก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินไป

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ม.ค. 2561 ชื่อเรื่อง : พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1
ผู้แต่ง :  –
เลขเรียก (Call Number) :-  VCD 00826 2548 ล1ผ1-3
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1 เนื้อหาเป็นการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเริ่มตั่งแต่ การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตัว การถามความเป็นอยู่ การถามอาชีพ การแนะนำบุคคล การสอบถามข้อมูล การโทรศัพท์ การชักชวน การนัดพบ การแสดงความรู้สึก ฯลฯ ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีตัวละครแสดง พร้อมคำศัพท์เพิ่มเติมซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับสนทนานั้นๆ และยังมีอีกมากมายในสถานการณ์ต่างๆ การพูดภาษาฝรั่งเศสก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจด้วย

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ม.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      เมนูคนรักผัก
ผู้จัดทำ :–      ไอซีที มัลติมีเดีย
เลขเรียก (Call Number) :–   VCD 1112 M 2553
รายละเอียด :- แนะนำ CD-DVD  เมนูคนรักผัก ชุดนี้ เป็นการสอนวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทำง่าย เข้าใจง่าย เรียนรู้การทำอาหารสูตรเด็ด ที่คนไทยควรหันมาทานผักกัน เช่น เมนู มะระผัดไข่ ซุปหอมใหญ่ ยำผักกระเฉด ผักบุ้งผัดกะปิเป็นไงค่ะ อิ่มอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย และยังเป็นการสร้างอาชีพในการประกอบอาหารที่มีเมนูจากผักใครที่สนใจเมนูนี้เชิญมาดูได้ที่ห้องสมุด

 


แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)