แม่และเด็ก

แม่และเด็กชื่อนิตยสาร: แม่และเด็ก
Print ISSN: 0125-6963
สำนักพิมพ์: 17 Karnpim

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 25 ก.ค. 2563 M&C แม่และเด็ก เป็นนิตยสารเพื่อคุณแม่ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการมากว่า 35 ปี เป็นสื่อสำหรับคุณแม่และครอบครัว ที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น คอลัมน์รูปเด็กๆ จากทางบ้าน อย่าง ลูกน่ารัก, Happy Birthday, Action เรื่องราวของคุณแม่จากทางบ้าน ความรู้จากหมอ ที่หลากหลายมากที่สุดในหนังสือประเภทเดียวกัน โดยเน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างทุกระดับ นับตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ที่มีลูกวัยแรกเกิดจนถึง 12 ปี สมาชิกในครอบครัวรวมทั้งคุณพ่อ ไปจนถึงสถานพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ในปีที่ 43 ฉบับที่ 553 (เม.ย.-พ.ค.2563) ยังมีบทความที่น่าสนใจที่คัดสรรมาให้ท่านได้เลือกอ่านกันอย่างมากมาย

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 25-26 ฉบับที่ 371-374 (ม.ค.-เม.ย.2546) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 610 oแม่และเด็ก

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 610 oChulalongkorn Medical Bulletin
2 วารสาร 610 oHealth & cuisine
3 วารสาร 610 oHealthToday
4 วารสาร 610 oModernmom
5 วารสาร 610 oPCFM วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
6 วารสาร 610 oSecret
7 วารสาร 610 oThai Nursing Time
8 วารสาร 610 oการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, วารสาร (Nursing Public Health and Education Journal)
9 วารสาร 610 oการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)
10 วารสาร 610 oการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (Journal of Nursing and Health Care)
11 วารสาร 610 oการพยาบาลและการศึกษา, วารสาร (Journal of Nursing and Education)
12 วารสาร 610 oการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, วารสาร
13 วารสาร 610 oการศึกษาพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Education)
14 วารสาร 610 oการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, วารสาร
15 วารสาร 610 oก้าวทันโรค (วารสาร)
16 วารสาร 610 oคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
17 วารสาร 610 oชีวจิต (นิตยสาร)
18 วารสาร 610 oพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing)
19 วารสาร 610 oพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร
20 วารสาร 610 oพยาบาลทหารบก, วารสาร (The Journal of the Royal Thai Army Nurses)
21 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสาร (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
22 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร (Journal of Nursing,Siam University)
23 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์,วารสาร (มหาวิทยาลัยมหิดล) Journal of Nursing Science (Mahidol University)
24 วารสาร 610 oพยาบาลสภากาชาดไทย, วารสาร
25 วารสาร 610 oพยาบาลสาธารณสุข, วารสาร (Journal of Public Health Nursing )
26 วารสาร 610 oพยาบาลสาร (Nursing Journal) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 วารสาร 610 oพฤติกรรมศาสตร์, วารสาร
28 วารสาร 610 oมฉก.วิชาการ, วารสาร
29 วารสาร 610 oมหาวิทยาลัยคริสเตียน, วารสาร
30 วารสาร 610 oมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
31 วารสาร 610 oแม่และเด็ก
32 วารสาร 610 oรักลูก (นิตยสาร)
33 วารสาร 610 oรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal)
34 วารสาร 610 oโรงพยาบาลชุมชน
35 วารสาร 610 oวิจัยทางการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Research)
36 วารสาร 610 oวิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
37 วารสาร 610 oสนองโอฐสภากาชาดไทย (วารสาร)
38 วารสาร 610 oสภาการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Council)
39 วารสาร 610 oสาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร
40 วารสาร 610 oสำนักการแพทย์ทางเลือก, วารสาร
41 วารสาร 610 oสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, วารสาร (Journal of Mental Health of Thailand)
42 วารสาร 610 oอาหาร & สุขภาพ

 

แม่และเด็ก