โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม  

ชื่อผู้แต่ง : กฤษณ์ อินทรนนท์

Call Number : 624.18 ก281ค 2565

แนะนำหนังสือ 18 มี.ค.2567

รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานงานโครงสร้างหลังคา สำหรับ วิศวกรโยธา นายช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้อธิบายเรื่ององค์ประกอบและรูปแบบโครงหลังคาเหล็ก เรียนรู้การรับน้ำหนักและการหาขนาดของเสา สอนการคำนวณน้ำหนักหลังคาและปริมาณ การใช้วัสดุมุงหลังคา เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการออกแบบและส่วนประกอบของโครงหลังคาเหล็กทุกชนิด พร้อมเพิ่มเติมด้วยงานที่ใช้วัสดุอย่างอะลูมิเนียม อย่างกรอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 โครงสร้างหลังคาเหล็กและงานอะลูมิเนียม / กฤษณ์ อินทรนนท์