ไตรลักษณ์ในควอนตัม

 

 

ชื่อเรื่อง : ไตรลักษณ์ในควอนตัม

ชื่อผู้แต่ง : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

Call Number : พ 294.315 ส662ต 2562

แนะนำหนังสือ 24 พ.ค.2567

รายละเอียด : ไตรลักษณ์ในควอนตัม เป็นหนังสือที่น่าสนใจ ซึ่งไม่ได้พยายามเทียบเคียงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับธรรมะของพระพุทธองค์ แต่ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธองค์เรื่อง “ไตรลักษณ์” มาธิบายความเป็นไปของชีวิต โลก และจักรวาล ตามข้อมูลความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ภายในหนังสือนี้ ผู้เขียนได้อธิบายกฎไตรลักษณ์ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เมื่อหลายพันปีก่อน คือสิ่งจริงแท้แน่นอน เพราะไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็ตามในธรรมชาติ ล้วนถูกอธิบายได้ด้วยกฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง กิเลสตัณหาจะเบาบางลง นำความสุขสงบมาสู่ชีวิต ทั้งยังเป็นบาทฐานสู่นิพพานอีกด้วย

Row Hit Heading
1 1 ไตรลักษณ์ในควอนตัม / สิรวิชญ์ รัตน์จินดา