03 June 2020

Archives for May 2015
 • แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2558

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ชื่อหนังสือ : ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ ชื่อผู้แต่ง ...

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ชื่อหนังสือ : ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์ ชื่อผู้แต่ง : พราหมณ์ บูรพา Call Number : 615.82 พ424ฤ 2556 รายละเอียด :  "ฤๅษีดัดตน" เป็นวิทยาการลำดับต้นๆ ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2558

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ชื่อหนังสือ : มวยไทยรัตนโกสินทร์: ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ ...

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ชื่อหนังสือ : มวยไทยรัตนโกสินทร์: ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์) ชื่อผู้แต่ง : ชนาเทพ วะสวานนท์ Call Number : 796.83 ช149ม 2555 รายละเอียด : หนัง ...

  Read more