04 June 2020

Archives for June 2015
 • แนะนำหนังสือ 16 มิถุนายน 2558

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ชื่อหนังสือ : เครื่องหอมภูมิปัญญาไทย ชื่อผู้แต่ง : บังอร โพ ...

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ชื่อหนังสือ : เครื่องหอมภูมิปัญญาไทย ชื่อผู้แต่ง : บังอร โพธิ์นิ่มแดง Call Number : 668.5 บ249ค 2557 รายละเอียด : เอกลักษณ์ที่แตกต่างของเครื่องหอมไทยกับน้ ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2558

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ชื่อหนังสือ : เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพ ...

  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ชื่อหนังสือ : เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล Call Number : 726.143 ส852จ 2554 ราย ...

  Read more