13 July 2020

Archives for April 2016
 • แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :-      คุณากรแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสม ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :-      คุณากรแห่งแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อผู้แต่ง :-           Call Number :- อ 923.1593 ค639 ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :-      ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม : ผลงานศิล ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559 ชื่อหนังสือ :-      ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม : ผลงานศิลปกรรม วรรณกรรมและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ชื่อผู้แต่ง :-           Call Number :- อ 923.1593 ศ237 2558 ...

  Read more