22 August 2019

Archives for August 2016
 • แนะนำหนังสือ 16 สิงหาคม 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-         หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระป ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-         หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีพระปกเกล้าฯ ชื่อผู้แต่ง :-           ชมพร เพชรอนันต์กุล     Call Number :- 895.911 ช172ห 2558  รายล ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 สิงหาคม 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-        คนไทย...บุคคลสำคัญของโลก (2505-2 ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-        คนไทย...บุคคลสำคัญของโลก (2505-2560) ชื่อผู้แต่ง :-              Call Number :- 923.2593 ค138 2558  รายละเอียด :-   หนังสือ “คน ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 16 กรกฎาคม 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-        ณ เวิ้งนาครเขษม ชื่อผู้แต่ง :- ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ชื่อหนังสือ :-        ณ เวิ้งนาครเขษม ชื่อผู้แต่ง :-          สุวพล สุวนิช Call Number :- อ 307.342 ส868ณ 2557  รายละเอียด :-   เนื้อหาภายในเล่มของห ...

  Read more