13 July 2020

Archives for September 2016
 • แนะนำหนังสือ 16 กันยายน 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 ชื่อหนังสือ :-             รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจั ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559 ชื่อหนังสือ :-             รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง ชื่อผู้แต่ง :-         สันติ เล็กสุขุม     Call Number ...

  Read more
 • ขอแสดงความยินดีกับ "นักอ่านดาวทองของสยาม ปีการศึกษา 2558" ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร และขอ ...

  ขอแสดงความยินดีกับ "นักอ่านดาวทองของสยาม ปีการศึกษา 2558" ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มอบประกาศนียบัตร และของรางวัลที่ระลึก ให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรม "นักอ่านดาวทองของสยาม" ปีการศึกษาที่ผ่านมา นักอ่านดาวท ...

  Read more
 • แนะนำหนังสือ 1 กันยายน 2559

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 ชื่อหนังสือ :-             อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี ชื่ ...

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559 ชื่อหนังสือ :-             อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี ชื่อผู้แต่ง :-              Call Number :-    อ 923.1593 อ467 2559  รายละเอียด :-   หนังสือ “อักษร ...

  Read more