A clinical guide to dental traumatology

 

ชื่อเรื่อง : A clinical guide to dental traumatology

ชื่อผู้แต่ง : Louis H. Berman, Lucia Blanco, Stephen Cohen., editor

Call Number : 617.634 C641 2007

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ย.2566

 เป็นตำราที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตกรรม ในส่วนการรักษาโรคฟันที่เกิด บาดเจ็บ วินิจฉัยฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การแตกหักของฟัน การรักษาเนื้อฟัน รากฟัน  การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการรักษา การติดตามผลการรักษา  เหมาะสำหรับทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ศึกษาด้านทันตกรรม ใช้แนวทางการปฎิบัติงานด้านทันตกรรม

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oA clinical guide to dental traumatology / Louis H. Berman, Lucia Blanco, Stephen Cohen., editor