คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ภาพหน้าปก

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย สำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย จัดพิมพ์และเรียบเรียง โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

ไฟล์ต้นฉบับที่ http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html

 

 


โพสอื่นๆ เกี่ยวกับ e-book:

Protected: บริการ สแกนเอกสารเป็น pdf

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19