24 September 2020

ABAC JOURNAL

ABAC JOURNAL

ABAC JOURNALชื่อวารสาร: ABAC JOURNAL
Print ISSN: 0858-0855
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: Assumption University

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 8 ก.ย. 2563 ABAC JOURNAL is a double-blind peer reviewed journal, publishing 4 issues each year (starting from 2019), in March, June, September, and December. The Journal offers an international platform for presenting insights and discussion on current research and best practices in business, management, marketing, finance, tourism & hospitality, economics and related fields.

Holding ฉบับออนไลน์

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : Vol.27-28 No.1-3 (Jan2007-Dec2008) – 35,1(Jan-Apr2015)

Row Call Number Heading
1 Journal 300 oABAC Journal assumption university

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

Row Call Number Heading
1 Journal 300 oABAC Journal assumption university
2 Journal 300 oJournal of population and social studies
3 Journal 300 oJournal of ritsumeikan social sciences and humanities
4 Journal 300 oNIDA Case Research Journal
5 Journal 300 oPWPA journal – thailand
6 Journal 300 oRitsumeikan journal of asia pacific studies
7 Journal 300 oRJSH Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
8 Journal 300 oThammasat review
9 Journal 300 oTime

 

ABAC JOURNAL

About The Author

Related posts