Advanced English Grammar For High Learners

แนะนำหนังสือประจำวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ชื่อหนังสือ : Advanced English Grammar For High Learners

ผู้แต่ง : สำราญ คำยิ่ง

เลขเรียกหนังสือ : 425 ส698อ 2563

รายละเอียด : หนังสือจัดทำขึ้นมาโดยเน้นถึง หลักภาษา (Grammar) ความหมาย (Meaning) และวิธีใช้ (Usage) ไว้อย่างละเอียด และเมื่อจบแต่ละบท (Chapter) จะมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยไว้ท้ายแต่ละบท เหมาะสำหรับผู้เรียน ผู้สอน ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยมขึ้นไปถึงระดับอุดมศึกษา โดยเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดและจำหน่ายมานานถึง 38 ปี และได้รับการยอมรับให้เป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงเป็นต้นแบบคัมภีร์การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นมาตรฐานในระดับสากล