Suttipot Limudompat

ชื่อเรื่อง : งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 ชื่อผู้แต่ง : จิราประภา อัครบวร Call Number : 658.3 จ532ง 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.ค.2566  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 / จิราประภา อัครบวร

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 Read More »

ชื่อเรื่อง : คลังความรู้ คลังศัพท์ ชื่อผู้แต่ง :  มณเฑียร พิสิฐเวชการ Call Number : 428.1 ม123ค 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 24 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ให้รอบรู้ และเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ ติดต่อสื่อสารกับทั่วโลก ด้วยคำย่อ คำศัพท์แยกประเภทเกี่ยวข้อง กับวงการธุรกิจทั่วโลกคำทับศัพท์ หน่วยงานราชการ เพื่อให้คุณสามารถเลือกคำที่ถูกต้องตรงความหมายมาใช้ และเป็นคู่มืออ้างอิงในการใช้ภาษาอังกฤษ   Link to Library Row Hit Heading 1 1 คลังความรู้ คลังศัพท์ / มณเฑียร พิสิฐเวชการ

คลังความรู้ คลังศัพท์ Read More »

ชื่อเรื่อง : ข้าพเจ้าชื่อ…ลินคอล์น  ชื่อผู้แต่ง : ภัทระ ฉลาดแพทย์, ธีระวุฒิ ปัญญา Call Number : พ 923.173 ภ373ข 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.ค.2566 มารู้จัก ชายผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษที่มีเลือดรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมต่อสู้เพื่อประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในการนำพาประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองอเมริกา ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญ ทางทหารและศีลธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกหนึ่งบทเรียนล่ำค่าของมนุษยชาติ! … “อับราฮัม ลินคอล์น”   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ข้าพเจ้าชื่อ…ลินคอล์น / ภัทระ ฉลาดแพทย์, ธีระวุฒิ ปัญญา

ข้าพเจ้าชื่อ…ลินคอล์น Read More »

ชื่อเรื่อง : ตำรายาสมุนไพร รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ชื่อผู้แต่ง : ทองทราย จำเรียง Call Number : พ 615.321 ท266ต 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงจากตำรายาโบราณแพทย์แผนไทย จากภูมิปัญญาทรงค่าของหมอยาโบราณ เรียนรู้ ผ่านยุคสมัยด้วยวิถีแห่งธรรมชาติบำบัดพืชสมุนไพรต่าง ๆ นำมาบำบัดและเยียวยาสารพัดโรคได้อย่างง่าย ๆ แต่ได้ผลอัศจรรย์   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ตำรายาสมุนไพร รักษาโรคภัยไข้เจ็บ/ ทองทราย จำเรียง

ตำรายาสมุนไพร รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  Read More »

ชื่อเรื่อง : คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ All in 1 ชื่อผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช Call Number : 428.0076 ด174ค 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ เทคนิคในการทำข้อสอบ และคำอธิบายอย่างละเอียด มีหลักและเนื้อหาครบ ครอบคลุม และกระชับ อธิบายตั้งแต่ความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของงานราชการสนามต่างๆ ปูพื้นฐานเนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ที่เคยออกข้อสอบและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งรวบรวมแนวข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน เหมาะที่จะใช้เตรียมความพร้อม และใช้ทบทวนความรู้ก่อนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก ของงานราชการทุกสนามสอบ ด้วยเนื้อหาและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านจึงสามารถศึกษา

คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ All in 1 Read More »

ชื่อเรื่อง :  การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า ชื่อผู้แต่ง :  อุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ Call Number : 616.8527 อ864ก 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ก.ค.2566 โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ ที่การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า เริ่มตั้งแต่การใช้แบบทดสอบโรคซึมเศร้า การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า การพิจารณาข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เพื่อให้ความรอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า/ อุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า Read More »

ชื่อเรื่อง :  พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ ชื่อผู้แต่ง :  ณัชชา พันธุ์เจริญ Call Number : อ 780.3 ณ259พ 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ก.ค.2566 พจนานุกรมเล่มนี้ ได้รวบรวม ศัพท์ภาษาต่างประเทศและวิสามานยนามที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกประมาณ 7,000 รายการ เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศัพท์แต่ละคำจะบอกที่มาของภาษา คำอ่าน ศัพท์บัญญัติภาษาไทย คำแปล หรือคำอธิบาย ชื่อและประวัตินักแต่งเพลง นักดนตรี ทั้งสากลและไทย วรรณกรรมดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของเพลงคลาสสิกได้เป็นอย่างดี Link to Library Row Hit Heading 1 1 Row Hit Heading 1 1 พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ / ณัชชา พันธุ์เจริญ

พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ Read More »

ชื่อเรื่อง :Marketing management ชื่อผู้แต่ง : Dawn Iacobucci Call Number : 658.8 I11M 2022 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางหลักการจัดการตลาดสมัยใหม่ นำเสนอรูปแบบวิธีการตลาดการวางแผนการตลาดที่สัมพันธ์ของแนวคิดและการตัดสินใจทางการตลาดการจัดการการลาดระดับโลก และ การตลาดบนโซเชียลมีเดีย พร้อมกรณีศึกษาชั้นนำจาก Harvard, Darden และ Ivey เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจของคุณ Link to Library Row Hit Heading 1 1 Marketing management / Dawn Iacobucci

Marketing management Read More »

ชื่อเรื่อง :Improve Your IELTS Writing Skills ชื่อผู้แต่ง : Sam Mccarter, Norman Whitby Call Number : 421 M123W 2016 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ เตรียมความพร้อม พัฒนาภาษาอังกฤษในการเขียนเชิงวิชาการ ทีจะเพิ่มทักษะในการเขียน รูปแบบ ตัวอย่าง สำนวน และเทคนิคการทำแบบทดสอบ เพื่อช่วยให้ตุณได้คะแนน IELTS ที่สูงขึ้น   Link to Library Row Call Number Heading 1 421 M123W 2007 Writing skills / Sam Mccarter, Norman Whitby 1 1 1 Row

Improve Your IELTS Writing Skills Read More »

ชื่อเรื่อง : Healthspan กายใจสุขดี ชีวียืนยาว by Dr.V ชื่อผู้แต่ง : นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย Call Number : พ 616 ว849ฮ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ    16 ก.ค.2566  หนังสือที่บอกเล่าเรื่องโรคภัยใกล้ตัว เช่น โรคความดัน หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมองเสื่อม ปวดหน้า ปวดหัว    โดย “นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองระบบประสาท เจ้าของช่อง YouTubeชื่อดัง  Dr.V Channel ที่ยอดผู้ติดตามกว่า 760,000 คน ให้ผู้อ่านใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพกายให้ดีตามวัย ด้วยสุขภาพใจที่มีสุข ซึ่งส่งผลถึงช่วงชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดี (Healthspan) ดังใจปรารถนา Link to Library Row Hit

Healthspan กายใจสุขดี ชีวียืนยาว by Dr.V Read More »

ชื่อเรื่อง : ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101 ชื่อผู้แต่ง : Labhoon Call Number : พ 332.6322 ล949ล 2566 แนะนำหนังสือ :   15 ก.ค.2566  รายละเอียด : ตัวเลือกหนึ่งของทางการลงทุน ที่นักลงทุนเลือกก็คือ “หุ้นเติบโต (Growth Stock)” ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นดูได้จากสินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยหนังสือเป็นหนังสือที่อ่านง่าย เข้าใจได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพจากเหตุการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน สามารถเป็นผู้กำหนดเกมในการลงทุนเป็นของตนเองได้ Link to Library Row Hit Heading 1 1 ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101/

ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101 Read More »

ชื่อเรื่อง :  สร้างลูกให้รู้ทันโลก ชื่อผู้แต่ง : ปัณณพร พิมพ์วรรณ์ Call Number : พ 643.1 ว456ม 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 ก.ค.2566 HOW TO สอนคนเป็นแม่ รับมือกับสถานการณ์อย่างหน้าชื่นตาบาน เพราะรู้ทันโลก จึงรู้ทันลูก.. เคล็ดลับดี ๆ ที่จะทำให้คุณพ่อคลายกังวล เลี้ยงลูกอย่างไรให้พ้นภัยจากโลกไซเบอร์….โดยหนังสือเล่มนี้  รวมเทคนิคในการรับมือกับทุก ๆ สถานการณ์ ให้กับพ่อ แม่ เมื่อลูกของคุณต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากโลกยุคดิจิทัล โลกไซเบอร์ที่อาจทำให้ลูกหลงทาง ให้คุณพ่อคุณแม่ ก้าวทันโลก Link to Library Row Hit Heading 1 1 สร้างลูกให้รู้ทันโลก/ ปัณณพร พิมพ์วรรณ์

สร้างลูกให้รู้ทันโลก Read More »