Barron’s IELTS essential words / Lin Lougheed

ชื่อเรื่อง : Barron’s IELTS essential words 

ชื่อผู้แต่ง : Lin Lougheed

Call Number : 428.0076 L887B 2021

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 มี.ค.2567

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบIELTS   กับ 600 คำศัพท์ใหม่โดยการอ่านหรือฟังคำศัพท์ในบริบทที่ใช้ เป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ พร้อมเคล็ดลับในการวิเคราะห์คำศัพท์ เพื่อกำหนดความหมาย และแบบฝึกหัดขยายคำศัพท์พร้อมเฉลยทุกบท รวมถึงคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บ เสียงออนไลน์ 30แบบฝึกหัดการฟังเพื่อสร้างความพร้อมในการสอบของคุณ


 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oBarron’s IELTS essential words / Lin Lougheed