ในหลวง ร.๙

library su-su library

วันพ่อแห่งชาติ-ในหลวงร9-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบ แทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและ พระราชธิดาที่ทรงรักใคร่ห่วงใย ตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และพระเจ้าหลานเธอทุก ๆ พระองค์ต่างซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น ‘พ่อ’ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ เมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออร์เบินณ์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๕ […]

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม Read More »

e-book หัวใจของแผ่นดิน หนังสือ ห้องสมุด

หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” หนังสือที่ถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์ คติที่มา ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสมและสืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ และการจัดทำเครื่องประกอบพระอิสริยยศ เกร็ดน่ารู้พร้อมคติที่มาเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงาน “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 จัดทำโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แจกฟรี เปิดรับลงทะเบียนครั้งที่ 2 จำนวน 30,000 เล่ม โดยต้องลงทะเบียนจองหนังสือหรือดาวน์โหลดแบบ e-book ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/guidinglightbook ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2560   หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน”

หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” Read More »

วันดินโลก "World Soil Day" สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวันดินโลก “World Soil Day” เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ การประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีมติให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ขึ้นมา เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงพระราชกรณียกิจในการจัดการทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงขยายขอบเขตไปสู่เรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ให้ตกต่ำ เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน การศึกษาเพื่ออนุรักษ์บำรุงรักษาและฟื้นฟูดิน มรรควิธีส่วนใหญ่เป็นวีธีการตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น เช่น ให้มีการปลูกไม้ใช้สอยร่วมกับการปลูกพืชไร่เพื่อประโยชน์ให้ได้ร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้น หรือการปลูกพืชบางชนิดในพื้นที่ซึ่งดินไม่ดี แต่พืชชนิดนั้นให้ประโยชน์ในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 Read More »

แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แบ่งเป็น 3 รูปแบบกว่า 10 ล้านฉบับแจก ปชช.ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดทำแอปพิเคชั่นและเออาร์โค้ดดาวน์โหลดเก็บเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ แผ่นพับที่ระลึกออกแบบให้ขนาดพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา ทั้งนี้ได้คัดเลือกภาพที่มีความสำคัญเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะแผ่นพับด้านหน้า อาทิ ภาพขณะเสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ ขณะทรงผนวช ขณะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนด้านหลังเป็นภาพขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ความพิเศษของแผ่นพับฉบับนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล AR Code หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบ ๓ มิติ พร้อมเสียงบรรยาย โดยผู้ได้รับแผ่นพับที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ อุปกรณ์สมาร์ตโฟน สามารถดาวน์โหลดแอป Zappar หรือ Arzio ได้บน App Store และ Play Store ฟรี เมื่อติดตั้งเปิดใช้งาน จะสามารถสแกนภาพบนแผ่นพับแล้วปรากฎข้อมูลภาพและเสียงเพิ่มเติม เช่น พระเมรุมาศแบบ ๓ มิติ เป็นต้น

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ Read More »

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย ห้องสมุดมารวย-ห้องสมุดกรุงเทพ-ห้องสมุดธรรมศาสตร์-ห้องสมุดมสยาม

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ กว่า ๑๐ ล้านฉบับ แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดทำแอปพิเคชั่นและเออาร์โค้ดดาวน์โหลดเก็บเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ แผ่นพับที่ระลึกออกแบบให้ขนาดพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา ทั้งนี้ได้คัดเลือกภาพที่มีความสำคัญเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเฉพาะแผ่นพับด้านหน้า อาทิ ภาพขณะเสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ ขณะทรงผนวช ขณะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนด้านหลังเป็นภาพขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ดาวน์โหลด แผ่นพับที่ระลึกพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ Download PDF        ความพิเศษของแผ่นพับฉบับนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล AR Code หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบ ๓ มิติ พร้อมเสียงบรรยาย โดยผู้ได้รับแผ่นพับที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ ใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนดาวน์โหลดแอป Zappar หรือ Arzio ได้บน App Store และ

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ Read More »

หัวใจของแผ่นดิน ไทยพีบีเอส ดาวน์โหลดหนังสือฟรี โดย ห้องสมุดมารวย-ห้องสมุดกรุงเทพ-ห้องสมุดธรรมศาสตร์-ห้องสมุดมสยาม

                สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี e-book หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบ e-book ได้ที่นี่ http://special.thaipbs.or.th/guidinglightbook/                 หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับหนังสือ จำนวน 30,000 เล่ม และครบจำนวนไปแล้ว แต่สามารถดาวน์โหลดดูได้ในรูปแบบ e-book หนังสือเล่มนี้เป็นการค้นคว้า เรียบเรียง จากรายการสารคดีเชิงข่าวที่ชื่อ “หัวใจของแผ่นดิน” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโบราณราชประเพณี อันสะท้อนถึงความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาด้านศิลปะทุกแขนง ซึ่งเกิดจากการสืบสานสั่งสม ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี จนงานทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ และสมพระเกียรติยศสูงสุด พร้อมอัญเชิญพระเสด็จสู่สวรรคาลัย รวมถึงคติที่มา ตลอดจนเรื่องราวของผู้คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานสำคัญของแผ่นดิน ภาพข่าว และติดตามรายการ “หัวใจของแผ่นดิน” : http://program.thaipbs.or.th/KingOfHeart e-book

e-book สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส “หัวใจของแผ่นดิน” Read More »

แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน

แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ภาพและข้อมูลจาก kingrama9.th

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี Read More »

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุด library siam university

[ad id=’5898′] ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ดาวน์โหลด หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย​ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ มากกว่า ๓๐ แบบ คลิกดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกชมในรูปแบบ e-book ภาพและข่าวจากเว็บไซต์ : https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/CommemorativeBook.aspx คลิกแฟนเพจ : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand@bankofthailandofficial หนังสือรวมภาพธนบัตรฉบับนี้ยังได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่มสมบูรณ์ โดยได้เชิญชวนประชาชนร่วมย้อนรำลึกถึงพระบรมราโชวาท และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการส่งคำตอบว่า “คำสอนของพ่อ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คุณนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานมีอะไรบ้าง ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับหนังสือรวมภาพธนบัตร จำนวน 300 รางวัล สำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสได้รับโปสการ์ดรวมภาพธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ถูกแจกให้กับผู้ที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 แบงก์ชาติขอมอบโปสการ์ดรวมภาพธนบัตรที่ระลึกฯ 1,000 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึง

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย Read More »

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยสยาม library su ห้องสมุด

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   /  ดาวน์โหลดPDF                 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้นำอีบุ๊ค คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้สื่อมวลชนได้อ่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โบราณราชประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ หมายกำหนดการพระราชพิธี การเชิญพระโกศพระบรมศพเพื่อถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง การเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานของสื่อมวลชน การให้บริการต่างๆภายในศูนย์สื่อมวลชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภาพและแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://kingrama9.net/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช @informationcenter.for.kingrama9 คู่มือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ Read More »

E-book กระทรวงวัฒนธรรม "พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย" ชั้นหนังสือ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “ 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ” แจกให้ประชาชนทั้ง 2 เล่ม รวม 2 แสนเล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือในรูปแบบ E-Book ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ด้วย รายละเอียดหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้นแจกฟรีให้กับประชาชนนั้นมีดังนี้  E-book ชื่อ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”  สมุดภาพรวมแผ่นป้ายแสดงความอาลัย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้นโดยรวบรวมภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่สุดแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของมวลพสกนิกร โดยร่วมมือกับ อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ถ่ายภาพ) ปี2552 เป็นหัวหน้าคณะช่างภาพบันทึกภาพป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้ง 77 จังหวัด m-culture.go.th /  Link สำรอง คลิก   

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” Read More »

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท และโครงการ 84 Perspectives of Thailand ดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เรียนรู้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยโครงการ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ใน วันที่ 9 มิ.ย. 2559 ททท.ได้จัดพิมพ์คู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว “70 เส้นทางตามรอยพระบาท” พร้อมตัวอย่างเส้นทางในโครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์โครงการหลวง โครงการทดลองทางการเกษตร ที่เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แสนเล่ม โดยแจกใน ททท.ทุกสำนักงานทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลด ได้ที่เวปไซต์ ททท. และผลิตสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท http://tourismproduct.tourismthailand.org/file/ebook/154/mobile/index.html#p=1

e-book “70 เส้นทาง ตามรอยพระบาท” Read More »

สุขพอ ที่พอเพียง ในหลวง

    “สุขพอที่พ่อสอน” แอปฯ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฉบับดิจิตอล Google Play Store Apple App Store ในห้วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ และอยากจะเก็บความทรงจำไว้ โดยเฉพาะพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2557 สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท คัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5

“สุขพอที่พ่อสอน” แอปฯ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทฉบับดิจิตอล Read More »