20 October 2019

ในหลวง ร.๙

library su-su library

หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน”

หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน”
หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” หนังสือที่ถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์ คติที่มา ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสมและสืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ และการจัดท...
Read more

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓โดยคุณหญิง เนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่ม...
Read more

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวั...
Read more

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แบ่งเป็น 3 รูปแบบกว่า 10 ล้านฉบับแจก ปชช.ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดทำแอปพิเคชั่...
Read more

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ กว่า ๑๐ ล้านฉบับ แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันท...
Read more

e-book สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส “หัวใจของแผ่นดิน”

e-book สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส “หัวใจของแผ่นดิน”
                สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี e-book หนังสือ “หัวใจของแผ่นดิน” ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบ e-book ได้ที่นี่ http://special.thaipbs.or...
Read more

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี
แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ภาพและข้อมูลจาก kingrama9.th
Read more

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ดาวน์โหลด หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙​เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย​ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ธนาคา...
Read more

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   /  ดาวน์โหลดPDF                 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้แถลงรายละเอียดเก...
Read more

E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”

E-book กระทรวงวัฒนธรรม  “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย”
E-book กระทรวงวัฒนธรรม “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และ “ 99 พระบรมราโชวาท น้...
Read more