ม. สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university library

           ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล  จัดทำหนังสือ Thailand Tourism : The Early Day บันทึกเรื่องราวของผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวยุคแรกเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด เรียบเรียงโดย มร. สตีฟ แวน บีค นักข่าวและอาจารย์ผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้เขียน และ มร. รอย ฮาวเวิร์ด อดีตผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)            นายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารแห่ง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังได้เปิดให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ฟรีที่ www.thailandtourismtheearlydaysbook.com (ขออภัย ตรวจพบยกเลิกฟรีเมื่อปี 2562) […]

Thailand Tourism : The Early Day Read More »