คู่มือ, ติวเตอร์ – Tutor

ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย  : Photoshop CS6+CC [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ รายละเอียด : สุดยอดเครื่องมือสร้างสรรค์ ตกแต่งแก้ไขภาพดังใจนึก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Photoshop มาก่อน เรียนรู้วิธีการสร้างเลเยอร์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของ Photoshop  สอนใช้เครื่องมือตกแต่ง รีทัชภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมถึงความสามารถใน Photoshop CC ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00663 2556

ออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ Illustrator CS6+CC [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเอียด : โปรแกรมยอดนิยม สำหรับงานออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยข้อความสี และวัตถุที่เป็นเวกเตอร์ รวมทั้งประยุต์สร้างานกราฟิตสำหร้บเว็บได้  มีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00662 2556

สร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพ InDesign CS6+CC  [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเอียด : โปรแกรมยอดนิยมที่ใช้สำหรับสร้างสื่อสิงพิมพ์  มีเครื่องมือในการปับแต่งข้อความ วาดวัตถุประกอบ การใช้ภาพ และการตกแต่งงานพิมพ์  รวมทั้งการจัดทำหนังสือ มีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00661 2556

ออกแบบและสร้าง Website  [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : ปรีติ พัวนุกูลนนท์, สกล คำปันนา บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเอียด : สุออกแบบและสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยโปรแกรมหลักๆ เช่น  Photoshop (ตกแต่งและออกแบบกราฟิก),  Dreamweaver (จัดองค์ประกอบเว็บเพจ), Flash (สร้างภาพเคลื่อนไหว) และ Joomla (บริหารจัดการเว็บไซต์) ซึ่งมีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00658 2556

สร้าง ปรับแต่ง และจัดการเอกสารด้วย Word 2010 [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : พลากร ตนพยอม บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเลียด : โปรแกรมยอดนิยมในการสร้างเอกสาร ที่ใช้ในงานสำนักงาน ซึ่งมีเครื่องมือในการจัดการข้อความ การสร้างตาราง ใส่ภาพและกราฟได้อย่างลงตัว รวมทั้งการจัดทำคู่มือ และการสร้างจดหมายเวียนได้ด้วย  มีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00664 2556

Windows 8.1 [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : กัมพล ชมภูทิพย์ บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเอียด : เรียนรู้การใช้งาน Windows 8.1 ตั้งแต่เริ่มต้นในหน้า Start screen การจัดการไฟล์ การปรับแต่งและดูแลระบบ รวมทั้งการใช้งานแอพ และติดตั้งแอพใหม่  ซึ่งมีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00659 2556

ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 [ DVD ]  ผลิตโดย : Simplify  สอนโดย : ปรีติ พัวนุกูลนนท์ บรรณาธิการ : ปิยะ นากสงค์ รายละเอียด : ดีวีดี วิดีโอสอนการออกแบบสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 ได้เริ่มปูพื้นฐานขั้นตอนการสร้างเว็บ การสร้างอค์ประกอบ การส่เนื้อหาด้วยความและภาพ  เพิ่มลูกเล่นด้วยมัลติมีเดีย จัดหน้าเว็บด้วยตาราง การสร้างลิงค์และฟอร์ม การใช้เทมเพลตและ CSS รวมทั้งการเช่าพื้นที่และอัพโหลดเผยแฟร่เว็บไซต์ ซึ่งมีภาพและเสียงคมชัด เข้าใจง่าย อธิบายละเอียด เปิดดูได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น DVD  “Graphic guru  เปิดประตูความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ” 

Call Number :–  CD 00660 2556

 

คู่มือ, ติวเตอร์ – Tutor