หลักเศรษฐศาสตร์  

 

ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์  

ชื่อผู้แต่ง : N. Gregory Mankiw

Call Number : 330 ม872ห 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ต.ค.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์   ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ กลไกการทำงานของตลาด สมดุลของตลาด การจัดสรรทรัพยากร การออกแบบระบบภาษี ตลาดผูกขาด ตลาดเสรี ต้นทุนการผลิต การแข่งขันในตลาด ตลาดแรงงาน ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค การวัดรายได้ประชาชาติ การลงทุน การออม ระบบการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ และอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลักเศรษฐศาสตร์ / N. Gregory Mankiw ; คิม ไชยแสนสุข, สุพรรณิกา ลือชารัศมี, ผู้แปล