กรังด์ปรีซ์

กรังด์ปรีซ์ชื่อนิตยสาร: กรังด์ปรีซ์ : Grand Prix
Print ISSN: 0125-5584

สำนักพิมพ์: บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

    • แนะนำนิตยสาร 14 ก.ค. 2563 นิตยสารกรังด์ปรีซ์ เป็นนิตยสารรายเดือน นำเสนอข่าวยานยนต์แห่งประเทศไทยและงานแสดงรถยนต์ ภารกิจของนิตยสารคือเป็นแหล่งข่าวชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก การให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อาทิ เช่น ในนิตยสารฉบับที่ 606 เดือน มิถุนายน 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดตัวรถใหม่ในต่างประเทศ  รวมข่าวโปรโมชั่นประจำเดือน และ บทความอุตสากรรมยานยนต์โลกเจ็บเพราะโควิด-19 เป็นต้น
  • Description: Grandprix Online, Thailand Automotive news leader and auto show. Our mission is the leading source of news about the global automotive industry.

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 385-388 (ม.ค.-เม.ย.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 620 oGrand Prix

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 620 obuddy bike (นิตยสาร)
2 วารสาร 620 oCar Audio Media.Net
3 วารสาร 620 oEngineering today
4 วารสาร 620 oGrand Prix
5 วารสาร 620 oHobby electronics (วารสาร)
6 วารสาร 650 oIndustrial technology review (วารสาร)
7 วารสาร 620 oMechanical Technology magazine
8 วารสาร 620 oPrototype electronics magazine
9 วารสาร 620 oThailand Construction Variety
10 วารสาร 620 oThe rubber international
11 วารสาร 658 oWM Magazine
12 วารสาร 620 oนักเลงมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
13 วารสาร 620 oนักเลงรถ (นิตยสาร)
14 วารสาร 620 oฟอร์มูลา (นิตยสาร)
15 วารสาร 620 oไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (Electricity And Industry Magazine)
16 วารสาร 620 oยางไทย
17 วารสาร 620 oยานยนต์
18 วารสาร 620 oรถวันนี้
19 วารสาร 620 oวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (Kmutt Research and Development Journal)
20 วารสาร 620 oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร
21 วารสาร 620 oวิศวกรรมสาร มก. (วารสาร)

 

กรังด์ปรีซ์ : Grand Prix