กรังด์ปรีซ์

กรังด์ปรีซ์ชื่อนิตยสาร: กรังด์ปรีซ์ : Grand Prix
Print ISSN: 0125-5584

สำนักพิมพ์: บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

    • แนะนำนิตยสาร 14 ก.ค. 2563 นิตยสารกรังด์ปรีซ์ เป็นนิตยสารรายเดือน นำเสนอข่าวยานยนต์แห่งประเทศไทยและงานแสดงรถยนต์ ภารกิจของนิตยสารคือเป็นแหล่งข่าวชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก การให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อาทิ เช่น ในนิตยสารฉบับที่ 606 เดือน มิถุนายน 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดตัวรถใหม่ในต่างประเทศ  รวมข่าวโปรโมชั่นประจำเดือน และ บทความอุตสากรรมยานยนต์โลกเจ็บเพราะโควิด-19 เป็นต้น
  • Description: Grandprix Online, Thailand Automotive news leader and auto show. Our mission is the leading source of news about the global automotive industry.

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 385-388 (ม.ค.-เม.ย.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

RowCall NumberHeading
1วารสาร 620oGrand Prix

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 620obuddy bike (นิตยสาร)
2วารสาร 620oCar Audio Media.Net
3วารสาร 620oEngineering today
4วารสาร 620oGrand Prix
5วารสาร 620oHobby electronics (วารสาร)
6วารสาร 650oIndustrial technology review (วารสาร)
7วารสาร 620oMechanical Technology magazine
8วารสาร 620oPrototype electronics magazine
9วารสาร 620oThailand Construction Variety
10วารสาร 620oThe rubber international
11วารสาร 658oWM Magazine
12วารสาร 620oนักเลงมอเตอร์ไซค์ (นิตยสาร)
13วารสาร 620oนักเลงรถ (นิตยสาร)
14วารสาร 620oฟอร์มูลา (นิตยสาร)
15วารสาร 620oไฟฟ้าและอุตสาหกรรม (Electricity And Industry Magazine)
16วารสาร 620oยางไทย
17วารสาร 620oยานยนต์
18วารสาร 620oรถวันนี้
19วารสาร 620oวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (Kmutt Research and Development Journal)
20วารสาร 620oวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร
21วารสาร 620oวิศวกรรมสาร มก. (วารสาร)

 

กรังด์ปรีซ์ : Grand Prix