แนะนำหนังสือ 1 ตุลาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
BK_1_011058ชื่อหนังสือ : ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี
ชื่อผู้แต่ง :  เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
Call Number : 
759.9593 น889ค 2556 รายละเอียด : จิตรกรรมไทยประเพณีถือเป็นวิจิตรศิลป์สาขาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางศิลปะ สุนทรียะ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา รวมทั้งประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย หนังสือ “ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี” เล่มนี้ จึงเป็นการปูพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของช่างไทยในอดีต เป็นการเปิดประเด็นให้ชวนคิด ชวนค้น และตั้งคำถามถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานจิตรกรรมไทย ซึ่งเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งของชาติสาขาหนึ่ง
BK_2_011058 ชื่อหนังสือ :  ร้อยเรียงเรื่องประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number : พ 923.1593 ร193 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ร้อยเรียงเรื่องประทับใจในสมเด็จพระเทพฯ” เล่มนี้ได้รวบรวมภาพและเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยคอนเซปต์ “ภาพเก่า…เล่าเรื่องราวได้” นับแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ การศึกษา การทรงงาน ความรักและความผูกพัน ที่มีต่อพระราชบิดา พระราชนิพนธ์ ผลงานจากฝีพระหัตถ์ พระราชอิริยาบถในมุมน่ารักๆ ตลอดจนความเป็นกันเองกับชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์ ที่จะสร้างความประทับใจแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อไปในอนาคต
BK_3_011058ชื่อหนังสือ : ฟิสิกส์ 1
ชื่อผู้แต่ง : เซอร์เวย์, เรย์มอนด์ เอ.
Call Number : 530 ซ548ฟ 2558 ล1 รายละเอียด : หนังสือ “ฟิสิกส์ 1 – Physics For Scientists and Engineers I”  เล่มนี้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics” ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงการศึกษาของนักฟิสิกส์ทั่วโลก และบ่อยครั้งที่นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์ ได้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในการอ้างอิงค้นหาความรู้ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโจทย์แบบฝึกหัดที่หลากหลายซึ่งท้าทายความสามารถอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ล้วนมีรากฐานมาจากโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือเล่มนี้ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจใคร่รู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างลึกซึ้งเป็นหนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากลที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
BK_4_011058ชื่อหนังสือ : พ่อรวยสอนลูก สอนลูกให้รวย
ชื่อผู้แต่ง : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.
Call Number : พ 332.02400973 ค451พส 2557 รายละเอียด : ในยุคของข้อมูลข่าวสาร การศึกษาที่ดีย่อมมีความสำคัญมากที่สุด แต่โชคร้ายที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร หนังสือ “พ่อรวยสอนลูก สอนลูกให้รวย” เล่มนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าว และช่วยให้สามารถสอนลูกเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมกับ “พ่อรวย” มาสอนด้วยตัวเอง “สอนลูกให้รวย” จะช่วยให้คุณสามารถปลุกสัญชาติญาณรักการเรียนรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กออกมา โดยใช้วิธีเดียวกันกับที่พ่อของโรเบิร์ตใช้สอนให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคและสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาได้ในที่สุด แม้ว่าอุปสรรคนั้นจะยากเย็นถึงขั้นเกือบถูก  ไล่ออกก็ตาม “สอนลูกให้รวย” จะเป็นเครื่องชี้นำประตูบานใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบ ซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหลังของประตูบานนั้นก็คือ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ลูกของคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อหาเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิต เป็นชีวิตของคนที่ทั้งรวย ทั้งฉลาด
BK_5_011058ชื่อหนังสือ : ไวยากรณ์ไทย
ชื่อผู้แต่ง : นันววรรณ พันธุเมธา
Call Number : 495.915 น352ว 2558  รายละเอียด : หนังสือ “ไวยากรณ์ไทย” เล่มนี้ นำเสนอการวิเคราะห์วากยะสัมพันธ์ทั้งระบบ เริ่มจากเรื่องภาษาสื่อความหมาย การจำแนกคำ คำหลัก คำแทน คำขยาย คำเชื่อม คำเสริม และคำเรียกร้อง นามวลี และกริยาวลี หน่วยประโยค ประธานและกรรม ฯลฯ และยังได้ก้าวข้ามขอบเขตของประโยชน์ไปถึงเรื่องประโยคที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังได้เสนอเกณฑ์การจำแนกหมวดคำ นิยายวลี ตลอดจนชนิดของประโยคที่แตกต่างจากตำราไวยากรณ์ไทยเล่มอื่นๆ ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
BK_6_011058ชื่อหนังสือ : พืชพรรณไม้มงคล
ชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
Call Number : พ 635.9 ส113พ 2554 รายละเอียด : หนังสือ “พืชพรรณไม้มงคล” เล่มนี้ได้รวบรวมสาระ เกร็ดความรู้ ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับพืชพรรณไม้มงคลไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งเรื่องของการนับถือพืชพรรณ ความหมายธรรมเนียมเกี่ยวกับดอกไม้ ไม้มงคลในการก่อสร้าง พรรณไม้ที่ใช้ในพิธีแต่งงาน การจัดขันหมาก ดอกไม้ไหว้ครู ตำราปลูกต้นไม้ตามทิศ ดอกไม้มงคล ดอกไม้ประจำเดือน ต้นไม้ประจำชาติ และอีกหลากหลายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว พร้อมภาพประกอบดอกไม้นานาชนิดพิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่ม
BK_7_011058ชื่อหนังสือ : เขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans
ชื่อผู้แต่ง : วาสนา เหง้าเกษ
Call Number : 005.2752 ว491ข 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans” เล่มนี้ ช่วยให้ผู้ที่สนใจหัดเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เน้นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ได้จริง ทั้งซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นเครื่องเดียว (Desktop application) และระบบงาน ที่ทำงานบนเว็บ (Web application) การใช้ Netbeans จะช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยการลากและวางส่วนประกอบกราฟิกต่างๆ เช่นปุ่ม (Button) แผ่นป้ายตัวอักษร (Label) ตัวเลือก (Radio button หรือ Checkbox) มาประกอบกันเป็นหน้าต่าง (Window) ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้บนเว็บ พร้อมทั้งตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับที่ใช้งานจริง มีการแนะนำแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น แนะนำการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งการติดตั้งซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) เพื่อใช้ในการทดสอบระบบงานบนเว็บ
BK_8_011058ชื่อหนังสือ : มรดกไอน์สไตน์
ชื่อผู้แต่ง : สม สุจีรา
Call Number : พ 153.42 ส231ม 2558
รายละเอียด : หนังสือ “มรดกไอน์สไตน์” เป็นอีกหนึ่งผลงานเล่มล่าสุดของ “ทันตแพทย์ สม สุจีรา” ที่ได้รวบรวมคำคมของ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” มาวิเคราะห์ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อความเข้าใจในทุกเรื่องของชีวิต โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา ความคิด ความรู้ กำลังใจ การศึกษา ความสุข ความรัก ความจริง และการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตาม คำพูดบางประโยคที่ได้รับการบอกกันต่อๆ มาว่าเป็นคำพูดของไอน์สไตน์ แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ สำหรับหนังสือเล่มนี้ได้พยายามหาแหล่งที่มาที่ชัดเจน และมั่นใจว่าคำคมเกือบทั้งหมดที่นำมาอ้างถึงนั้น เป็นคำพูดหรือข้อเขียนของไอน์สไตน์จริง
BK_9_011058ชื่อหนังสือ : น้ำดื่มในอุดมคติ
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ วรคามิน
Call Number : 363.61 ส283น 2558 รายละเอียด : หนังสือ “น้ำดื่มในอุดมคติ” (Water for Life) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ “น้ำดื่ม” โดยอาศัยประสบการณ์และผลการวิจัยต่างๆ ของผู้เขียน เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยหากเราดื่มน้ำสะอาดและมีปริมาณพอเพียง ค่าเฉลี่ยอายุจะเพิ่มอีก 4 ปี คือผู้ชายจะเป็น 74 ปี ผู้หญิงจะเป็น 79 ปีภายในเล่มได้ถ่ายทอดด้วย สำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริงแม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านการแพทย์ หรือทางโภชนาการมาก่อนก็ตามได้เป็นอย่างดี
BK_10_011058ชื่อหนังสือ : กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง : อานนท์ มาเม้า
Call Number : 346.047 อ623ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป”  เป็นตำราที่ประกอบด้วย 3 ภาค ซึ่งได้แก่ ภาคที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด, ภาคที่ 2 หลักทั่วไป (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 มาตรา 137-148) และภาคที่ 3 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 มาตรา 1298-1307) โดยเป็นตำราที่อธิบาย วิเคราะห์เสนอความรู้ สอดแทรกความคิดทางนิติศาสตร์ และบุกเบิกประเด็นใหม่ๆ ในกฎหมายทรัพย์สินของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
BK_11_011058ชื่อหนังสือ : เบต้ากลูแคน : ดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบ
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ วรคามิน 
Call Number : 613.2 ส283บ 2557 รายละเอียด : เบต้ากลูแคน (BETA GLUCAN) คือสารอาหารประเภทแป้ง ซึ่งมีคุณสมบัติมหัศจรรย์ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานร่างกายใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆ ทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่สำคัญคือ ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในโลหิต เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับประโยชน์ที่เหนือกว่าสารอาหารอื่นๆ คือ สรรพคุณในการป้องกันและรักษามะเร็ง เพราะถ้าร่างกายได้รับเบต้ากลูแคน เม็ดโลหิตขาวขนาดใหญ่ จะถูกกระตุ้นให้มีความสามารถสังเกตเห็นเชื้อมะเร็งรู้ว่าเป็นผู้บุกรุกและจะเข้าไปทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
BK_12_011058ชื่อหนังสือ : นวัตกรรมนำการตลาด
ชื่อผู้แต่ง : ชยุต ภวภานันท์กุล
Call Number : พ 658.8 ช196น 2558 รายละเอียด : หนังสือ “นวัตกรรมนำการตลาด” เล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวหลักการและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน และผันแปรไปตามยุคสมัย ผู้ประกอบการจึงต้องสร้าง “นวัตกรรม” เป็นตัวนำทางด้านการตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน    ทั้งด้านชื่อเสียง การบริหารจัดการในองค์กร และเม็ดเงินแห่งผลกำไร โดยนวัตกรรมนั้นต้องสร้าง Value added และส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมิติและมุมมองแห่งนวัตกรรมดังกล่าว ได้ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด นักศึกษาในทุกระดับ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center