วิธีการตัวแปรผิวสะท้อน โดย จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.พ.2562ชื่อหนังสือ: วิธีการตัวแปรผิวสะท้อน  
ชื่อผู้แต่ง: จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
Call Number:  519.57 2722560                   
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562 หนังสือ “วิธีการตัวแปรผิวสะท้อน” เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการทำวิจัยทางด้านวิธีการตัวแปรผิวสะท้อน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยบทนำทางด้านวิธีการตัวแปรผิวสะท้อน แบบแผนการทดลองแฟคตอเรียลที่มีระดับปัจจัย 2 ระดับ แบบแผนการทดลองแฟคตอเรียลบางส่วนที่มีระดับปัจจัย 2 ระดับ   การปรับปรุงกระบวนการด้วย Steepest Ascent การวิเคราะห์พื้นผิวตัวแปรตอบสนอง การออกแบบการทดลองสำหรับการหาพื้นผิวตอบสนอง ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Evolutionary Operation เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


วิธีการตัวแปรผิวสะท้อน โดย จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์