เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 ก.พ.2562ชื่อหนังสือ:  เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey 
ชื่อผู้แต่ง: ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Call Number:  158.4 4492561               
 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562  หัวใจของความเป็นสุดยอดผู้นำ คือการรู้จักสมอง เพราะหากเราเข้าใจว่าคนคิดอย่างไรแล้วเราจะสามารถเป็นผู้นำได้ทั้งตนเองและบุคคลรอบตัวทั้งที่ทำงานและที่บ้านได้ ดังนั้นหนังสือ “เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey” เล่มนี้ เนื้อหาทุกบทภายในเล่มจึงเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงแก่นในการดึงศักยภาพของตนและองค์กรออกมาอย่างเต็มที่ โดย Step แรกของการจุดพลังแห่งผู้นำในตัวคุณ คือ Start Now เพราะสมองของเราขี้เกียจ มันถูกสร้างมาเพื่อใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในการอยู่รอดกาล ซึ่งหากเราไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้ว ก็เท่ากับเราถอยหลัง หยุดผัดวันประกันพรุ่ง มองโอกาสแห่งอนาคตมากกว่าอุปสรรคที่มากับอดีต ซึ่งสิ่งนี้ล้วนเป็นทักษะขั้นสำคัญของผู้นำ และหากวันนี้กำลังมองหาตัวช่วยในการปรับตัวก็สามารถติดตามได้

 


 

เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey