แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ล่องล้านนา
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม     
Call Number: 390.09593 ล151 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “ล่องล้านนา” เล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความ ซึ่งมี 13 เรื่องด้วยกัน เนื้อหาโดยรวมจะเกี่ยวข้องกับทางด้านภาษา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมดนตรีล้านนาซึ่งมีลักษณะเฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงวิถีการท่องเที่ยว และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้เป็นสื่อที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านได้มาร่วมเที่ยวล่องล้านนาไปด้วยกัน

 


 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: คิด พูด ทำ วิถีแจ็ค หม่า
ชื่อผู้แต่ง: ซุค ลี
Call Number: 923.8 3612561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “คิด พูด ทำ วิถีแจ็ค หม่า” เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ “แจ็ค หม่า” ได้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านทางคำพูดของเขาเอง ซึ่งผู้เขียนได้หยิบยกมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งบทความในข่าว การแถลงในที่สาธารณะ บทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งคำพูดที่หยิบยกจากแหล่งเหล่านี้ได้รับการแปลจากภาษาจีนต้นฉบับ และนี่เองที่ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสายตาอันแหลมคมของหม่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการ มูลค่าทางธุรกิจ อีคอมเมิร์ช การกุศล การแข่งขัน และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่มีความฝันและความทะเยอทะยาน ไม่ยอมแพ้ ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จต่อไปได้

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เภสัชวิทยาและหลักการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดและโรคเกาต์
ชื่อผู้แต่ง: วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ, บรรณาธิการ
Call Number: 615.7 781 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ หนังสือ “เภสัชวิทยาและหลักการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดและโรคเกาต์เล่มนี้จึงได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นมาเพื่อให้ทันสมัย ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมี การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคข้ออักเสบเฉียบพลัน การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อใช้รักษาโรคเกาต์ อีกทั้งเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์และแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษาด้านยาและแนวทางการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและโรคเกาต์ และเพื่อการพัฒนาต่อไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: คัมภีร์ผู้จัดการ
ชื่อผู้แต่ง: ลุกซ์, ริชาร์ด
Call Number: 658.4 5992561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ คัมภีร์ผู้จัดการเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาและทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยทักษะในด้านการจ้างงาน และการดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณค่าจนถึงการโน้มน้าวจูงใจ และพัฒนาสมาชิกในทีม จาการเข้าใจงบการเงินทีสำคัญไปถึงการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการอาชีพของคุณเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดในอาชีพได้ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาชุดทักษะที่สมบูรณ์สำหรับคุณ การนำพาองค์กรพ้นผ่านวิกฤติการณ์ต่างๆ การจัดการด้วยการกระจายงาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการติดตามดูแลและการปรับปรุง เป็นต้น

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว
ชื่อผู้แต่ง: เรวดี สุขสราญรมย์
Call Number: 382.6 7672561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว” เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อการส่งออก โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการเป็นผู้ส่งออกรายใหม่และวิธีการตรวจสอบความพร้อม การหาตลาด การตั้งราคาสินค้า การกำหนดจำนวนออร์เดอร์เพื่อให้สมดุล เทคนิคการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ การสำรวจตลาดสินค้าส่งออก การใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่าง ความรู้เรื่องการช่องทางของการค้าส่งออกว่ามีอะไรบ้าง แต่ละประเภทเป็นอย่างไร เป็นต้น รวมถึงเส้นทางของการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจส่งออก อีกทั้งยังมีเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความรู้เรื่องการกีดกันสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ หนังสือเล่มจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก ตลอดจนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านวิชาการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ยิง Ads facebook รุกแบบมืออาชีพ
ชื่อผู้แต่ง: โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
Call Number: 659.144 9842561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “ยิง Ads facebook รุกแบบมืออาชีพ” เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงเคล็ดลับและเทคนิคการซื้อโฆษณา facebook อย่างถูกต้อง แบบกระชับที่สุด ไม่จำเป็นต้องเก่ง IT ก็สามารถอ่านและทำตามได้ ถ่ายทอดโดยนักธุรกิจออนไลน์ ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ ADS Facebook และหากต้องการประสบความสำเร็จในการทำการตลาดผ่าน facebook ก็อย่ารอช้า เมื่อได้เปิดอ่านแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจได้เลย

 


 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: ประกบคู่สื่อโซเชียล Facebook และ IG
ชื่อผู้แต่ง: กฤษณะ ภักดีพงษ์
Call Number: 658.872 2812561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “ประกบคู่สื่อโซเชียล Facebook และ IG” เล่มนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน วิธีการหรือขั้นตอนการยิงโฆษณา โปรโมต และสร้างแบรนด์ แล้ว ยังอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือเครื่องมือเสริมในการโปรโมตและทำการตลาด เช่น การถ่ายทอดสด (Live) การสร้างกลุ่ม (Group) ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง การใช้ Chatbot ช่วยโต้ตอบกับลูกค้าได้ รวมไปถึงเทคนิคและไอเดียการประยุกต์ใช้อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมวิธีการลงโฆษณา โปรโมตธุรกิจ และทำการตลาด ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อให้คนทำธุรกิจ ไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อย ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ หันมาใช้เป็นช่องทางสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ และแม้กระทั่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ใครๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: การตลาดแบบวัวสีม่วง
ชื่อผู้แต่ง: โกดิน, เซธ
Call Number: 658.8 9322561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “การตลาดแบบวัวสีม่วง” เล่มนี้จะแนะนำวิธีทำการตลาดแบบ “วัวสีม่วง” เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้ธุรกิจ โดยแทบไม่ต้องเสียเงินลงทุนเพิ่มเลยสักบาท อธิบายผ่านกรณีศึกษาของธุรกิจน้อยใหญ่และคนธรรมดา ที่คิดและทำแบบวัวสีม่วงจนประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย ไม่ว่าจะเป็น บริษัทเล็กๆ ที่ทำตลาดจนเกลือมีราคาแพงกว่าน้ำมัน นักร้องที่จุดกระแสให้ตัวเองโด่งดังด้วยการสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้ฟัง บริษัทลิฟต์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้วยการเปลี่ยนแค่ปุ่มกดชั้น เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?
ชื่อผู้แต่ง: ภักดี รัตนมุขย์
Call Number: 351.593 3152561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 “ประเทศไทย 4.0” เป็นคำที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ จนคุ้นหูจากสื่อต่างๆ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเราผ่านยุคของ 1.0, 2.0 และ 3.0 มาอย่างไร และเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือไม่ หนังสือ Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?” เล่มนี้ ได้ตอบโจทย์ทุกคำถามที่คนอยากรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการของตนได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ทั้งนี้เพื่อปรับตัวและรู้เท่าทันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าต่อไป

 


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน
ชื่อผู้แต่ง: ทรัมป์, โดนัลด์ เจ
Call Number: 923.173 1642560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “เส้นทางชีวิตสู่ธุรกิจพันล้าน” เล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวตนและแนวคิดของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 45  ทรัมป์ ผู้ที่เป็นนักธุรกิจมาทั้งชีวิตจะเผยชีวิตการทำงานในช่วงวัย 40 ปี เมื่อ 30 ปีก่อน และย้อนไปถึงเรื่องราวตั้งแต่วัยเติบโต ที่พ่อผู้เป็นต้นแบบสอนสั่งและส่งมอบความเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ และทรัมป์เองก็ได้ผสมผสานสัญชาตญาณของตัวเองจนกลายเป็นทรัมป์ผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นในคุณสมบัติ คิดใหญ่ ไม่เคยตามหลังใคร กล้าได้กล้าเสีย จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจทุกอย่างที่ทำ  อีกทั้งยังได้สัมผัสแนวคิดและตัวตนในวัยหนุ่มของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของนิวยอร์กในทศวรรษ 1980 ทึ่งไปกับเรื่องราวที่ยังทันสมัยและทรงพลัง เป็นทั้ง “วิชาธุรกิจ” และ “วิชาชีวิต” ไปพร้อมกัน ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “นี่ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเป็นเรื่องราวจากชีวิตที่ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับ เรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้”


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: บ้านในโคลน
ชื่อผู้แต่ง: กิตติศักดิ์ คเชนทร์
Call Number: น ก6752559
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 หนังสือ “บ้านในโคลน” เล่มนี้ เป็นนวนิยายเล่มหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2561 ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ผู้เขียนได้นำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาดัดแปลงเขียนเป็น นวนิยายได้อย่ากลมกลืน สามารถถ่ายทอดสภาพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กับธรรมชาติ ผ่านตัวอักษรให้   ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งความสนุกสนานในวัยเยาว์ ตลอดจนความหวังความฝันที่จะได้อยู่บ้านใหม่ที่พ่อกำลังก่อสร้าง โดยเฉพาะรายละเอียดของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าถล่ม  เห็นโศกนาฎกรรมจากภัยพิบัติของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากหลังดินโคลนถล่มลงมาจากภูเขา ท่อนซุงนับหมื่นท่อนที่ลอยมากระแทกบ้านหลังใหม่ให้พังทลายลงไปต่อหน้าต่อตา เห็นการช่วยเหลือกันยามทุกข์ยากของชาวอำเภอพิปูน  แม้ผู้อ่านจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ก็สามารถเห็นภาพ คล้อยตาม มีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านฉุกคิดได้ว่า คนที่อาศัยอยู่ทางต้นน้ำ ควรจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราเอาไว้ให้ดี เพื่อชะลอความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต


หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2562ชื่อหนังสือ: คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python
ชื่อผู้แต่ง: ณัฐวัตร คำภักดี
Call Number: 005.133 3522561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562 ปัจจุบันโปรแกรม Python ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมมิ่งของวิชาวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.ต้น จึงนับเป็นอีกภาษาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมและต่อยอดไปยังภาษาระดับสูงต่อไป ดังนั้นหนังสือ “คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python” เล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็นนักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มผู้เขียนได้ออกแบบและวางไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษา Python การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำอธิบายจำนวน ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง