อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ 

ชื่อหนังสือ:  อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ 
ชื่อผู้แต่ง: รวี ลงกานี     
Call Number: 332.632 1682561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ต.ค. 2562  หนังสือ “อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์เล่มนี้ เป็นตำราที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีการนำทฤษฎีมาอ้างอิงครบถ้วน อภิปราย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและชี้การประยุกต์ใช้ในตลาดการเงินไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในเรื่องอนุพันธ์ของนิสิตนักศึกษา ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้เป็นคู่มือเพื่อศึกษาเรื่องอนุพันธ์ ทั้งในด้านเนื้อหาทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในตลาดทุนต่อไป