ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

คัมภีร์ชนะทุกโรค 
คัมภีร์ชนะทุกโรค 

คัมภีร์ชนะทุกโรค 

ชื่อหนังสือ:  คัมภีร์ชนะทุกโรค 
ชื่อผู้แต่ง: เกรเกอร์, ไมเคิล     
Call Number: 613 7622560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 7  ต.ค. 2562  ใครๆ ก็ไม่อยากตาย โดยเฉพาะถ้าต้องเจ็บป่วยและตายด้วยโรคภัยด้วยแล้ว  เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 จะเป็นการลิสต์รายชื่อโรคต่างๆ ที่คุกคามชีวิตของคนเราในปัจจุบันทั้งหมด 15 โรค แล้วก็อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ และจะทำอย่างไรไม่ให้ตายด้วยโรค หรือ ภาวะนั้นๆ ในตอนที่ 2 จะแนะนำเรื่องอาหาร พืชผักผลไม้ เครื่องดื่ม และการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค โดยนำเสนอในลักษณะเหมือนการจ่ายยา มีบอก Serving Size, Daily Recommendation เป็นต้น เช่น ถ้าเป็นพวกอาหาร ต้องกินวันละปริมาณเท่าไหร่ กินกี่ครั้ง มีอะไรบ้างในอาหารจำพวกนั้นๆ หรือถ้าเป็นการออกกำลังกายก็จะแนะว่าต้องออกกำลังกายแบบไหน บ่อยแค่ไหน หนังสือ “คัมภีร์ชนะทุกโรค” เล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณได้ค้นหา

 


 

About The Author

Related posts