04 June 2020

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

ชื่อหนังสือ: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต
ชื่อผู้แต่ง:  หมอไพร
Call Number: 613 1772562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ก.ค. 2562 หนังสือ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต เล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของอวัยวะหลักทั้งห้า ที่สำคัญและทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังชีวิตภายในร่างกายของเรา ซึ่งได้แก่ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด และไต ซึ่งเป็นองค์ความรู้ตามแพทย์แผนจีน เนื้อหาภายในเล่มจะใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ใช้ศัพท์ทางวิชาการแพทย์แผนจีนเท่าที่จำเป็น ถึงแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงรู้วิธีการดูแลถนอมรักษาอวัยวะต่างๆ ทั้งห้า เพื่อชะลอความเสื่อม ยืดอายุการใช้งาน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีตามแนวทางของศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 


สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

About The Author

Related posts