07 June 2020

สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี
สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี

สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 11 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ: สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี
ชื่อผู้แต่ง: ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
Call Number: 398.995911 3272553
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 11 เม.ย. 2562 หนังสือ “สำนวนไทยที่มาจากวรรณคดี” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้มีการรวบรวมสำนวนภาษาไทยที่มีที่มาจากวรรณคดีไทย พร้อมทั้งเรียบเรียงและอธิบายไว้อย่างชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วได้ความรู้ความรื่นรมย์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงการศึกษาภาษาไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

 


 

 

 

About The Author

Related posts