22 September 2019

สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม
สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2562ชื่อหนังสือ: สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม
ชื่อผู้แต่ง:  อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
Call Number:  302.2 5792561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2562  หนังสือสื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม” เล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นเรื่องของ หลักการ แนวคิด และนวัตกรรม ซึ่งได้รวบรวมความรู้มาอธิบายโลกของการสื่อสาร ที่ฉายภาพให้เห็นความต่างโดยสิ้นเชิงระหว่างสื่อแบบเก่ากับสื่อใหม่ที่เป็นอนาคตของโลกทั้งด้านทฤษฎีการสื่อสาร สื่อสารมวลชนและสังคม ทฤษฎีการสื่อสารกับบริบททางสังคม ทฤษฎีการสื่อสารกับโลกาภิวัฒน์  ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อใหม่ อนาคตโลกด้านสื่อสารมวลชน นวัตกรรมสื่อสังคมกับประชาคมอคติ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารได้กลายเป็นนวัตกรรมและวิถีแห่งอนาคตของคนบนโลก บทบาทของสื่อจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นทุกด้าน เทคโนโลยีจะย่อและย่นโลกใบนี้เข้าด้วยกัน กระชับ-เข้มข้นขึ้นทุกวัน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 


 

About The Author

Related posts