สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  

ชื่อหนังสือ: สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  
ชื่อผู้แต่ง:  อวยพร โกมลวิจิตรกุล
Call Number: 005.282 4372561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 ส.ค. 2562 การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟรหรือแท็บเล็ต นอกจากต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแล้ว ยังต้องมีการรองรับการทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย เช่น Android, iOS, หรือ Windows Phone เป็นต้น หนังสือ “สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา Mobile App ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างแอปได้จริง ส่วนภาคสองผู้เขียนได้รวบรวมโค้ดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอปที่มักใช้กันบ่อยๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและทำความเข้าใจกับโค้ดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้อ่านศึกษาการพัฒนาแอปด้วยตัวเองได้ และจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาแอปในขั้นสูงต่อไป

 


สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap