ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  
สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  

สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  

ชื่อหนังสือ: สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  
ชื่อผู้แต่ง:  อวยพร โกมลวิจิตรกุล
Call Number: 005.282 4372561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 ส.ค. 2562 การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟรหรือแท็บเล็ต นอกจากต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแล้ว ยังต้องมีการรองรับการทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย เช่น Android, iOS, หรือ Windows Phone เป็นต้น หนังสือ “สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา Mobile App ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างแอปได้จริง ส่วนภาคสองผู้เขียนได้รวบรวมโค้ดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอปที่มักใช้กันบ่อยๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและทำความเข้าใจกับโค้ดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้อ่านศึกษาการพัฒนาแอปด้วยตัวเองได้ และจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาแอปในขั้นสูงต่อไป

 


สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap  

About The Author

Related posts