ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

ชื่อหนังสือ: ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม
ชื่อผู้แต่ง: ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
Call Number: 391 6352562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 22 ก.ค. 2562  คติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเลือกสรรผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล ดังนั้นหนังสือ “ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม” เล่มนี้ จึงมีเนื้อหาที่กล่าวถึงปรัชญาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าเขียนทอง การเข้ามาของผ้าลาย ผ้าเขียนทองจากชมพูทวีปสู่สังคมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าลายและผ้าเขียนทองในราชสำนักสยาม ทั้งในการพระราชพิธีอื่นๆ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมแบบแผนธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทอง พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก และคำอธิบายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มาประกอบ ที่สำคัญภายในตัวเล่ม มีกระดาษพิมพ์ลายผ้าสวยงามแถมมาให้อีก 4 ลาย เพื่อให้เปลี่ยนสลับที่หน้าปกได้


ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม