Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 28 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  Arduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์
ชื่อผู้แต่ง: นพ มหิษานนท์
Call Number: 629.892 1642561 
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 28 พ.ค. 2562 หนังสือArduino Startup สนุกสุดเหวี่ยงกับเซ็นเซอร์เล่มนี้ ได้มีวิธีการแนะนำเพื่อให้มีการทำความเข้าใจกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และ Software ทั้งหมดของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยได้มีการยกตัวอย่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ Arduino เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะกล่อง Arduino ไปจนถึงการต่อวงจร และสร้างโปรแกรมให้บอร์ด Arduino ส่งสัญญาณคำสั่งให้โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ทำงาน พร้อมด้วยโครงงาน Arduino มากกว่า 30 โครงงานซึ่งอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้