เปลี่ยนยากเป็นง่าย ด้วยการคิดบนกระดาษ 1 ใบ ที่คนญี่ปุ่นใช้

ชื่อหนังสือ:  เปลี่ยนยากเป็นง่าย ด้วยการคิดบนกระดาษ 1 ใบ ที่คนญี่ปุ่นใช้
ชื่อผู้แต่ง:  ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซ เล็ก)
Call Number:  158.7 7272561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 มิ.ย.2562  หนังสือเปลี่ยนยากเป็นง่าย ด้วยการคิดบนกระดาษ 1 ใบ ที่คนญี่ปุ่นใช้” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดทั้งกระบวนการ และเทคนิคของการสรุปข้อมูลลงในกระดาษ 1 ใบ ได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น แต่ยังทำให้คุณสามารถเรียบเรียงความคิดและสื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น การคิดและสรุปข้อมูลบนกระดาษเพียง 1 ใบ ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อได้อ่านจบและลงมือทำคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน