กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม 

ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม    
ชื่อผู้แต่ง:  ซานคิม, ดับเบิลยู
Call Number: พ 658.8 ช521ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 ก.ย. 2562  หนังสือ “กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม” เล่มนี้ ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ทั้งเล่ม ทั้งการสร้างมหาสมุทรสีคราม  เครื่องมือและกรอบการวิเคราะห์ การสร้างขอบเขตตลาดขึ้นมาใหม่ การเน้นไปที่ภาพรวมไม่ใช่ที่ตัวเลข การก้าวไปให้ไกลกว่าอุปสงค์ที่มีอยู่แต่เดิม การเรียงลำดับขั้นตอนการวงกลยุทธ์ให้ถูกต้อง การนำกลยุทธ์มหาสมุทรสีครามไปปฏิบัติ และคุณค่า กำไร และคนต้องสอดคล้องกัน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการแข่งขันอย่างไม่รู้จบสิ้นในมหาสมุทรสีแดง การสร้าง “มหาสมุทรสีคราม”  ขึ้นมาใหม่ ทำให้คุณสามารถเติบโตและทำกำไรได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครอีกต่อไป